HUMANS ART EDUCATION - PL


Idź do treści

English version


II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Człowiek – Sztuka – Edukacja pt. Regionalne konteksty kultury i edukacji – relacja z konferencji


W dniach 9-10 czerwca 2016 roku w Centrum Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia” odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Człowiek – Sztuka – Edukacja pt. Regionalne konteksty kultury i edukacji. Organizatorami konferencji były dwa Wydziały Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Wydział Nauk Społecznych i Wydział Sztuki. Celem konferencji była szeroka debata naukowa uczestników z różnych ośrodków naukowych, zarówno z Polski, jak i zagranicy, wokół problematyki regionalizmu.

Regionalizm wydał się organizatorom szczególnie interesujący, gdyż obecnie można zaobserwować niezwykle intensywne odrodzenie tej idei powstałej jeszcze w XIX wieku. Powzięto myśl by umożliwić wymianę myśli i doświadczeń dotyczących różnych aspektów regionalizmu, szczególnie w związku ze sztuką, edukacją i wychowaniem. Do dyskusji zaproszono naukowców reprezentujących takie dziedziny, jak: pedagogika, historia sztuki, filologia, socjologia, etnologia, a także przedstawicieli sztuk plastycznych, muzycznych i filmowych, a także lokalnych animatorów, osoby reprezentujące instytucje edukacyjne i kulturalne oraz władze samorządowe.

Konferencję otworzyła Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Dziekan Wydział Nauk Społecznych dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM. Następnie wysłuchano koncertu zespołu kameralnego „Pro Musica Antiqua” pod dyrekcją dra Leszka Szarzyńskiego prof. UWM. Otwarcie uświetniły wystąpienia okolicznościowe. Nie zabrakło także przedstawicieli uczelniach władz, olsztyńskich władz oświatowych i samorządowych.

Obrady plenarne odbyły się w czterech częściach, po dwie w każdym dniu konferencji, zostały wypełnione interesującymi wystąpieniami prelegentów reprezentujących różne środowiska edukacyjne oraz różne ośrodki akademickie. W trakcie trwania obrad plenarnych wygłoszono 12 wystąpień.

Równie ważnym elementem w programie były obrady w sekcjach, które koncentrowały się w Okół sześciu zagadnień problemowych: Sztuka w krajobrazie kulturowym regionu, Regionalność w literaturze i sztukach wizualnych, Regionalizm w muzyce i edukacji muzycznej, Sztuka i kultura w przestrzeni edukacyjnej, Między uniwersalizmem a regionalizmem w sztuce współczesnej, Inicjatywy animacyjne w edukacji regionalnej. W ich trakcie można było wysłuchać prawie 50 wystąpień.

Ciekawym elementem był warmiński wieczór przy grillu i ognisku na Przystani Kortowskiej, który uświetnił swoim występem Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”. Gawędzie, licznym śpiewom z różnych regionów nie było końca. Kolacja stanowiła dopełnienie tematu konferencji i stała się doskonałą okazją do wymiany wiadomości o małych ojczyznach uczestników.

W czasie konferencji pomiędzy jej uczestnikami nawiązały się liczne owocne kontakty, wyrażano ogromne zainteresowanie uczestnictwem w kolejnych edycjach konferencji, a w planowanej monografii pokonferencyjnej pokłada się nadzieję, że stanie się mocnym punktem w rozważaniach o regionalizmie.

Fotogaleria z konferencji HUARTE

Strona glowna | Organizatorzy | Komunikaty | Kalendarium | Zgloszenia | Oplata konferencyjna | Program | Patronat honorowy | Patronat medialny | Sponsorzy | Mapa Kortowa | Wymogi redakcyjne | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego