• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa

STUDIA PODYPLOMOWE BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ


Znajdź nas:
https://www.facebook.com/inib.uwm


Jubileusz dwudziestolecia Studiów Podyplomowych BiIN

Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (BiIN) prowadzone są na Wydziale Humanistycznym (Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie) od roku akademickiego 1995/1996. Łączna liczba słuchaczy dotychczasowych osiemnastu edycji wynosi 819.


Kierownik Studiów Podyplomowych BiIN dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM

Kontakt: e-mail: marzena.swigon@uwm.edu.pl (preferowany)

Kontakt: tel. do pok. 230 > 89 524 63 16 (w godzinach konsultacji)


Zapisy na XX edycję BiIN (rok akad. 2017/2018): IRK - studia podyplomowe

https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe/katalog.php?op=info&id=14_BIIN_3_3&kategoria=EDYCJA XIX: Rok akademicki 2016/2017


Program studiów BiIN obejmuje zagadnienia nowoczesnego bibliotekarstwa, infobrokerstwa oraz zarządzania informacją i wiedzą. Zajęcia prowadzą teoretycy i praktycy, tj. profesorowie UWM oraz bibliotekarze z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, przygotowują do pracy w różnych typach bibliotek ‒ naukowych, publicznych, szkolnych, pedagogicznych, specjalistycznych oraz ośrodkach informacji (infobrokerskich).

Zajęcia realizowane są na dwudniowych zjazdach (soboty i niedziele, w godz. 8:00-15:30), dwa razy w miesiącu. Odbywają się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Słuchacze mają zapewniony dostęp do tradycyjnych i elektronicznych zbiorów BU.

Czas trwania studiów: 2 semestry (30 ECTS)


Osoby zainteresowane kształceniem w zakresie biologii i informatologii proszone są o zapoznanie się z nową ofertą - studiami licencjackimi na kierunku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (INiB):


Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych (naciśnij TUTAJ)


Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

ul. Kurta Obitza 1,

10-725 Olsztyn

 tel. (089) 524-64-40, tel/fax (089) 527-36-12


 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl