Konferencja naukowa: „Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci senatora Rzeczypospolitej Polskiej i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefana Ehrenkreutza”

logo                                                logotyp GSW 10cm

W dniach od 28 do 29 maja 2015 roku, na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, zorganizowana przez Katedrę Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-Prawnych, Gdańską Szkołę Wyższą w Gdańsku oraz Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburg, zatytułowana: Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci senatora Rzeczypospolitej Polskiej i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefana Ehrenkreutza.  W konferencji udział wzięli naukowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce, w tym z: Białegostoku, Elbląga, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Płocka, Poznania, Torunia, Warszawy, Wrocławia oraz ze Słupska.

Mecenat:

logo_kolor_srednie    logo2