• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje na temat Zakładu Europy Wschodniej

Przedmiotem badań Zakładu Europy Wschodniej była historia XIX-XX wieku i współczesność Europy Środkowo-Wschodniej. Zakres badań obejmował następujące kierunki: 1. Polska myśl polityczna na Ziemiach Zabranych w okresie od 1863 do 1914 roku, udział Polaków w życiu parlamentarnym Imperium Rosyjskiego, oraz biografistyka kresowa (dr hab. Roman Jurkowski, prof. UWM). 2. Dzieje kresowej dobroczynności w XIX wieku i rola kobiety na ziemiach polskich w XIX wieku (dr Maria Korybut-Marciniak). 3. Wojskowo-polityczne relacje polsko-litewskie i polsko-łotewskie w okresie międzywojennym oraz działalność wywiadu II Rzeczypospolitej w krajach nadbałtyckich (dr Tomasz Gajownik). 4. Współczesne relacje państw bałtyckich z Federacją Rosyjską oraz rola Afryki w polityce europejskiej (dr Paweł Letko) 5. Ewolucja systemu prawnego i politycznego współczesnej Ukrainy i jej związki z Federacją Rosyjską i Unią Europejską (dr Paweł Pietnoczka).

 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl