• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Najnowsze publikacje pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

MONOGRAFIE


Achremczyk Stanisław, Olsztyn wodociągi,  Olsztyn 2017, ss. 271.

Achremczyk Stanisław, Olsztyn : stolica Warmii i Mazur, Olsztyn 2016, ss. 343.

Achremczyk Stanisław,  Chwietkiewicz Tomasz, Jackiewicz-Garniec Małorzata, Kopiczko Andrzej, Warmia w Koronie - wokół drugiego pokoju toruńskiego, Lidzbark Warmiński 2016, ss. 94.

Breński Wiesław, The EU's policy towards economic freedom in the flow and providing mailing services, Warsaw 2016, ss. 168.

Gieszczyński Witold, "Solidarity" and the fall of the communist rule in Warmia and Mazury (1980-1989), Olsztyn 2016, ss. 225.

Kopiczko Andrzej, Dzieje kościoła i parafii we Wrzesinie do 1945 r., Olsztyn 2016, ss. 430.

Lewandowska Izabela, Koło Łowieckie "Leśnik" w Starych Jabłonkach (1951-2016): Historia i rola w ochronie środowiska przyrodniczego. Monografia z okacji jubileuszu 65-lecia Koła, Olsztyn 2016, ss. 184.

Mrągowo. Atlas historyczny miast polskich, t. 3: Mazury, z. 4 red. hist. R.Czaja; red. kartogr. Z. Kozieł; oprac. hist.: J. Gancewski, R. Czaja; oprac. kartogr.: D. Chwiałkowski, R. Golba, Z. Kozieł, A. M. Noryśkiewicz, A. Pilarska, Toruń 2016, ss. 23, 11 k. tabl. złoż. luz.

Pytasz-Kołodziejczyk Anna, Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI wieku. Administracja i eksploatacja, Olsztyn 2017, ss. 292.

Sacewicz Karol, Komunizm i antykomunizm w II Rzeczypospolitej: państwo - społeczeństwo - partie, Olsztyn 2016, ss. 410.

Wolny Miron, Studia nad statusem i kompetencjami dowódców kartagińskich w okresie przewagi Barkidów (237-201 p.n.e.), wyd. 2, Oświęcim 2016, ss. 440.


 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl