• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

mgr Izabela Adrianna Socka

KATEDRA WOJSKOZNAWSTWA i STUDIÓW STRATEGICZNYCH


e-mail: izabela.socka@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-7402-7570


Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • technologia informacyjna
  • matematyka i statystyka
  • historia XIX wiek (dydaktyka)


PUBLIKACJE


Izabela Socka, Absolwenci oraz wykładowcy Uniwersytetu Noworosyjskiego w Odessie w XIX i na początku XX wieku w polskiej historiografii ostatnich trzech dekad, „Echa przeszłości”, T. XVI, Olsztyn 2015, s 141-150.

Izabela Socka, Unie polsko-litewskie w dziewiętnastowiecznych podręcznikach do historii ojczystej, w Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XVII- XIX w.), red. A. Kołodziejczyk, Olsztyn-Gdańsk 2014, s 125-133.

Izabela Socka, Zakład Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa Informacji Naukowej, Instytut Historii i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013).Dzieje- Profil Badawczy-Absolwenci, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2013, s 105-130.

Izabela Socka, Excel jako narzędzie statystycznego opracowania badań historycznych, Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2005, s 53-58.

Izabela Socka, Polityka obcych państw i rządów wobec Polaków mieszkających na Wschodzie  (XIX-XX w. ), Mrągowo 16-18 wrzesnia 2005 roku, Polacy na Ukrainie w XIX-XX wieku – w 80 rocznicę powstania i 70 rocznicę rozwiązania Marchlewszczyzny, Chmielnicki, 28-29 października 2005 roku, „Echa przeszłości”, T. VII, Olsztyn 2006, s 454-458.

Izabela Socka, Sprawozdanie z konferencji naukowej Stan działań nad działaniami militarnymi w Prusach Wschodnich w okresie I wojny światowej, Olsztyn 28-29 września 2005 roku, „Echa przeszłości”, T. VI, Olsztyn 2005, s 348-350.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

technologia informacyjna

technologia informacyjna w filozofii

matematyka i statystyka

tworzenie stron internetowych

etykieta


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI


Skarbnik Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Olsztynie


NAGRODY, ODDZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA


Nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za działalność organizacyjną [2006 r.]


HOBBY


fado, literatura, taniec

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl