• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr Paweł Letko

KATEDRA WOJSKOZNAWSTWA i STUDIÓW STRATEGICZNYCH

E-mail: pawel.letko@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-8322-5499

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Nauki humanistyczne w zakresie nauki o polityce.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej;
  • Problemy współczesnej Afryki;
  • Działalność międzynarodowa polskich;
    związków kombatanckich;
  • Historia regionalna.


PUBLIKACJE


Monografie

Paweł Letko, W służbie II Rzeczypospolitej. Działalność kombatantów polskich na forum międzynarodowym, Olsztyn 2011, ss. 186.


Rozdziały w monografiach

Paweł Letko, Stosunki radziecko-marokańskie w kontekście rywalizacji zimnowojennej w świetle źródeł radzieckich i amerykańskich, [w:] Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA), red. R. Bania, R. Czulda, K. Zdulski, Łódź 2016, s. 179-194.

Paweł Letko, Wojskowe aspekty relacji rosyjsko-japońskich w XXI wieku, [w:] Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, red. J. Marszałek-Kawa, T. Bodio, Toruń 2016, s. 145-170.

Paweł Letko, Wpływ wojny w Syrii na sytuację chrześcijan (2011-2015), [w:] Czarny Ląd i świat arabski: siła argumentu czy argument siły?, red. B. Pączek, Gdynia 2016, s. 139-149.

Paweł Letko, Die Situation der deutschen Bevölkerung im Kreis Kętrzyn Rastenburg in den Jahren 1945 bis 1947 im Lichte der Dokumente des Kreisamtes für öffentliche Sicherheit in Kętrzyn, [w:] Die Haltung der kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945 bis 1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum, Gliwice 2015, s. 136-145.

Paweł Letko, Je suis Charlie? Afryka wobec publikacji karykatur w "Charie Hebdo", [w:]  Dziedzictwo materialne i niematerialne Afryki i jego znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kontynentu, red. B. NDiaye, I. A. NDiaye, Olsztyn 2015, s. 79-90.

Paweł Letko, Obraz Rosji na łamach „Polityki” i „Gościa Niedzielnego” w roku 2012. Próba porównania, [w:] W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku, red. A. Frankowiak, M. Rółkowska, J. Szydłowska, Olsztyn 2014, s. 213-235.

Paweł Letko, Kętrzyn w czasie okupacji rosyjskiej w 1914 roku, [w:] Wielka Wojna na Mazurach 1914-1915. Studia z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. R. Kempa, Giżycko 2014, s. 241-254.

Paweł Letko, Problem bezpieczeństwa nuklearnego w stosunkach norwesko-rosyjskich w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo i obronność SEC & DEF. Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, red. B. Pączek, Gdynia 2014, s. 253-268.

Paweł Letko, Federacja Rosyjska wobec wydarzeń „Arabskiej Wiosny” (na przykładzie Egiptu i Libii), [w:] Czarny Ląd i świat arabski. Obrona pokoju czy interesów?, red. B. Pączek, Gdynia 2013, s. 177-192.

Paweł Letko, Problem bezpieczeństwa narodowego II RP w działalności kombatantów polskich na forum międzynarodowych organizacji byłych wojskowych, [w:] Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. Wybrane założenia teoretyczne i sposoby realizacji, red. H. Łach, Olsztyn 2012, s. 109-134.

Paweł Letko, Prusy Wschodnie w czasie wojen i miedzy wojnami, [w:] Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2012, s. 240-307.

Paweł Letko, Sytuacja przesiedleńców z Akcji „Wisła” w powiecie kętrzyńskim w roku 1947, [w:] Historia i pamięć. Studia z dziejów XX wieku, red. W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz, Olsztyn 2011, s. 115-131.


Artykuły w czasopismach naukowych

Paweł Letko, "War over monuments" - an element of Russian historical policy towards Lativa in 21st century, "Przegląd Wschodnioeuropejski", 2016, 7 (2), s. 89-98.

Paweł Letko, Problem bezpieczeństwa ekologicznego w Arktyce w stosunkach rosyjsko-norweskich, "Przegląd Wschodnioeuropejski", 2015, 6 (2), s. 99-111.

Paweł Letko, Sytuacja chrześcijan w krajach Afryki Północnej po wydarzeniach Arabskiej Wiosny, "Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne", 2014, t. V, s. 139-147.

Paweł Letko, W cieniu autokracji. Białoruś, "Przegląd Wschodnioeuropejski", 2014, t. V, nr 1, s. 77-90.

Paweł Letko, Federacja Rosyjska wobec kryzysu libijskiego (luty-kwiecień 2011), "Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne", 2013, t. IV, s. 123-142.

Paweł Letko, Zaangażowanie Patriarchatu Moskiewskiego w Estonii w kontekście rozbicia estońskiego prawosławia, "Przegląd Wschodnioeuropejski", 2013, t. IV, s. 171-190.

Paweł Letko, „Powrót do Afryki”afrykański kierunek polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w XXI wieku, "Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne", 2012, t. III, s. 81-94.

Paweł Letko, Rosja wobec krajów bałtyckich – główne problemy w stosunkach dwustronnych w roku 2004, "Przegląd Wschodnioeuropejski", 2012, t. III, s. 189-208.

Paweł Letko, Problem granicy w stosunkach Federacji Rosyjskiej z Republiką Łotewską w 2005 roku – stracona szansa?, "Przegląd Wschodnioeuropejski", 2011, t. II, s. 151-162.

Paweł Letko, Polska Partia Socjalistyczna w powiecie kętrzyńskim, Cz. I[czerwiec 1945 - czerwiec 1947], "Echa Przeszłości", 2007, t. 8,  s. 171-191.

Paweł Letko, Wydarzenia roku`56 w Kętrzynie, "Echa Przeszłości", 2005, t. 6, s. 119-140.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Paweł Letko, Je suis Charlie? Afryka wobec „Charlie Hebdo”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziedzictwo niematerialne i materialne Afryki oraz jego wpływ na zrównoważony rozwój kontynentu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [Olsztyn 28-29 maja 2015 r.]

Paweł Letko, Wojskowe aspekty relacji rosyjsko-japońskich w XXI w., II Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, [Toruń 20-22 maja 2015 r.]

Paweł Letko, Sytuacja chrześcijan w krajach Afryki Północnej i na Bliskim Wschodzie po wydarzeniach Arabskiej Wiosny, IV Międzynarodowa Konferencja: Czarny Ląd i Świat Arabski: Siła argumentu czy argument siły?, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. [Gdynia 11-12 maja 2015 r.]

Paweł Letko, Stosunki radziecko-marokańskie w XX wieku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na obszarze MENA, Uniwersytet Łódzki. [Łódź 7 listopada 2014 r.]

Paweł Letko, Kętrzyn w 1914 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Działania wojenne na Mazurach – Wielka Wojna na froncie wschodnim 1914-1915. [Giżycko 29-31 sierpnia 2014 r.]

Paweł Letko, Bezpieczeństwo jądrowe a stosunki norwesko-rosyjskie w XXI wieku, IV Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence: Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. [Gdynia 15 maja 2014 r.]

Paweł Letko, Sytuacja chrześcijan w Afryce Północnej po wydarzeniach Arabskiej Wiosny, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych: Ruchy migracyjne w Afryce. Historia oraz stan obecny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [Olsztyn 23 maja 2014 r.]

Paweł Letko, Sytuacja ludności niemieckiej w powiecie kętrzyńskim w latach 1945-1948, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945-1989, Instytut Pamięci Narodowej. [Gliwice 28-29 listopada 2013 r.]

Paweł Letko, Obraz Rosji na łamach „Gościa Niedzielnego” i „Polityki” w roku 2012. Próba porównania, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Europa w mediach. Media w Europie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [Olsztyn 20-21 maja 2013 r.]

Paweł Letko, Federacja Rosyjska wobec wydarzeń „Arabskiej Wiosny” (na przykładzie Egiptu i Libii), III Międzynarodowa Konferencja: Czarny Ląd i Świat Arabski. Obrona pokoju czy interesu?, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. [Gdynia 15-16 maja 2013 r.]

Paweł Letko, Federacja Rosyjska wobec kryzysu libijskiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych: Afryka – Regionalizm – Współpraca międzynarodowa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [Olsztyn 18 kwietnia 2013 r.]

Paweł Letko, „Powrót do Afryki” – afrykański kierunek polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w XXI wieku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Społeczeństwo obywatelskie w Afryce. Historia powstania oraz wpływ na procesy społeczno-polityczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [Olsztyn 20 kwietnia 2012 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia Rosji.

Statystyka i demografia historyczna.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej.


HOBBY

Szachy.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl