• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje na temat Pracowni Badań nad Komunikacją i Zarządzaniem Informacją

Pracownia Badań nad Komunikacją i Zarządzaniem Informacją, najnowsza w strukturze IHiSM, została utworzona 5 września 2017 roku.

W jej ramach współpracują: dr hab., prof. UWM Marzena Świgoń (kierownik) – informatolog ze specjalnością w zakresie zarządzania informacją i wiedzą, dr Anna Żeglińska – historyk i archiwista oraz dr Adam Oleksiuk - ekonomista. Pracownicy mają pozaakademickie doświadczenie zawodowe, cenne ze względu na profil naukowy Pracowni. Interdyscyplinarne badania zespołu dotyczą zarządzania wiedzą, innowacjami i dokumentacją współczesną. Prowadzone są na pograniczu nauk społecznych, a ściślej nauk o mediach i komunikowaniu oraz ekonomii i biznesu, a także nauk humanistycznych.

Pracownicy systematycznie uczestniczą w stażach zagranicznych (m.in. w 2017 roku: University of Cambridge, Wielka Brytania - A. Oleksiuk; Catholic University of America, Waszyngton, Stany Zjednoczone – M. Świgoń).  Mogą poszczycić się grantami i stypendiami zagranicznymi (m.in. z Narodowego Centrum Nauki i DAAD - M. Świgoń, Kancelarii Państwowej w Bawarii – A. Żeglińska), a także publikacjami w renomowanych czasopismach międzynarodowych, posiadających Impact Factor i rejestrowanych w bazie Web of Science (M. Świgoń).


Wybrane publikacje zespołu

Marzena Świgoń: Knowledge sharing practices in informal scholarly communication amongst academics in Poland. “Malaysian Journal of Library & Information Science” 2017, vol. 22, no. 2, pp. 101-115; Personal knowledge and information management (PKIM) behavior – in the light of the comparative studies among Polish and German students, “Information Research” 2014 (paper isic17); Personal Knowledge and Information Management – conception and exemplification, “Journal of Information Science” 2013, vol. 39, no. 6, pp. 832-845; Library anxiety among Polish students: development and validation of the Polish Library Anxiety Scale, “Library & Information Science Research” 2011, vol. 33, no. 2, pp. 144-150; Information limits – definition, types and typologies, “Aslib Proceedings: new information perspectives” 2011, vol. 63, no. 4, pp. 364-379; Dzielenie się wiedzą i informacją. Olsztyn 2015, ss. 226; Zarządzanie wiedzą i informacją. Olsztyn 2012, ss. 368.

Anna Żeglińska: Wyszukiwanie w „Zintegrowanym Systemie Informacyjnym” – wnioski dla modyfikacji opisu archiwalnego, [w:] Symposia Archivistica, t. 4: Problemy archiwalnego opisu informacyjnego, red W. Chorążyczewski, A. Rosa, Warszawa 2017; Wyszukiwanie w bazach danych NDAP: szukajwarchiwach.pl, [w:] Symposia Archivistiva, t. 3: Standaryzacja opisu archiwalnego, red. J. Bednarek, P. Perzyna, Warszawa 2016, s. 71-89; Modele archiwalnych systemów informacyjnych w świetle zasady strukturalnej, [w:] Symposia Archivistica, t. 2: Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, red. Rafał Leśkiewicz i Anna Żeglińska, Warszawa 2016, s. 111–120; On family and estate fonds. Selected problems, [in:] History - Archive Studies - Information Science: methodological issues, ed. K. Narojczyk, M. Świgoń, M. Wolny, Olsztyn 2010, s. 145–153.

Adam Oleksiuk: Pro-Innovation Attitudes of Employees of Selected Local Government Units, as Well as the Barriers and the Stimuli of Innovation Processes in the Light of the Author’s Research Findings, “International Journal of Social Science and Economic Research” 2017, vol. 2, iss. 1, s. 2105-2119; Investment Level and Structure in the Region of Central and Eastern Europe and Barriers for Investment Growth Reported by Entrepreneurs in the Light of Findings of Own Survey Research, “Przegląd Wschodnioeuropejski” 2017, VIII/1, s. 125-140; Cluster Policy and Development of the Polish Special Economic Zones, “International Journal of Social Science and Economic Research” 2017, vol. 2, iss. 2, s. 2463-2476; The Mechanism of Creating Financial Innovations in the Context of the Presence of the Phenomena of Information Asymmetry and Lack of Market Participants’ Knowledge, “International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology” 2016, vol. 3 iss. 1, s. 20-26; Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich, Warszawa 2015, ss. 202.
Fot. Zebranie zespołu Pracowni Badań nad Komunikacją i Zarządzaniem Informacją (13 grudnia 2017 r.)

 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl