• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa

STUDIA PODYPLOMOWE BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ


Znajdź nas:
https://www.facebook.com/inib.uwm


Jubileusz dwudziestolecia Studiów Podyplomowych BiIN

Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (BiIN) prowadzone są na Wydziale Humanistycznym (Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie) od roku akademickiego 1995/1996. Łączna liczba słuchaczy dotychczasowych osiemnastu edycji wynosi 819.


Kierownik Studiów Podyplomowych BiIN dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM

Kontakt: e-mail: marzena.swigon@uwm.edu.pl (preferowany)

Kontakt: tel. do pok. 230 > 89 524 63 16 (w godzinach konsultacji)


Zapisy na XX edycję BiIN (rok akad. 2017/2018): IRK - studia podyplomowe

https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe/katalog.php?op=info&id=14_BIIN_3_3&kategoria=EDYCJA XIX: Rok akademicki 2016/2017


Program studiów BiIN obejmuje zagadnienia nowoczesnego bibliotekarstwa, infobrokerstwa oraz zarządzania informacją i wiedzą. Zajęcia prowadzą teoretycy i praktycy, tj. profesorowie UWM oraz bibliotekarze z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, przygotowują do pracy w różnych typach bibliotek ‒ naukowych, publicznych, szkolnych, pedagogicznych, specjalistycznych oraz ośrodkach informacji (infobrokerskich).

Zajęcia realizowane są na dwudniowych zjazdach (soboty i niedziele, w godz. 8:00-15:30), dwa razy w miesiącu. Odbywają się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Słuchacze mają zapewniony dostęp do tradycyjnych i elektronicznych zbiorów BU.

Czas trwania studiów: 2 semestry (30 ECTS)


Program studiówNazwa  przedmiotu

Razem godzin

Wykłady

Ćwiczenia

Forma zaliczenia przedmiotu

1.

Archiwizacja i digitalizacja dokumentów

mgr Danuta Kasparek - Kierownik Archiwum UWM

10

-

10

zal. z oceną

2.

Bibliotekarstwo praktyczne i użytkownicy  bibliotek

dr inż. Scholastyka Baran - Dyrektor Biblioteki UWM

mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa - Kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism

mgr Ewa Rudnicka - Kierownik Oddziału Czasopism Bieżących

30

10

20

zal. z oceną

3.

Historia książki i bibliotek

dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM - Zakład Archiwistyki Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

30

20

10

egzamin

4.

Klasyfikacja piśmiennictwa i naukoznawstwo

dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM - Zakład Archiwistyki Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

10

10

-

zal. z oceną

5.

Media społecznościowe i marketing biblioteczny

mgr Katarzyna Bikowska - Oddział Kolekcji Dziedzinowych

20

-

20

zal. z oceną

6.

Nauka o informacji i zarządzanie wiedzą

dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM - Zakład Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

20

20

-

egzamin

7.

Opracowanie formalne i rzeczowe

mgr Beata Anek-Kucharek - Kierownik Oddziału Opracowania Wydawnictw Zwartych

20

-

20

zal.z oceną

8.

Technologie i systemy informacyjne

dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM - Kierownik Zakładu Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

mgr Izabela Socka - Zakład Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

20

5

15

zal. z oceną

9.

Źródła informacji i heurystyka informacyjna

dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM - Zakład Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

20

10

10

zal. z oceną


Ogółem

180

75

105Osoby zainteresowane kształceniem w zakresie biologii i informatologii proszone są o zapoznanie się z nową ofertą - studiami licencjackimi na kierunku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (INiB):


Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych (naciśnij TUTAJ)


Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

ul. Kurta Obitza 1,

10-725 Olsztyn

 tel. (089) 524-64-40, tel/fax (089) 527-36-12


 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl