• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdania z działalności naukowo-organizacyjnej

Wykłady dr. hab. Mirona Wolnego na Uniwersytecie w Bremie

Wywiad dr. hab. Bary NDiaye o senegalskiej piłce nożnej

Wykład dr. Jarosława Suchoplesa

Konferencja naukowa 660-lecia Miasta Kętrzyna

VII Colloquium Neolatinum 16-18 października 2017 r. Gdańsk

MEMINISTI? PAMIĘĆ I NIEPAMIĘĆ W ŚWIECIE STAROŻYTNYM

Konferencja mędzynarodowa Działalność zakonów rycerskich

Podróż dydaktyczno-szkoleniowa studentów Wojskoznawstwa

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STAROŻYTNICZA W LUBLINIE

Wykład dr Małgorzaty Chudzikowskiej-Wołoszyn w Szczytnie

Wykład pracownków IHiSM w Zespole Szkół w Morągu

Wykład dr Małgorzaty Chudzikowskiej-Wołoszyn

Międzynarodowa Konferencja "Literatura a malarstwo"

Zawody strzeleckie o puchar Dyrektora IHiSM UWM w Olsztynie

Wykład dr hab. Zoji Jaroszewicz-Pieresławcew w Szczytnie

Wykład dra hab. Mirona Wolnego HANNIBAL-SYLWETKA WROGA RZYMU

Wizyta promocyjna dr Anny Pytasz-Kołodzieczyk w Morągu

Wizyta promocyjna dr Anny Pytasz-Kołodzieczyk w Ostródzie

Wykład dra hab. Mirona Wolnego ALEKSANDER WIELKI W INDIACH

Obóz szkoleniowy dla członków organizacji proobronnych

Ziemie pruskie – dziedzictwo historyczno-kulturowe

XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu

Życie prywatne Polaków w XIX w. "Wokół mody"

Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego

Paradoksologia w starożytności i średniowieczu

Nagroda naukowa dla dr hab. Marzeny Świgoń, prof. UWM

Dialog kultur czy zarzewie konfliktów

Turniej proobronny klas wojskowych województwa warmińsko-maz

Konferencja historyków wojskowości w Węgorzewie

Dzień Humanistyczny w Kętrzynie

Zawody sprawnościowo-obronne w Węgorzewie

Drugi język - druga kultura, historia, świadomość

Praktyki w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Olsztynie

Nagroda „Pro Memoria” dla książki prof. Norberta Kasparka

Sprawozdania ze spotkań naukowych Inter Gentes

Współpraca z Zespołem Szkół nr 1 w Nidzicy

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl