• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Olimpiada Historyczna dla szkół gimnazjalnych

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Historycznej Gimnazjalistów!!!

Polskie Towarzystwo Historyczne, które od przeszło czterdziestu lat jest organizatorem Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, będzie od bieżącego roku szkolnego organizować również Olimpiadę Historyczną Gimnazjalistów. Wsparcia finansowego przedsięwzięciu udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Mamy nadzieję, że Olimpiada przyczyni się rozwoju zainteresowań i pasji historycznych młodzieży gimnazjalnej oraz pozwoli wyłonić spośród jej uczestników grono najwybitniejszych znawców i miłośników KLIO.

Organizatorzy dołożyli starań, aby Olimpiada różniła się od innych konkursów historycznych, dlatego oprócz rzetelnej wiedzy merytorycznej uczestnicy będą mogli w trakcie eliminacji zaprezentować również umiejętności związane z pisaniem prac historycznych oraz własne przemyślenia na temat wybranych lektur historycznych. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w załączniku PROGRAM.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w eliminacjach Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów i życzymy jak najlepszych wyników.

                                                                               

                                                                                dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

                                                                                Przewodnicząca Komitetu Głównego
                                                                               Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów


Strona główna Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/


 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl