• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Jacek Kowalewski, prof. UWM

KATEDRA HISTORII POLSKI

E-mail: jacek.kowalewski@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5422-2261


PUBLIKACJE


Monografie

Jacek Kowalewski, Radosław Sierocki, Rafał Kleśta-Nawrocki, Praktykowanie pamięci. Olsztynianie – rekonesans antropologiczny, Olsztyn 2014, ss. 398.


Rozdziały w monografiach

Jacek Kowalewski, Choroba w medialnym sporze politycznym, [w:] Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności, red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński, Bytów 2016, s. 235-250.

Jacek Kowalewski, Antropolologia kulturowa wobec zadań prahistorii, [w:] Cmentarzyska - relacje społeczne i międzykulturowe, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2015, s. 13-19.

Jacek Kowalewski, Antropologia w gąszczu humanistyki. Ku rozpoznaniu dynamiki lokalnych więzi [w:] W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków 2015, s. 153-159.

Jacek Kowalewski, Antropologia w gąszczu humanistyki. Ku rozpoznaniu dynamiki lokalnych więzi, [w:] W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka, Kraków 2014, s. 153-159

Jacek Kowalewski, „Kamienie pamięci”? Pomniki w dyskursach oddolnych, [w:] Meandry kultur pamięci na Warmii i Mazurach po 1945 r. Studia i szkice, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2014, s. 187-203.

Jacek Kowalewski, “Stones of memory”? Monuments in grass-roots’ discourse, [in:] Between Obligation and New Order. From studies on relationships among memory cultures in former East Prussia after World War Two. Studies and sketches, ed. K. Narojczyk, Olsztyn 2014, pp. 145-161.


Artykuły w czasopismach naukowych

Jacek Kowalewski, Antropologia kulturowa i archeologia: etnoarcheologia w Toruniu, "Rocznik Antropologii Historii", 2016, 6 (9), s. 349-378.

Jacek Kowalewski, Historyczność badań antropologicznych (glosa na podstawie uwag Claude'a Levi-Straussa), "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", 2015, z. 2, s. 73-83.

Jacek Kowalewski, Aktualność historyzmu w antropologii kulturowej, „Etnografia Nowa”, 2014, t. 6, s. 15-27.

Marcin Brocki, Jacek Kowalewski, Semiotyka historii, "Rocznik Antropologii Historii", 2014, nr 1 (6), s. 9-12.

Jacek Kowalewski, Topografie pamięci, (Dariusz Czaja, Gdzieś dalej, gdzie indziej, Wołowiec 2010), „Rocznik Antropologii Historii”, 2013, R. III, nr 2, s. 311-324.

Jacek Kowalewski, Antropologizowanie historiografii zachodniej. Przypadek twórczości Roberta Darntona, "Echa Przeszłości", 2006, t. 7, s. 329-342.


Redakcje monografii wieloautorskich

Humanistyka (pół)peryferii, red. K. Abriszewski, A. F. Kola, J. Kowalewski, Olsztyn 2016, ss.185.

Teoria w humanistyce humanistyka w teorii, red. A. F. Kola, J. Kowalewski, Olsztyn  2016, ss. 200.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Jacek Kowalewski, „Kamienie pamięci”? Pomniki w dyskursach oddolnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [Olsztyn 12 listopada 2014 r.]

Jacek Kowalewski,, Aktualność historyzmu w antropologii kulturowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Muzeum Historia Antropologia, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. [Warszawa 11 czerwca 2014 r.]

Jacek Kowalewski, Antropolologia wobec zadań prahistorii, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Cmentarzyska relacje społeczne i międzykulturowe, Funeralia Lednickie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. [14 maja 2014 r.]

Jacek Kowalewski, Antropologia anglosaska wobec historii (próba szkicu sytuacyjnego), Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Historia w antropologii, antropologia w historii. Symetrie oglądu przeszłości, Muzeum Etnograficzne w Toruniu. [14-15 listopada 2013 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Granty

Jacek Kowalewski [wykonawca], „Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy”, numer grantu: 12H 11 0005 80, kierownik grantu: Krzysztofa Narojczyk, czas realizacja w latach 2011-2014.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl