• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Maria Korybut-Marciniak, prof. UWM

KATEDRA HISTORII POWSZECHNEJ

E-mail: maria.korybut-marciniak@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-8196-5119

Dyscyplina i specjalność naukowa:

 • Nauki historyczne;
 • Historia nowoczesna Polski;
 • Historia nowoczesna powszechna.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Historia życia prywatnego w XIX wieku;
 • Historia kobiet;
 • Mikrohistoria;
 • Kultura i mentalność społeczeństwa polskiego pod zaborami;
 • Historia społeczna (pomoc społeczna, historia medycyny);
 • Urzędnicy na ziemiach litewsko-białoruskich w XIX wieku;
 • Ziemiaństwo polskie w XIX wieku;
 • Historia sztuki (XIX wiek).


PUBLIKACJE


Monografie

Maria Korybut-Marciniak (opracowanie, wstęp), Artur Doliński, Między Wilnem a Petersburgiem. Pamiętniki Artura Dolińskiego, Olsztyn 2014.

Maria Korybut-Marciniak, Dobroczynne Wilno. Pomoc ubogim i potrzebującym w Wilnie w I połowie XIX wieku, Olsztyn 2012.

Maria Korybut-Marciniak, Vilniaus Labdarybės Draugija XIX a. primojoje pusėje, Olsztyn 2011.


Rozdziały w monografiach

Maria Korybut-Marciniak,Antoni Korybut Daszkiewicz (1911-1989) - założyciel Laboratorium Drogowego w Olsztynie, [w:] Między Wilnem a Olsztynem: w 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, red. P. Bojarski, A. Szmyt, Olsztyn 2016, s. 87-100.

Maria Korybut-Marciniak, Dziecko w rodzinie urzędniczej w świetle materiałów Artura Dolińskiego, [w:]  Życie prywatne Polaków w XIX wieku, "Świat dziecka", red. J, Kita, M, Korybut-Marciniak, t. V, Łódź 2016, s. 47-65.

Maria Korybut-Marciniak, Kariery urzędnicze mieszkańców ziem litewsko-białoruskich w aparacie administracyjnym Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku (wybrane przykłady), [w:] Dzieje biurokracji, T. 6, red. T. Bykowa, A. Górak, G. Smyk, Lublin 2016, s. 395-409.

 Maria Korybut-Marciniak, Stanisław i Artur Dolińscy - rosyjscy urzędnicy. Problem tożsamości Polaków w obcej służbie, [w:] Między irredentą a kolaboracją: ugoda, lojalizm i legalizm: "Dusza urzędnika" - ludzie i ich kariery, red. A. Szmyt, Olsztyn 2015, s. 123-142.

Maria Korybut-Marciniak, Wilno-Nowogród-Petersburg-Warszawa. Życie carskiego urzędnika, [w:] Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XVII-XIX w.), red. I. Janicka, A. Kołodziejczyk, Olsztyn-Gdańsk 2014, s. 113-124.

Maria Korybut-Marciniak, Stephanie Zloch, Das Bildungssystem in Polen, Deutschland, Russland und Litauen im 20. und 21. Jahrhundert, [w:] Das "Pruzzenland" als geteilte Erinnerungsregion: Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, red. S. Zloch, I. Lewandowska (Hg.), Göttingen 2014, s. 39-66.

Maria Korybut-Marciniak, Wileńskie damy dobroczynne w pierwszych dekadach XIX wieku – motywacje, działania, postawy, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy” Polki realiach epoki, red. M. Korybut-Marciniak, M. Zbrzeźniak, tom I, Łódź - Olsztyn 2014, s. 39-56.

Maria Korybut-Marciniak, Wirtschaft und Gesellschaft, [w:] Das "Pruzzenland" als geteilte Erinnerungsregion: Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, red. S. Zloch, I. Lewandowska (Hg.), Göttingen 2014, s. 257-282 ; bibliogr. Seria: Eckert. Die Schriftenreihe, 2198-6320 ; Bd. 135

Maria Korybut-Marciniak, Przy obcym mundurze-żony carskich oficerów, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli – „W obcym mundurze”, red. L. Michalska-Bracha i M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013, s. 187-198.

Maria Korybut-Marciniak, Życie prywatne profesorów Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1804-1830, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, red. M. Korybut-Marciniak i M. Zbrzeźniak, Olsztyn 2013.

Maria Korybut-Marciniak, Struktura społeczna i gospodarka, [w:] Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji, red. I. Lewandowska, S. Zloch, Olsztyn 2013, s. 151-175.

Maria Korybut-Marciniak, System oświatowy w Polce, Niemczech, Rosji i na Litwie w XX wieku i na początku XXI wieku, [w:] Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji, red. I. Lewandowska, S. Zloch, Olsztyn 2013, s. 25-50.

Maria Korybut-Marciniak, Rodzina Korybut-Daszkiewiczów. Kontakty międzyzaborowe, [w:] Międzyzaborowe kontakty ziemiaństwa, red. W. Caban, S. Wiech, Kielce 2010, s. 177-185.

Aleksander Bielecki, Maria Korybut-Marciniak, Przyjemność poznawania, subiektywne stany umysłu i mistyka, [w:] Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja, red. H. Romanowska-Łakomy, Warszawa 2010.


Artykuły w czasopismach naukowych

Maria Korybut-Marciniak, "Najnowsze wymysły, "wzory elegancji", "fortel przedsiębiorców" ? Moda w społecznej ocenie Polaków w XIX stuleciu, "Niepodległość i Pamięć", 2016, 23 (3), s. 13-33.

Maria Korybut-Marciniak, Romuald Łazarowicz (1811-1878) - carski urzędnik, zakonnik, kapłan, "Echa Przeszłości", 2016, 17, s. 113-138.

Maria Korybut-Marciniak, Na co chorowali dziewiętnasowieczni wilnianie? Stan zdrowia i poziom opieki medycznej w Wilnie w pierwszych dekadach XIX wieku, "Częstochowskie Teki Historyczne", 2015, z. 5, s. 65-84.

Maria Korybut-Marciniak, Stosunek caratu do polskiej działalności dobroczynnej w Wilnie w I połowie XIX wieku, "Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku", 2015, nr 14, s. 21-35.

Maria Korybut-Marciniak, Na służbie w Petersburgu – stolica carów w oczach Artura Dolińskiego, „Echa Przeszłości”, 2014, t. XV, s. 109-126.

Maria Korybut-Marciniak, Stan zdrowotny mieszkańców Wilna w początkach XIX wieku, „Biuletyn Historii Pogranicza”, 2012, nr 12, s. 15-26. 

Maria Korybut-Marciniak, Bliższe i dalsze podróże Artura Dolińskiego w świetle jego wspomnień, „Echa Przeszłości”, 2012, t. XIII, s. 227-242

Maria Korybut-Marciniak, Działalność dobroczynna zakonów i zgromadzeń zakonnych w Wilnie w końcu XVII i I połowie XIX wieku, „Echa Przeszłości”, 2010, t. XI, s. 131-150.

Maria Korybut-Marciniak, Europa a Rosja. Konflikty-współpraca-opinie. (Kronika nauk.). "Echa Przeszłości", 2004, t. 5, 512-516.

Maria Korybut-Marciniak, Przyczynek do dziejów dobroczynności w Wilnie w XIX wieku, "Echa Przeszłości", 2004, t. 5, s. 93-109.Redakcje monografii wieloautorskich

Życie prywatne Polaków w XIX wieku, "Świat dziecka", red. J, Kita, M, Korybut-Marciniak, t. V, Łódź 2016.

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy” Polki w realiach epoki, red. M. Korybut-Marciniak, M. Zbrzeźniak, t. I, Łódź - Olsztyn 2014.

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy” Polki realiach epoki, red. J. Kita, M. Klempert, M. Korybut-Marciniak,  t. III,  Łódź - Olsztyn 2014.

Życie prywatne Polaków w XIX wieku, red. M. Korybut-Marciniak, M. Zbrzeźniak, Olsztyn 2013.

Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli-„W obcym mundurze”, red. L. Michalska-Bracha i M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Maria Korybut-Marciniak, Stanisław i Artur Dolińscy - rosyjscy urzędnicy. Problem tożsamości Polaków w obcej służbie, Ogólnopolska konferencja naukowa: Między irredentą a kolaboracją. Ugoda, lojalizm a legalizm. „Dusza urzędnika”. Zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [Olsztyn 20-21 października 2014 r.]

Maria Korybut-Marciniak, Majątki ziemiaństwa polskiego na Kresach Północno-Wschodnich (1864-1918). Wybrane przykłady, Ogólnopolska konferencja Naukowa: Ziemiaństwo wobec przemian gospodarczych na ziemiach polskich 1864-1944, IPN, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. [Warszawa 4-5 września 2014 r.]

Maria Korybut-Marciniak, Wileńskie damy dobroczynne: motywy , działania, postawy, Ogólnopolska konferencja naukowa: Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy”. Polki w realiach epoki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [Olsztyn 24-25 marca 2014 r.]

Maria Korybut-Marciniak, Wilno-Petersburg-Warszawa. Życie carskiego urzędnika, Ogólnopolska konferencja naukowa: Polska i Litwa w relacjach wzajemnych (XIV-XIX w.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [Olsztyn 12-13 września 2013 r.]

Maria Korybut-Marciniak, W kierunku demokratyzacji nauki. Towarzystwo Wspieranie Niedostatnich Uczniów Uniwersyteckich, Interdyscyplinarny Kongres Naukowy: Studenci polscy w XIX i XX wieku. Historia-kultura-język, Uniwersytet Warszawski. [Warszawa 21-22 listopada 2013 r.]

Maria Korybut-Marciniak, Społeczeństwo i gospodarka ziem pruskich w świetle podręczników szkolnych Polski, Niemiec, Litwy i Rosji, Międzynarodowa konferencja naukowa: Pruzzenland. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w podręcznikach szkolnych Polski, Niemiec, Litwy i Rosji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [Olsztyn 5-7 lipca 2013 r.]

Maria Korybut-Marciniak, Życie prywatne profesorów Uniwersytetu Wileńskiego, Ogólnopolska konferencja naukowa: Życie prywatne Polaków w XIX wieku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [Olsztyn 3-4 grudnia 2012 r.]

Maria Korybut-Marciniak, Stan zdrowotny mieszkańców Wilna i oferowane im pomoc medyczna w początkach XIX wieku, Ogólnopolska konferencja naukowa: Codzienność oświeconych, Uniwersytet Śląski. [Katowice 15-16 listopada 2012 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Projekty

Maria Korybut-Marciniak [wykonawca], „Pruzzeland [Ziemie pruskie]”. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji. [1 sierpnia 2010 r. – 1 sierpnia 2013 r.]


2. Staże naukowe

Staż naukowy w Instytucie Historii Litwy. [czerwiec-lipiec 2010 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Przemiany kulturowe w Europie w XIX i XX wieku;

Historia architektury i sztuki;

Emisja głosu.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl