• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wykłady dr hab. Mirona Wolnego na Uniwersytecie w Bremie

W dniach 13-19 maja dr hab. Miron Wolny przebywał w Bremie w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus Plus. Naukowiec wyjechał na zaproszenie Universität Bremen. Podczas swojego pobytu zapoznał się z funkcjonowaniem tamtejszego Uniwersytetu, jego strukturą organizacyjną i specyfiką prowadzonych zajęć. Przeprowadził osiem godzin wykładów z problematyki historii starożytnej – głównie sytuacji międzynarodowej w basenie Morza śródziemnego w III wieku p.n.e., dziejów państwa kartagińskiego i jego relacji ze światem hellenistycznym. Ponadto przedstawił studentom prezentację dotyczącą historii polskich badań naukowych w dziedzinie historii starożytnej, uwzględniając również badania prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Uczestniczył także w szeregu imprez towarzyszących – był gościem podczas premierowej projekcji filmu „Wir sind Juden aus Breaslau”, zwiedził Muzeum Archeologiczne w Münster, zapoznając się szczegółowo z tezauryzacjami numizmatów z okresu cesarstwa rzymskiego oraz innymi zabytkami starożytności. Dr hab. Miron Wolny wziął również udział w wyjeździe szkoleniowym do Kalkrise – najbardziej dziś prawdopodobnego miejsca historycznej bitwy w Lesie Teutoburskim (9 n.e.), gdzie uczestniczył w dyskusji nad najnowszymi metodami rekonstrukcji wydarzeń historycznych, zwłaszcza badań nad miejscami starożytnych bitew. Bogate doświadczenia dydaktyczne zdobyte przez wykładowcę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z całą pewnością przełoży się na innowacyjne podejście do pracy dydaktycznej, jak również wzbogaci tok prowadzonych wykładów.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl