Ankiety - "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018"

Zachęcamy do wypełniania ankiet w aplikacji USOSweb, dotyczących "Jakości realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018".

Procedurą ankietowania objęte zostaną zajęcia dydaktyczne realizowane:

- w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 - termin badania: 29 stycznia 2018 r. - 28 lutego 2018 r.;

- w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 - termin badania: 11 czerwca 2018 r. - 23 września 2018 r.

Badanie realizowane jest z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb. Zakresem badania objęci są nauczyciele akademiccy, studenci wszystkich poziomów kształcenia i form studiów, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych.

Gorąco zachęcamy do wypełniania ankiet!