• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wykłady w Zespole Szkół Zawodowych w Morągu

Promocja Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Morągu.Harmonogram planowanych wykładów w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących do Morąga w roku akademickim 2017/2018


Semestr zimowy: 28 listopada 2017 r.

1.godz. 8.55 - 9.30 wykład Pana profesora Wiesława Łach, Mniej znane twarze Marszałka Józefa Piłsudskiego.

2. godz. 9.40 – 10.15 wykład Pana doktora Pawła Pietnoczko, Eurointegracyjna droga Ukrainy

3. godz. 10.25 – 11.00 wykład Pani profesor Haliny Łach – Czy mały ruch graniczny zbliża społeczności pogranicza?

4. godz. 11.10 – 11.45 wykład Pana doktora Pawła Letko Częste mycie skraca życie. Higiena        w czasach nowożytnych.

 

Semestr letni: 6 marca 2018 r.

1. godz. 8.55 – 9.30 wykład Pana profesora Dariusza Radziwiłłowicza – Drogi do niepodległości. Armia Polska we Francji oraz Polskie formacje zbrojne w Rosji w latach 1918 – 1920.

2. godz. 9.40 – 10.15 wykład Pani doktor Marii Korybut – Patriotyczny wymiar mody w XIX stuleciu. lub Portrety kobiet niepospolitych w XIX wieku.

3. godz. 10.25 – 11.00 wykład Pana doktora Radosława Gross – Młodzież w polityce polskich komunistów.

 


 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl