Strona główna Pracownicy Dydaktyka Badania Publikacje Historia
                       
  Publikacje pracowników Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów  
                         
    2017    
         
   

Grabowski K., Pawluczuk J., Grzegorczyk S., Łachacz A., Grabowska K. 2017. The physicochemical properties of soil and functional characteristics of sward on a grass airstrip. Pol. J. Environ. Stud., 26(2): 605-612.  
Kalisz B., Łachacz A., Głażewski R., Grabowski K. 2017. Labile organic carbon fractions after amendment of sandy soil with municipal sewage sludge and compost. Journal of Elementology 22(3): 785-797.
Łachacz A. 2017. Ilnicki P. & Szajdak L.W. – Zanikanie torfowisk (recenzja). Przegląd Geologiczny 65(7): 424-425.
Łachacz A., Tyburski J., Romaneckas K. 2017. The impact of biological agents on properties of heavy-textured soil and productivity of organically grown crops. Agronomy Research 15(1): 225-238.  
Smolka M., Puchberger-Enengl D., Bipoun M., Klasa A., Kiczkajlo M., Śmiechowski W., Sowiński P., Krutzler C., Keplinger F., Vellekoop M. J. 2017. A mobile lab-on-a-chip device for on-site soil nutrient analysis. Precision Agriculture 18:152-168.
Wijedasa L. et al. (Kalisz B.) 2017. Denial of long-term issues with agriculture on tropical peatlands will have devastating consequences. Global Change Biology 23: 977-982.

   
         
    2016    
         
   

Glina B., Bogacz A., Pikus H., Pawluczuk J. 2016. The impact of anthropopressure and weather conditions on the mineral nitrogen content in the organic soils from the slope of the fen peatlands in of the stołowe mountains. Polish Journal of Soil Science 49(1): 1-13 [DOI: 10.17951/pjss/2016.49.1.1].
Kobus S., Glińska-Lewczuk K., Sidoruk M., Skwierawski A., Obolewski K., Timofte C. M., Sowiński P. 2016. Effect of hydrological connectivity on physico-chemical properties of bottom sediments of floodplain lakes – a case study of the Łyna river, northern Poland. Environmental Engineering and Management Journal 15(6): 1237-1246 [IF(2016) = 1,008].
Lemkowska B. 2016. Differentiation of fen bedrock in the Mrągowo Lakeland (NE Poland) in relation to Pleistocene terrain morphogenesis. Soil Science Annual 67(2): 57-63
,  DOI: 10.1515/ssa-2016-0008].
Łachacz A. 2016. Peatlands in Poland – specificity, resources, conservation. [W:] Polish National Committee of International Peatland Society – history, activity, achievements.
Łachacz A., Kalisz B. (eds) Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn: 11-22.
Łachacz A. 2016. Activity of Polish National Committee of International Peatland Society. [W:] Polish National Committee of International Peatland Society – history, activity, achievements. Łachacz A., Kalisz B. (eds). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn: 23-55.
Łachacz A., Kalisz B. (eds) 2016. Polish National Committee of International Peatland Society – history, activity, achievements. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, ss. 198 [ISBN 978-83-8100-016-1].
Łachacz A., Kalisz B. 2016. Polish contribution to the study of moorsh-forming process. [W:] Polish National Committee of International Peatland Society – history, activity, achievements.
Łachacz A., Kalisz B. (eds). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn: 115-130.
Mendyk Ł., Hulisz P., Kusza G., Świtoniak M., Gersztyn L., Kalisz B. 2016. Sediment origin and pedogenesis in the former mill pond basin of Turznice (north-central Poland) based on magnetic susceptibility measurements. Bulletin of Geography. Physical Geography Series 11(1): 55-69.
Smólczyński S., Orzechowski M., Kalisz B., Sowiński P., Urbanowicz P. 2016. Soil air-water properties in catena of Sepopol Lowland. Polish Journal of Soil Science 49(1): 91-99 [DOI: 10.17951/pjss/2016.49.1.91].
Sowiński P. 2016. Effect of slope position on soil particle-size distribution in young glacial landscape (Łyna River valley, NE Poland). Soil Science Annual 67(3): 140-150.
Sowiński P. 2016. Variability of the content of macroelements in soils of a young glacial river valley – a geochemical landscape approach. Journal of Elementology 21(4): 1343-1358 [IF(2016)  =  0,719; DOI: 10.5601/jelem.2016.21.3.1109].
Sowiński P., Glińska-Lewczuk K., Kalisz B., Astel A. 2016. Distribution of heavy metals in soils in a postglacial river valley – a geochemical landscape approach. Environmental Engineering and Management Journal 15(6): 1323-1335 [IF(2016) = 1,008].

   
         
    2015    
         
   

Birylo M., Sienkiewicz J., Nastula J., Kuczynska-Siehien J. 2015. Combined model of gradiometric, meteorological and geological data for the purpose of water flow observation. Section Hydrology and Water Resources, 1: 145-152. DOI: 10.5593/sgem2015B31.
Kalisz B., Lachacz A., Glazewski R. 2015. Effects of peat drainage on labile organic carbon and water repellency in NE Poland. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 39(1): 20-27. DOI: 10.3906/tar-1402-66.
Kalisz B., Sowiński P., Oleszczuk R. 2015. Fen peatlands. The second workshop in Poland. Peatlands International 3: 28-31.
Kalisz B., Łachacz A., Klasa A., Smólczyński S., Orzechowski M., Sowiński P. 2015. Water permeability of soils amended with sewage sludge on short-rotation plantations in Europe. Polish Journal of Soil Science, 48(2): 131-137. DOI: 10.17951/pjss/2015.48.2.131.
Koprowski J., Łachacz A. 2015. Żródła środkowej części Pojezierza Dobrzyńskiego. Rocznik Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, 3.
Krzyżaniak M., Stolarski M. J., Szczukowski S., Tworkowski J., Bieniek A., Mleczek M. 2015. Willow biomass obtained from different soils as feedstock for energy. Industrial Crops and Products (75): 114-121.
Lemkowska B. 2015. Differentiation of fen bedrock in the Ełk Lakeland (NE Poland) in relation to late Pleistocene terrain morphogenesis. Soil Science Annual 66(4): 161-167 [DOI 10.1515/ssa-2015-0033].
Nietupski M., Kosewska A., Lemkowska B. 2015. Grasslands with calcareous gyttja soil in the Olsztyn Lake District as specific habitats for ground beetles (Coleoptera: Carabidae). Baltic Journal Coleopterology 15(1): 57-70. 
Ogryzek M., Kosiński K., Sowiński P., Solanowska-Ratajczak E., Jakubczak M., Szubski M., Cichulska A. 2015. Technologia GIS w gospodarowaniu i analizach przestrzennych (monografia). Wydawnictwo Texter, Warszawa.
Skłodowski P., Bieniek B., Bielska A. 2015. Podstawy kartografii i klasyfikacji użytkowej gleb. [W:] Gleboznawstwo. Mocek A. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2015: 430-484 [ISBN 978-83-01-17944-6].
Smólczyński S., Orzechowski M., Kalisz B. 2015. Distribution of elements in soil catenas developed in ice-dammed lake and morainic landscape in NE Poland. Journal of Elementology, 20(2): 149-159.
Sowiński P., Orzechowski M., Smólczyński S., Kalisz B. 2015. Particle-size distribution in soils in various ground moraine catenas in the Masurian Lakeland. Polish Journal of Soil Science, 48(2): 139-150. DOI: 10.17951/pjss/2015.48.2.139.

   
         
    2014    
         
   

Glińska-Lewczuk K., Bieniek A., Sowiński P., Obolewski K., Burandt P., Timofte C. 2014. Variability of zinc content in soils in a postglacial river valley – a geochemical landscape approach. Journal of Elementology 19(1): 361-376.
Orzechowski M., Smólczyński S., Długosz J., Poźniak P. 2014. Measurements of texture of soils formed from glaciolimnic sediments by areometric method, pipette method and laser diffraction method. Soil Science Annual 65(2): 72-79.
Pawluczuk J., Grabowski K. 2014. Impact of physical and chemical parameters of the subsoil on the botanical composition of sports field turf. Journal of Elementology, DOI:10.5601/jelem.2014.19.2.644.
Sowiński P. 2014. Toposequence and properties of soils in hilly landscape of Lier (Buskerud Region, South Norway). Polish Journal of Soil Science 47(1): 40-48.
Stolarski M., Krzyżaniak M., Szczukowski S., Tworkowski J., Bieniek A. 2014. Short rotation woody crops grown on marginal soil for biomass energy. Polish. J. Environ. Stud., 23(5): 1727-1739.
Stolarski M.J., Krzyżaniak M., Szczukowski S., Tworkowski J., Załuski D., Bieniek A., Gołaszewski J. 2014. Effect of increased soil fertility on the yield and energy value of short-rotation woody crops. BioEnergy Research, DOI 10.1007/s12155-014-9567-9.

   
         
    2013    
         
   

Bieniek A. 2013. Gleby sandrów wewnętrznych Polski północno-wschodniej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozprawy i Monografie 184 ss.115. [PL ISSN 1509-3018; ISBN 978-83-7299-817-0].
Hulisz P., Sowiński P., Felińczak-Drabik A.
2013. Soils contaminated by brine spills in Sędowo. [W]: Technogenic soils of Poland. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek (Eds). Polish Society of Soil Science, Machina Druku, Toruń: 157-170. [ISBN 978-83-934096-1-7]
Kalisz B., Oleszczuk R. Sowiński P. 2013. Fen peatlands after drainage. A workshop in Poland. Peatlands International 2:23-24.
Koprowski J., Łachacz A. 2013. Small water bodies formed after peat digging in Dobrzyńskie Lakeland. Journal of Water and Land Development 18: 37-47.
Lemkowska B. 2013. „Rędziny czwartorzędowe” w Systematyce gleb Polski. Soil Science Annual 64/4: 135-139, DOI: 10.2478/ssa-2013-0021.
Lemkowska B. 2013. Skutki spowolnienia przekształcania siedlisk hydrogenicznych w wyniku zaniechania eksploatacji kredy jeziornej. Inżynieria Ekologiczna 34: 173-180.
Lemkowska B., Orzechowski M., Smólczyński S. 2013. Zróżnicowanie podłoża torfowisk niskich Krainy Wielkich Jezior Mazurskich na tle morfogenezy terenu. [W]: Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych. J. Jonczak, W. Florek (Red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Słupsk: 95-102. [ISBN 978-83-7986-006-7]
Łachacz A., Kalisz B., Poźniak P. 2013. Sposoby poprawy urodzajności gleb w gospodarstwach ekologicznych. Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn, ss. 83. [ISBN 978-83-62863-56-3]
Oleszczuk R., Kalisz B., Sowiński P. 2013. Warsztaty międzynarodowe „Torfowiska niskie po odwodnieniu – Fen peatlands after drainage”. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 4: 195.
Orzechowski M., Smólczyński S., Sowiński P., Rybińska B. 2013. Water repellency of soils of organic matter in north-eastern Poland. Soil Science Annual 4(2): 30-33.
Smólczyński S., Orzechowski M., Lemkowska B. 2013. Sekwencje i właściwości gleb dolin rzecznych w krajobrazie młodoglacjalnym Polski północno-wschodniej. [W]: Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych. J. Jonczak, W. Florek (Red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Słupsk: 123-134. [ISBN 978-83-7986-006-7]
Stolarski M., Krzyżaniak M., Szczukowski S., Tworkowski J., Bieniek A. 2013. Dendromass Derived from Agricultural Land as Energy Feedstock. Polish. J. Environ. Stud., 22(2): 511-520.

   
         
    2012    
         
   

Alberski J., Grzegorczyk S., Pawluczuk J. 2012. Warunki siedliskowe zbiorowisk ze znaczącym udziałem śmiałka darniowego w runi użytków zielonych Pojezierza Olsztyńskiego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 12(3/39): 7-15.
Bieniek A., Łachacz A. 2012. Transformations of peat soils exposed to drainage in Łyna river valley. [W]: Necessity of peatlands protection. L.W. Szajdak, W. Gaca, T. Meysner, K. Styła, M. Szczepański (Eds). Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Wydawnictwo-Drukarnia Prodruk”, Poznań: 203-222. [ISBN 978-83-61607-82-3]
Bieniek A., Łachacz A. 2012. Ewolucja gleb murszowych w krajobrazie sandrowym. [W]: Wybrane problemy ochrony mokradeł. A. Łachacz (red.). Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska 3p. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: 111-131. [ISBN 978-83-933953-9-2]
Kalisz B., Łachacz A., Glazewski R. 2012. Drainage effects on labile organic carbon fraction in top layers of peatlands. Proceedings of the 14th International Peat Congress “Peatlands in Balance”, Stockholm, Sweden, June 3-8. 2012, str. 1-6.
Kalisz B., Łachacz A., Glazewski R., Klasa A. 2012. Effect of municipal sewage sludge under Salix plantations on dissolved soil organic carbon pools. Arch. Envir. Prot. 38(4): 87-97. [IF 0,444]
Koprowski J., Łachacz A. 2012. Przekształcenia środowiska Pojezierza Dobrzyńskiego. Wykorzystanie w badaniach dawnych planów i map. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, ss. 199. [ISBN 978-83-62860-10-4]
Koprowski J., Łachacz A.
2012. Przekształcenia jezior w środkowej części Pojezierza Dobrzyńskiego. Rocznik Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, 2: 373-393.
Koprowski J., Łachacz A. 2012. Potorfia w krajobrazie rolniczym Pojezierza Dobrzyńskiego. [W]: Wybrane problemy ochrony mokradeł. A. Łachacz (red.). Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska 3p. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: 91-110. [ISBN 978-83-933953-9-2]
Koprowski J., Łachacz A., Pieńkowski P., Szpigiel M. 2012. Przekształcenia śródpolnych mokradeł Pojezierza Dobrzyńskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 12(3): 123-138.
Kozłowska T., Szatyłowicz M., Pawluczuk J. 2012. The restoration of bog ecosystems on out-of-use meadows. Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation Lublin, Poland, 3-7 June 2012. Grassland Science in Europe 17: 685-688.
Łachacz A.
(red.). 2012. Polski Komitet Narodowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego – historia, działalność, osiągnięcia. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Osztynie, Olsztyn: ss. 180. [ISBN 978-83-7299-758-6]
Łachacz A. 2012. Torfowiska w Polsce – specyfika, zasoby, ochrona. [W]: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego. Historia, działalność, osiągnięcia. A. Łachacz (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 11-20. [ISBN 978-83-7299-758-6]
Łachacz A. 2012. Działalność Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego. [W]: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego – historia, działalność, osiągnięcia. A. Łachacz (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 21-50. [ISBN 978-83-7299-758-6]
Łachacz A. (red.). 2012. Wybrane problemy ochrony mokradeł. Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska 3p. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn: ss. 147. [ISBN 978-83-933953-9-2]
Pawluczuk J. 2012. Azot i fosfor w glebach organicznych na tle zróżnicowanych warunków siedliskowych oraz sposobów ich użytkowania w obszarach młodoglacjalnych Polski północno-wschodniej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozprawy i Monografie 174, ss. 178. [PL ISSN 1509-3018; ISBN 978-83-7299-788-3].
Pawluczuk J., Grabowski K. 2012. Zbiorowiska łąkowe na glebach murszowych na zmeliorowanym obiekcie Głuch w dolinie rzeki Omulew. Łąkarstwo w Polsce 15: 155-166.
Smólczyński S., Orzechowski M. 2012. Mineralization of nitrogen compounds in agriculturally used soils in mid-moraine depressions of north-eastern Poland. [W]: Necessity of peatlands protection. L.W. Szajdak, W. Gaca, T. Meysner, K. Styła, M. Szczepański (Eds). Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Wydawnictwo-Drukarnia Prodruk”, Poznań: 339-351. [ISBN 978-83-61607-82-3]

   
         
    2011    
         
   

Alberski J., Grzegorczyk S., Pawluczuk J. 2011. Skład florystyczny zbiorowisk ze znaczącym udziałem Holcus lanatus w runi użytków zielonych Pojezierza Olsztyńskiego.  Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 560: 15-22.
Bieniek B., Bieniek A., Pawluczuk J.
2011. Właściwości gleb murszowych pod użytkami łąkowymi i leśnymi. Rocz. Glebozn., 57(2): 23-31.
Dobers E.S., Sowiński P. 2011. Wprowadzenie do Systemów Informacji Przestrzennej. Ćwiczenia. Pracownia Wydawnicza "ElSet", Olsztyn, str. 104. [ISBN 978-83-62863-14-3]
Kalisz B. 2011. Metody badań osadów i gruntów w zachowaniu standardów środowiska. [W]: Analityka i monitoring środowiska. Teoria i praktyka. Wyd. UWM w Olsztynie: 148-172.
Kalisz B. 2011. Wielofunkcyjne wykorzystanie terenów potorfowych. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 2: 60-62.
Kalisz B., Lachacz A. 2011. Labile organic carbon in some drained soils of north-eastern Poland. Proceedings of the International Conference: Soil, Plant and Food Interactions. Mendel University in Brno, 6-8 September 2011, str. 23-34.
Lachacz A. 2011. Mires and Peat – a monograph by Māris Kļaviņš. Peatlands International, 2011(1): 60-61.
Łachacz A. 2011. Использование, деградация и охрана торфяников в Польше. Materialy XV Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii c 27 po 30 sentjabrja 2010 g. „Social’no-ekonomičeskie problemy razvitija municipal’nych obrazovanij”. Nižegorodskij Gosudarstvennyj Inženerno-èkonomičeskij Institut, Knjaginino, tom 1, str. 24-34.
Orzechowski M., Smólczyński S., Strużyńska M. 2011. Struktura i wododporność agregatów w glebach antropogenicznie przekształconych w krajobrazie młodoglacjalnym. Rocz. Glebozn., 62(2): 295-304.
Pawluczuk J. 2011. Dynamics of mineral nitrogen forms contents in ombrophilous organic soil and in underground waters. Ecological Chemistry and Engineering, A, 2(18): 256-264.
Pawluczuk J., Alberski J. 2011.  Skład florystyczny runi użytków zielonych na glebach organicznych Równiny Sępopolskiej w zależności od ich sposobu użytkowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 560: 239-246.
Pawluczuk J., Alberski J. 2011. Warunki siedliskowe i roślinność użytków zielonych na glebach torfowo-murszowych z terenów Pojezierza Olsztyńskiego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 11(3/35): 183-195.
Smólczyński S., Kalisz B., Orzechowski M. 2011. Sequestration of humus compounds in soils of northeastern Poland. Polish Journal of Environmental Studies 20(3): 755-762.
Stępień A., Pawluczuk J. 2011. Wpływ różnych warunków siedliskowych na zawartość makro- i mikroelementów w roślinności łąkowej gleb organicznych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 11(4/36): 121-134.

   
         
    2010    
         
   

Bieniek A. 2010. Krajobrazy glebowe wybranych form geomorfologicznych terenu okolic Olsztyna. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum, 9(4): 5-18.
Bieniek A., Łachacz A. 2010. Rekultywacja gruntów pogórniczych kopalni torfu „Budwity”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 137, Inżynieria Środowiska, 17: 138-150.
Buczyński G., Rychcik B., Łachacz A., Sadowski T. 2010. Wpływ systemów uprawy roślin na wskaźniki agregacji gleby średniej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 547: 57-65.
Dobers E. S., Ahl Ch., Stuczyński T. 2010. Comparison of polish and german maps of agricultural soil quality using GIS. J. Plant Nutr. Soil Sci, 173: 185-197. (DOI: 10.1002/jpln.200800317).
Guziur J., Pawluczuk J., Szarek J., Skibniewska K.A., Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Grzybowski M. 2010. Charakterization of the pesticide dump area in Warlity Wielkie, Poland. [W]: Influence of the pesticide dump on the environment. K. A. Skibniewska (Ed.), Faculty of Environmental Management and Agriculture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn: 55-65.
Kalisz B., Łachacz A., Głażewski R. 2010. Transformation of some organic matter components in organic soils exposed to drainage. Turk. J. Agric. For., 34 (3): 245-256. (IF 0,648 – 2009 r.)
Kalisz B., Łachacz A., Nitkiewicz M. 2010. Transformation of organic matter in reclaimed post-lacustrine soils. W: Physical, chemical and biological processes in soils. L. W. Szajdak, A. K. Karabanov (eds), Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Wydawnictwo „Prodruk”, Poznań: 283-296. ISBN 978-83-61607-56-4.
Lemkowska B., Sowiński P. Pożarski K. 2010. Zmiany warunków glebowo-troficznych rezerwatu Ustnik jako element zagrożeń jego funkcji przyrodniczych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 29 (1): 73-87.
Łachacz A., Pisarek W. 2010. Rzadsze gatunki roślin naczyniowych w dolinie rzeki Czarnej na Równinie Mazurskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 17(1): 3-8.
Nietupski M., Sowiński P., Sądej W., Kosewska A. 2010. Content of organic C and pH of bog and post-bog soils versus the presence of ground beetles Carabidae in Stary Dwór near Olsztyn. J. Elementol., 15(3): 581-591.
Orzechowski M., Smólczyński S. 2010. Struktura i wodoodporność agregatów gleb aluwialnych w krajobrazie deltowym. Rocz. Glebozn., 61(3): 89-110.
Orzechowski M., Smólczyński S. 2010. Content of Ca, Mg, Na, K, P, Fe, Mn, Zn, Cu in the soils developed from the holocen deposits in north-eastern Poland. J. Elementol., 15(1): 149-159.
Pawluczuk J. 2010. Właściwości oksydoredukcyjne a dynamika mineralizacji organicznych związków azotu w glebach  torfowo-murszowych Niziny Sępopolskiej. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Oddział w Rzeszowie, 13: 127-128.
Pawluczuk J., Stępień A. 2010. Mineralization of organic nitrogen compounds in gyttja-muck soils in relation to the content of mineral nitrogen in ground waters. Ecological Chemistry and Engineering, A, 17(7): 805-815.
Skibniewska K. A., Guziur J., Grzybowski M., Pawluczuk J., Szarek J., Długaszek M., Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M. 2010. Transfer of contaminants from the area of pesticide dump into the surrounding ecosystems. [W]: Influence of the pesticide dump on the environment. K. A. Skibniewska (Ed.), Faculty of Environmental Management and Agriculture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn: 67- 77.
Skibniewska K. A., Szarek J., Guziur J., Pawluczuk J.,  Ulewicz J. 2010. Badanie skuteczności likwidacji mogilnika pestycydowego w Warlitach Wielkich. [W]: Bezpieczeństwo systemu człowiek-obiekt techniczny-otoczenie. S. A. Salamon (Ed.), Częstochowa: 193-200.
Smólczyński S., Orzechowski M. 2010. Pojemność wodna i zawartość kationów wymiennych w glebach terenów zrekultywowanych po eksploatacji piasku i żwiru. Rocz. Glebozn., 61(3): 113-122.
Smólczyński S., Orzechowski M. 2010. Distribution of elements in soils of moraine landscape in Masurian Lakeland. J. Elementol., 15(1): 177-188.
Sowiński P. Lemkowska B. 2010. Makroskładniki w glebach obniżeń pojeziernych na Pojezierzu Olsztyńskim. Rocz. Glebozn., 61(2):87-94.
Stępień A., Pawluczuk J., Adamiak J., Marks M., Buczyński G. 2010. Wpływ wybranych czynników klimatycznych Polski północno-wschodniej na jakość plonu korzeni buraka cukrowego. Fragm. Agron., 27(1): 170-176.
Szymczyk S., Pawluczuk J., Stępień A. 2010. Seasonal variability of mineral nitrogen in ground waters of hydrogenic soils. J. Elementol, 15 (4): 713-723.

   
         
    2009    
         
   

Bieniek A. 2009. Soil environment in the landscape. [W]:  Soils of chosen landscapes.  B. Bieniek (Ed.), Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn: 5-20.
Bieniek B. (Ed.). 2009. Soils of chosen landscapes. Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, pp. 164.
Bowszys T., Wierzbowska J., Bowszys J., Bieniek A. 2009. Modifications in the content of available zinc and cooper in soil fertilized which bio-waste composts. Journal of Elementology, 14(1): 33-42.
Bowszys T., Wierzbowska J., Bowszys J., Bieniek A. 2009. Content of soluble lead and cadmium forms in soil fertilized with sewage sludge compost. Ecological Chemistry and Engineering, 16(10): 1251-1257.
Długosz J., Orzechowski M., Kobierski M., Smólczyński S., Zamorski R. 2009. Clay minerals from Weichselian glaciolimnic sediments of the Sępopolska Plain (NE Poland). Geologica Carpatica, 60(3): 263-267.
Długosz J., Orzechowski M., Smólczyński S., Kobierski M. 2009. Wstępne badania składu mineralogicznego frakcji ilastej iłów aluwialnych wybranych rzek Polski północno-wschodniej. Rocz. Glebozn., 60(2): 24-31.
Kalisz B., Łachacz A. 2009. Content of nutrients, heavy metals and exchangeable cations in riverine organic soils. Polish J. Soil Sci., 42(1): 43-52.
K
alisz  B., Łachacz A. 2009. Środowiskowe i rolnicze znaczenie gleb mułowych. Post. Nauk Rol., 1: 67-76.
Lemkowska B., Sowiński P.
2009. Mikroelementy w glebach obniżeń pojeziornych Pojezierza Olsztyńskiego”. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 54: 237-245.

Łachacz A. (Ed.). 2009. Wetlands – their functions and protection. Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, pp. 204.
Łachacz A. 2009. Recenzja książki: „Torfowiska a zmiany klimatu” (Peatlands and climate change), Maria Strack (red.), International Peat Society, Jyväskylä, Finlandia, 2008, ISBN 978-952-99401-1-0, 223 ss. Post. Nauk Rol., 5-6: 153-156.
Łachacz A. 2009. Recenzja książki: Carter M.R., Gregorich E.G. (red.) 2008 – Soil sampling and methods of analysis – CRC Press, Boca Raton, Fl., ss. 1224. [ISBN 13: 978-0-8493-3586-0]. Wiadomości Ekologiczne, 55(3): 115-118.
Łachacz A., Dąbrowski S. 2009. Pamięci profesora Hjalmara Uggli. Sylwan. 153(12): 857-859.
Łachacz A., Nitkiewicz M., Kalisz B.  2009. Water repellency of post-boggy soils with a various content of organic matter. Biologia, Section Botany, 64(3): 635-639.
Łachacz A., Nitkiewicz M., Pisarek W. 2009. Soil conditions and vegetation on gyttja lands in the Masurian Lakeland. [W]: Wetlands – their functions and protection. A. Łachacz (Ed.), Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn: 61-94.
Orzechowski M. 2009. Sorptive properties of alluvial and deluvial soils in various landscapes of north-eastern Poland. [W]:  Soils of chosen landscapes.  B. Bieniek (Ed.), Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn: 125-151.
Orzechowski M. 2009. Mineralization organic nitrogen compounds in alluvial and deluvial soils of morainic, riverine and delta landscapes. Ecological Chemistry and Engineering, 16(8): 971-981.
Pawluczuk J., Alberski J., Stępień A. 2009. Fizyczne i chemiczne właściwości gleb gytiowych a roślinność łąk ekstensywnych  i nieużytkowanych. Fragmenta Agronomica, 26(1): 76-83.
Papierowska E., Szatyłowicz J., Kurzawski G., Łachacz A. 2009. Ocena kąta zwilżania gytii detrytusowej. Rocz. Glebozn., 60(4): 65-70.
Pawluczuk J., Pisarek W. 2009. Changes in habitat conditions and flora of the Budwity peat bog caused by water relation disorders and the possibilities of renaturation. [W]: Wetlands – their functions and protection. A. Łachacz (Ed.), Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn: 139-156.
Smólczyński S. 2009. Physical properties of upper silted organic soils in various landscapes of north-eastern Poland. [W]:  Soils of chosen landscapes.  B. Bieniek (Ed.), Departament of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn: 51-84.
Smólczyński S. 2009. Mineralization of nitrogen compounds in upper-silted organic soils of north-eastern Poland. Ecological Chemistry and Engineering, 16(8): 1009-1020.
Smólczyński S., Orzechowski M. 2009. Przebieg mineralizacji związków azotu w glebach torfowo-murszowych o różnym stopniu zamulenia w krajobrazie młodoglacjalnym. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 9(1/25): 141-150.
Sowiński P., Lemkowska B. 2009. Toposequence and Soil Properties in the Landscape of Ground Moraine of Olsztyn Lakeland. [W]:  Soils of chosen landscapes.  B. Bieniek (Ed.), Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn: 21-36.
Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., Bieniek A. 2009. Productivity of willow coppice Salix Spp. under contrasting soil conditions. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) 12(1), 10. Available online: http://www.ejpau.media.pl/volume12/issue1/art-10.html

   
         
    2008    
         
   

Bieniek A., Bieniek B. 2008. Metale ciężkie w glebach wzdłuż arterii komunikacyjnych Olsztyna. Rocz. Glebozn., 59(3): 23-30.
Bieniek A., Helińska A. 2008. Obniżanie się powierzchni ekstensywnie użytkowanego torfowiska w krajobrazie sandrowym na Pojezierzu Mazurskim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 526: 17-23.
Brandyk T., Gotkiewicz J., Łachacz A. 2008. Zasady racjonalnego wykorzystania torfowisk w rolnictwie. Post. Nauk Rol., 1: 15-26.
Charzyński P., Bednarek R., Świtoniak M., Sowiński P. 2008. About Polish soils, which doesn’t have a proper place in WRB 1998 and found it in WRB 2006. International Conference & Field Workshop on Soil Classification.  Soil: A work of art of the nature. Santiago, Chile, 9-18.11.2008. http://www.scc2008.uchile.cl/
Dobers E.S. 2008. Generation of new soil information by combination of data sources of different content and scale using GIS and belief structures. Raporty PIB, 12: 31-44.
Dobers E.S. 2008. Introduction to Geographic Information Systems – Exercises. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 93 pp. ISBN 978-83-7299-542-1.
Fotyma M., Dobers E.S. (eds.). 2008. Soil testing methods and fertilizer recommendations in Central-Eastern European countries / Methoden der Bodenuntersuchung und Düngeempfehlung der mittel- und osteuropäischen Staaten. Nawozy i Nawożenie / Fertilizers and Fertilization, 30: 7-100.
Gałka M., Kalisz B. 2008. Szczątki roślin kopalnych w glebach mułowych Sandru Mazursko-Kurpiowskiego. Rocz. Glebozn., 59(3/4): 51-61.
Grabowski K., Bieniek A., Grzegorczyk S. 2008. Zróżnicowanie gleb i zbiorowisk łąkowych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w rejonie Kalinowa. Rocz. Glebozn., 59(3/4): 62-71.
Kalisz B., Łachacz A. 2008. Morfologia i systematyka gleb mułowych na przykładzie transektów w dolinie Omulwi i Rozogi. Rocz. Glebozn., 59(3/4): 89-96.
Lemkowska B., Sowiński P. 2008. Ewolucja „rędzin pojeziornych” w krajobrazie Pojezierza Mazurskiego”. Rocz. Glebozn., 59(1): 134-140.
Łachacz A. 2008. Wetlands: Monitoring, Modelling and Management. Book review. Peatlands International, 2008(1): 47-48.
Łachacz A., Domańska M. 2008. Organic soils of the Lake Luknajno biosphere reserve, North-east Poland. Proceedings of the 13th International Peat Congress-Tullamore, Ireland, 8-13.06.2008 r., Vol. 1, str. 64-67.
Łachacz A., Szymkiewicz-Dąbrowska D. 2008. Phosphate retention in semi-hydrogenic forest soils. Polish J. Soil Sci., 41(1): 23-33.
Orzechowski M. 2008. Właściwości gleb erodowanych i deluwialnych na Pojezierzu Mazurskim i Nizinie Sępopolskiej. Rocz. Glebozn., 59/(3/4): 236-242.
Orzechowski M., Smólczyński S., Wyrzykowski A. 2008. Właściwości gleb na zrekultywowanych terenach po eksploatacji piasku i żwiru w kopalni „Sarnowo” w województwie mazowieckim. Rocz. Glebozn., 59(2): 170-176.
Pawluczuk J. 2008. Mineralizacja organicznych związków azotu w glebach murszowych obiektu Łąki Dymerskie. Rocz. Glebozn., 59(1): 183-191.
Pawluczuk J., Szymczyk S. 2008. Dynamika mineralizacji organicznych związków azotu w glebach murszowych obiektu Łąki Dymerskie a zawartość azotu azotanowego i amonowego w wodach gruntowych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 8(24): 105-115.
Pikuła D., Dobers E.S. 2008. Vergleich der Sedimentations- und der Laser-Difraktionsmethodik für die Bestimmung der Bodentextur. Nawozy i Nawożenie / Fertilizers and Fertilization – Supplement, 30: 102-109.
Rychcik B., Sadowski T., Łachacz A. 2008. Zmiany fizykochemicznych właściwości gleby w okresie przestawiania uprawy roślin na system rolnictwa ekologicznego. Rocz. Glebozn., 59(3/4): 249-255.
Smólczyński S. 2008. Sekwencja i właściwości gleb w katenie leśnej Babięta na Pojezierzu Mrągowskim. Rocz. Glebozn., 59/(3/4): 263-268.
Tyburski J., Łachacz A. 2008. Efektywność środków ulepszających gleby ciężkie w gospodarstwach ekologicznych. Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2007 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa: 87-98.

   
         
    2007    
                         
   

Bieniaszewski T., Orzechowski M., Karetko J. 2007. Wpływ łubinu trwałego na zmiany zasobności gleby leśnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 522: 137-145.
Bieniek A., Grabowski K. 2007. Skutki ewolucji gleb murszowych w krajobrazie sandrowym na przykładzie obiektu Głuch. Rocz. Glebozn., 58(1/2): 5-11.
Bieniek B., Karwowska J., Bieniek A. 2007. Właściwości chemiczne ekstensywnie użytkowanych gleb murszowych na torfowisku „Siódmak”. Rocz. Glebozn., 58(1/2): 12-23.
Dobers E.S. 2007. Recenzja książki: Bähr, H.-P., Vögtle, Th. (2005) (eds): Digitale Bildverarbeitung – Anwendungen in Photogrammetrie, Fernerkundung und GIS. 4., völlig neu bearbeitete Auflage, Herbert Wichmann Verlag: Heidelberg. 304 pages, appendix with 49 colour plates and index. Kartographische Nachrichten – Fachzeitschrift für Geoinformation und Visualisierung, 57(6): 351-352.
Grabowski K., Grzegorczyk S., Bieniek A., Głowacka-Gil A. 2007. Metale ciężkie w roślinności trawników przyulicznych głównych arterii komunikacyjnych Olsztyna. Monografie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój, 35: 97-104.
Łachacz A., Grabowski K., Kalisz B., Biedrzycka A. 2007. Effects of DANO compost and sewage sludge on some physicochemical properties and organic matter quality of soil under lawn grasses. Polish J. Environ. Stud., 16(3B): 299-304.
Łachacz A., Pisarek W. 2007. Flora mszaków i roślin naczyniowych rezerwatu przyrody Małga na Równinie Mazurskiej. Parki Nar. Rez. Przyr., 26(2): 17-28.
Rolbiecki S., Długosz J., Orzechowski M., Smólczyński S. 2007. Uwarunkowania glebowo- klimatyczne nawodnień w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2: 89-102.

   
                         
    2006    
                         
   

Bieniaszewski T., Orzechowski M., Szlaski A., Kurowski T. 2006. Możliwości uprawy sosny pospolitej i łubinu trwałego oraz ich oddziaływanie na środowisko glebowe. Inżynieria Ekologiczna, 17: 18-23.
Bieniaszewski T., Orzechowski M., Ziembicki R., Sądej W. 2006. Wpływ łubinu trwałego i sosny pospolitej na zmiany składników gleby leśnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513: 33-40.
Bieniek A. 2006. Azot w glebach murszowatych o zróżnicowanym stopniu ewolucji w dolinie rzeki Omulew. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513: 41-48.
Bieniek A., Bieniek B. 2006. Azot w glebach murszowatych obiektu Głuch. Inżynieria Ekologiczna, 17: 24-26.
Bieniek A., Grabowski K., Kolasiński A. 2006. Potrzeby rekultywacyjne gleb zbiorników doczyszczających ścieki komunalne. Rocz. Glebozn., 57(1/2): 67-74.
Bieniek B., Helińska A., Bieniek A. 2006. The directions of the evolution of muck soils in the young glacial landscape of the Mazurian Lake District. Polish J. Environ. Stud., 15(5D): 47-56.
Bieniek B., Karwowska J., Bieniek A. 2006. Morfologia i właściwości fizyczno-wodne odwodnionych i ekstensywnie użytkowanych gleb murszowych na torfowisku „Siódmak”. Rocz. Glebozn., 57(1/2): 59-66.
Dobers E.S. 2006. Recognition of soil heterogeneity as a base for the strategy of soil sampling. Raporty PIB, 1: 27-36.
Dobers E.S., Czyż E., Gawrysiak L., Pidvalna H., Kukla H., Korzeniowska-Pucułek R., Kozyra J., Jadczyszyn J., Łopatka A., Nowocień E., Pudełko R., Siebielec G., Stuczyński T. 2006. Wdrożenie zintegrowanego systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla potrzeb ochrony gruntów w województwie podlaskim. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. Puławy, Białystok, str. 239.
Glińska-Lewczuk K., Bieniek A. 2006. Factors determining spatial variability of Zn in soils – a case study of the middle Łyna river valley, NE Poland. Polish J. Environ. Stud., 15(2A): 261-268.
Gotkiewicz J., Pawluczuk J., Piwowarska M. 2006. Zawartość składników mineralnych w glebach gytiowo-murszowych obiektu Gązwa. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 6(2/18): 65-75.
Grabowski K., Bieniek A., Grabowska K. 2006. Plant communities of hydrogenic soils on the overflow terrace of the Łyna river valley in the area of Olsztyn. Polish J. Environ. Stud., 15 (5D): 155-160.
Grabowski K., Grzegorczyk S., Bieniek B., Grabowska K. 2006. The value of hay from extensively exploited meadows in Siódmak. Polish J. Environ. Stud., 15(5D): 156-169.
Lemkowska B., Piaścik H. 2006. Differentiation of fens in landscapes of the Mazurian Lakeland. Polish J. Environ. Stud., 15(5D): 43-46.
Łachacz A. 2006. Transformations of spring mires in the Borecka Primeval Forest. Polish J. Environ. Stud., 15(5D): 199-206.
Łachacz A. 2006. The nature guide to the Polish Biebrza Marshes. Book review. Peatlands International, 2006(1): 29.
Łachacz A., Kalisz B. 2006. Hydrofobowość powierzchniowych utworów gleb o zróżnicowanej zawartości materii organicznej. [W]: Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych. T. Brandyk, L. Szajdak, J. Szatyłowicz (red.), Wyd. SGGW Warszawa: 95-103.
Orzechowski M. 2006. Przemiany związków azotowych w płytkich glebach napływowych w różnych krajobrazach Polski północno-wschodniej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513: 285-292.
Orzechowski M. 2006. Mineralizacja związków azotu w glebach napływowych w różnych krajobrazach Polski północno-wschodniej. Inżynieria Ekologiczna, 17: 80-81.
Pawluczuk J. 2006. Mineral components availability in gyttja-muck and peat-muck soils at Dymer object. Polish J. Environ. Stud., 15(5D): 90-95.
Pawluczuk J. 2006. Mineralization of organic nitrogen bonds in peat-muck soils in the zone of plains of young glacial ice-dammed lake origin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513: 293-302.
Pawluczuk J. 2006. Mineralizacja organicznych połączeń azotu w glebach torfowo-murszowych Równiny Sępopolskiej. Inżynieria Ekologiczna, 17: 82-84.
Pawluczuk J., Kaczyński J. 2006. Wpływ warunków siedliskowych na kształtowanie się i trwałość biocenoz rezerwatu „Jezioro Martwe”. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 6(1/16): 307-318.
Rychcik B., Adamiak J., Wójciak H. 2006. Dynamics of the soil organic matter in crop rotation and long-term monoculture. Plant Soil Environ., 52(Special Issue): 15-20.
Smólczyński S. 2006. Mineralizacja związków azotu w glebach torfowo-murszowych w różnych krajobrazach Polski północno-wschodniej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513: 413-422.
Smólczyński S. 2006. Przemiany związków azotu w silnie zamulonych glebach torfowo-murszowych w różnych krajobrazach Polski północno-wschodniej. Inżynieria Ekologiczna, 17: 119-120.
Smólczyński S., Orzechowski M. 2006. Sorption capacity of peat in the Vistula Delta River. Polish J. Environ. Stud., 15(5D): 100-104.
Smólczyński S., Orzechowski M., Sowiński P.
2006. Właściwości fizyczno-wodne i retencyjne utworów torfowych delty wiślanej. [W]: Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych. T. Brandyk, L. Szajdak, J. Szatyłowicz (red.), Wyd. SGGW Warszawa: 49-56.
Smólczyński S., Orzechowski M., Sowiński P. 2006. Skład chemiczny utworów torfowych delty wiślanej. [W]: Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych. T. Brandyk, L. Szajdak, J. Szatyłowicz (red.), Wyd. SGGW Warszawa: 41-48.

   
                         
    2005    
                         
   

Bieniek A. 2005. Zawartość metali ciężkich w glebach różnych form geomorfologicznych terenu okolic Olsztyna. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 505: 59-68.
Bieniek A. 2005 Magnez w glebach różnych form geomorfologicznych Pojezierza Mazurskiego. Inżynieria Ekologiczna, 13: 29-33.
Bieniek A. 2005. Zawartość metali ciężkich w glebach różnych form geomorfologicznych okolic Olsztyna. Inżynieria Ekologiczna, 12: 16-17.
Bieniek B., Bieniek A., Helińska A. 2005 Mineralizacja organicznych związków azotowych w glebach murszowych pod użytkiem łąkowym i leśnym obiektu Stąpławki. Inżynieria Ekologiczna, 13: 34-35.
Bieniek B., Bieniek A., Helińska A. 2005 Mineralizacja organicznych związków azotowych w glebach murszowych różnie użytkowanych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 505: 69-76.
Bieniek B., Grabowski K., Bieniek A. 2005. Azot w glebach mineralno-organicznych nawadnianych ściekami przemysłowo-spożywczymi. Rocz. AR Poznań, 365, Melior. Inż. Środ., 26: 41-48.
Bieniek B., Piaścik H. 2005. Różnicowanie się składu chemicznego gleb murszowych na tle warunków geomorfologicznych Pojezierza Mazurskiego. Journal of Elementology, 10(3): 461-468.
Gotkiewicz J. 2005 Paludologia jako nauka o mokradłach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 507: 159-164.
Gotkiewicz J. 2005. Paludologia jako nauka o mokradłach. Inżynieria Ekologiczna, 11: 100-102.
Gotkiewicz J., Koc J., Łachacz A. 2005. Kształtowanie i ochrona środowiska w warunkach Unii Europejskiej. Inżynieria Ekologiczna, 11: 11-18.
Gotkiewicz J., Smołucha J. 2005. Waloryzacja pokrywy glebowej wybranych powierzchni wzorcowych w krajobrazie młodoglacjalnym Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 507: 165-174.
Gotkiewicz J., Smołucha J. 2005. Waloryzacja pokrywy glebowej wybranych powierzchni wzorcowych w krajobrazie młodoglacjalnym. Inżynieria Ekologiczna, 12: 27-28.
Grabowski K., Bieniek B., Grzegorczyk S. 2005. Zbiorowiska roślinne na glebach       murszowatych o zróżnicowanym stopniu ewolucji w dolinie rzeki Omulew. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 507: 191-196.
Grabowski K., Bieniek B., Grzegorczyk S. 2005 Geobotaniczna charakterystyka obiektu Głuch. Inżynieria Ekologiczna, 12: 29-30.
Grabowski K., Łachacz A., Biedrzycka A., Lemkowska B. 2005. Wykorzystanie kompostu „Dano” i osadu ściekowego do poprawy właściwości gleb terenów zieleni. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 505: 137-144.
Grabowski K., Łachacz A., Biedrzycka A., Lemkowska B. 2005 Przydatność kompostu „Dano” i osadu ściekowego do zakładania trawników. Inżynieria Ekologiczna, 11: 142-143.
Łachacz A. 2005. Recenzja książki: Schouten M.G.C. (red.) 2002 – Conservation and restoration of raised bogs. Geological, hydrological and ecological studies – Duchás (The Heritage Service, Ireland), Staatsbosbeheer (The National Forest Service of the Netherlands), Geological Survey of Ireland, ss. 220. [ISBN 0-7557-1559-4]. Wiadomości Ekologiczne, 51(3): 193-195.
Łachacz A. 2005. Recenzja książki: R. Schaetzl, S. Anderson, Soils: genesis and geomorphology. Cambridge University Press, Cambridge 2005, ss. 817. Czasopismo Geograficzne, 76(4): 399-401.
Łachacz A., Grabowski K., Lemkowska B., Biedrzycka A. 2005. Wpływ osadu ściekowego i kompostu „Dano” na zawartość metali ciężkich w glebie piaszczystej. Inżynieria Ekologiczna, 11: 161-162.
Mazur Z., Orzechowski M., Smólczyński S. 2005. Effects of various fertilization systems on water-air relations and some physical properties of gray-brown podzolic soils. Polish J. Soil Sci., 38(2): 123-130.
Orzechowski M., Sowiński P., Smólczyński S. 2005. Właściwości sorpcyjne gleb        aluwialnych Żuław Wiślanych. Rocz. Glebozn., 56(1/2): 119-127.
Pawluczuk J. 2005. Potrzeby ochrony gleb gminy Morąg na przykładzie wsi Raj i Gulbity przed przeznaczaniem ich na cele nierolnicze lub nieleśne. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 507: 381-388.
Pawluczuk J. 2005. Mineralizacja organicznych połączeń azotu w glebach gytiowo-      murszowych Pojezierza Mrągowskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 505: 305-314.
Pawluczuk J. 2005. Potrzeby ochrony pokrywy glebowej gminy Morąg na przykładzie wsi Raj i Gulbity. Inżynieria Ekologiczna, 12: 60-63.
Pawluczuk J. 2005. Mineralizacja organicznych połączeń azotu w glebach gytiowo-murszowych Pojezierza Mrągowskiego. Inżynieria Ekologiczna, 13: 143-145.
Piaścik H., Lemkowska B. 2005. Biotopy mokradłowe starszego krajobrazu sandrowego. Inżynieria Ekologiczna, 12: 143-144.
Smołucha J. 2005. Stan zachowania leśnych torfowisk pojeziorowych na Pojezierzu        Mazurskim. Inżynieria Ekologiczna, 12: 73-74.
Sowiński P., Smólczyński S., Orzechowski M. 2005. Katenalna zmienność właściwości powietrzno-wodnych i retencyjnych gleb na Pojezierzu Olsztyńskim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 506: 425-432.
Sowiński P., Smólczyński S., Orzechowski M. 2005. Katenalna zmienność właściwości powietrzno-wodnych i retencyjnych gleb w krajobrazie moreny dennej na Pojezierzu Mazurskim. Inżynieria Ekologiczna, 12: 311-312.
Wójciak H., Bieniek B. 2005.. Właściwości próchnicy gleb murszowych i murszowatych torfowiska Siódmak. Inżynieria Ekologiczna, 12: 321-322.
Wójciak H., Bieniek B., Helińska A. 2005. Substancja organiczna gleb murszowych i murszowatych w krajobrazie sandrowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 507:  597-604.

   
                         
    2004    
                         
   

Bieniek B., Grabowski K., Bieniek A. 2004. Mikroelementy w runi zdegradowanych i łąk na glebach torfowo-murszowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 502: 475-481.
Gotkiewicz J., Piaścik H., Smołucha J. 2004. Ocena zasobów gleb mineralnych i hydrogenicznych Pojezierza Mazurskiego w aspekcie ich użytkowania i ochrony. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4(2a): 395-408.
Grabowski K., Bieniek B. 2004. Wartość siana z łąki trwałej na glebie murszastej  rekultywowanej ściekami przemysłu rolno-spożywczego. Journal of Elementology, 9(2): 101-107.
Grabowski K., Bieniek B., Grzegorczyk S. 2004. Mikroelementy w runi zdegradowanych łąk na glebach murszowatych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 502: 519-524.
Łachacz A. 2004. Mokradła w krajobrazie – wybrane pojęcia. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4(2a): 295-301.
Łachacz A. 2004. A new Polish textbook on peatlands and peat. (Recenzja). Peatlands       International, 1/2004: 46.
Łachacz A. 2004Recenzja książki: C. Van Duzer, Floating Islands: A Global Bibliography with an Edition and Translation of G.C. Munz's Exercitatio academica de insulis natantibus (1711), Cantor Press, Los Altos Hills, 2004, ss. 427., Czasopismo Geograficzne, 75(4): 325-326.
Łachacz A., Piaścik H. 2004.  Relict features of the muckous soils in the Kurpie Plain. Polish J. Soil Sci., 37(2): 181-188.
Łachacz A., Więcek M. 2004. An interesting basin raised bog in the Masurian Lakeland,  northeastern Poland. Proceedings of the 12th International Peat Congress-Tampere, Finland, 6-11 June 2004, 2: 883-888.
Łachacz A., Gotkiewicz J., Sowiński P. 2004. Trends in soil use and conservation in the  Warmińsko-Mazurskie Voivodeship (NE Poland). Mitteilungen der Deutschen  Bodenkundlichen Gesellschaft, 103: 81-82.
Orzechowski M., Smólczyński S., Sowiński P. 2004. Przekształcenia antropogeniczne gleb obniżeń śródmorenowych Pojezierza Mazurskiego. Rocz. Glebozn., 55(2): 311-320.
Orzechowski M., Smólczyński S., Sowiński P. 2004. Zasobność mad żuławskich w  makroelementy ogólne i przyswajalne. Annales UMCS, Sec. E, 59(3): 1065-1071.
Pawluczuk J. 2004. Mineralizacja azotu w glebach torfowo-murszowych strefy morenowej Pojezierza Mazurskiego.  Annales UMCS, Sec. E, 59(2): 559-567.
Pawluczuk J. 2004. Mineralization of organic nitrogen bonds in peat-muck soils in the zone of plains of ice-dammed lake origin in north-eastern Poland. Pol. J. Natur. Sc., 17(2): 337-344.
Pawluczuk J. 2004. Abundance of available phosphorus in peat-muck and gyttja-muck soils in the Masurian Lakeland. Pol. J. Natur. Sc., 17(2): 327-336.
Piaścik H. 2004. Gleba jako element i wskaźnik stanu środowiska przyrodniczego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 501: 363-367.
Piaścik H., Gotkiewicz. J. 2004. Przeobrażenia odwodnionych gleb torfowych jako przyczyna ich degradacji. Rocz. Glebozn., 55(2): 331-338.
Piaścik H., Lemkowska B. 2004. Genese der Niedermoore in der Masurischen Seeplatte. Telma, 34: 31-37.
Piaścik H., Lemkowska B. 2004. Mokradła reofilne Pojezierza Mazurskiego. Rocz. Glebozn., 40(3): 155-164.
Piaścik H., Sowiński P., Lemkowska B. 2004. Uwarunkowania fizycznogeograficzne w rozwoju dolin rzecznych i zakumulowanych w nich utworów w Krajobrazie Pojezierza Mazurskiego. Monografia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, 103: 83-90.
Pisarek W., Łachacz A., Kucharski L., Hołdyński C. 2004. Comparison of peatlands located in central and north-eastern Poland, formed during different glaciation periods. Proceedings of the 12th International Peat Congress-Tampere, Finland, 6-11 June 2004, 2: 904-908.
Smólczyński S., Orzechowski M., Piaścik H. 2004. Fluwialne i antropogeniczne procesy w utworach i glebach hydrogenicznych delty wiślanej. Monografia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, 103: 91-98.
Smólczyński S., Sowiński P., Orzechowski M. 2004. Diversifield content of heavy metals in the landscape catenae of the ground moraine in the Mazurian Lakeland. Polish J. Soil Sci., 37(2): 149-158.
Sowiński P., Orzechowski M., Smólczyński S. 2004. Katenalna zmienność zawartości makroskładników w glebach obniżeń śródmorenowych w krajobrazie moreny dennej Pojezierza Mazurskiego. Rocz. Glebozn., 55(3):185-194.
Sowiński P., Smólczyński S., Orzechowski M. 2004. Wpływ rolniczego użytkowania na właściwości fizyczno-wodne gleb w katenie moreny dennej Pojezierza Mazurskiego. Annales UMCS, Sec. E, 59(3): 1057-1064.
Sowiński P., Smólczyński S., Orzechowski M. 2004. Gleby obniżeń śródmorenowych jako bariery biogeochemiczne w krajobrazie rolniczym Pojezierza Mazurskiego. Rocz. Glebozn., 55(2): 365-372.
Wójciak H. 2004. Właściwości materii organicznej w odwodnionych glebach torfowych. Rozprawy i Monografie UWM w Olsztynie, 97: 1-71. (Praca habilitacyjna).

   
                         
    2003    
                         
   

Bieniek A., Łachacz A. 2003. Zawartość metali ciężkich w glebach strefy podmiejskiej Olsztyna. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 493(I): 31-38.
Bieniek B., Bieniek A., Karwowska J. 2003. Wpływ odwodnienia gleb torfowych na przemiany związków azotowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 493(II): 319-325.
Bieniek B., Helińska A., Bieniek A. 2003. Zmiany właściwości retencyjnych gleb murszowych różnie użytkowanych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 493(III): 571-578.
Bieniek B., Piaścik H. 2003. Właściwości sorpcyjne gleb murszowych na tle warunków geomorfologicznych Pojezierza Mazurskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 493(II): 327-333.
Łachacz A., Szymkiewicz-Dąbrowska D. 2003. Fosfor przyswajalny w piaszczystych glebach pobagiennych Równiny Mazurskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 494: 263-271.
Pawluczuk J., Gotkiewicz J. 2003. Ocena mineralizacji azotu w glebach wybranych ekosystemów torfowiskowych Polski północno-wschodniej w aspekcie ochrony zasobów glebowych. Acta Agrophysica, 67: 721-728.
Piaścik H., Gotkiewicz J., Łachacz A. 2003. Bestandsaufnahme und Bewertung der Feuchtgebiete in  nordöstlichen Polen für den Umweltschutz. Telma, 33: 231-238.
Szymkiewicz-Dąbrowska D., Łachacz A., Huszcza-Ciołkowska G. 2003. Wpływ wybranych soli siarczanowych (VI) na dynamikę mineralnych frakcji fosforu z trudno rozpuszczalnych fosforanów Fe, Al i Ca inkubowanych w materiale glebowym.  Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 494: 479-487.
Waźbińska J., Wójciak H. 2003. Ukorzenianie się sadzonek zdrewniałych bzu czarnego odmian ozdobnych (Sambucus nigra L.) i odmian bzu koralowego (Sambucus racemosa L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 491: 345-353.

   
                         
    2002    
                         
   

Gotkiewicz J., Piaścik H., Łachacz A. 2002. Functioning and protection of wetlands in  the young glacial areas of north-eastern Poland. Acta Agrophysica, 67: 85-93.
Gotkiewicz J., Piaścik H., Smołucha J. 2002. Charakteristik der Böden der Masurischen Seenplatte. [W]: Moderne Agrarforschung für eine Nachhaltige Landbewirtschaftung. Analysen – Methoden – Konzepte.   Wydawnictwo Uniwersytetu w Getyndze: 8-14.
Łachacz A. 2002. Nowe stanowiska Orobanche pallidiflora (Orobanchaceae) w Puszczy Rominckiej. Acta Botanica Warmiae et Masuriae, 2: 165-168.
Łachacz A.  2002. Some problems of wetland protection in north-east Poland. Polnisch-Deutscher Workshop. [W]: Moderne Agrarforschung für eine Nachhaltige Landbewirtschaftung. Analysen – Methoden – Konzepte. Wydawnictwo Uniwersytetu w Getyndze: 15-20.
Łachacz A., Pisarek W. 2002. Rzadsze gatunki roślin naczyniowych i mchów Nietlickiego Bagna na Pojezierzu Mazurskim. Acta Botanica Warmiae et Masuriae, 2: 53-61.
Orzechowski M., Smólczyński S. 2002. Modyfikacja właściwości gleb pobagiennych Pojezierza Mazurskiego przez procesy deluwialne. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 487: 205-212.
Pawluczuk J., Zawiślak K. 2002. Koncentracja uprawy buraka cukrowego a zdrowotność roślin i gleby. Pamiętnik Puławski, 130(2): 549-555.
Piaścik H., Gotkiewicz J., Sowiński P. 2002. Geologische und geomorfologische Bedingungen sowie Klima und Wasserressourcen der Masurischen Seenplatte. [W]: Moderne Agrarforschung für eine Nachhaltige Landbewirtschaftung. Analysen – Methoden – Konzepte.  Wydawnictwo Uniwersytetu w Getyndze: 1-
Piaścik H., Sowiński P. 2002. Wpływ denudacji antropogenicznej na rozwój gleb obniżeń śródmorenowych w krajobrazie Pojezierza Mazurskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 487: 249-258.
Smołucha J. 2002. Specyfika krajobrazów Pojezierza Mazurskiego. [W]: Agroturystyka w teorii i praktyce. UWM Olsztyn: 183-191.
Smołucha J. Gotkiewicz J. 2002. Strefowość zagrożeń erozyjnych i ochrona pokrywy  glebowej Pojezierza Mazurskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 487: 333-344.
Suchta J., Pawluczuk J. 2002. Sozial-wirtschaftliche Charakteristik der ermländisch-masurischen Wojewodschaft. [W]: Moderne Agrarforschung für eine Nachhaltige Landbewirtschaftung. Analysen – Methoden – Konzepte. Wydawnictwo Uniwersytetu w Getyndze: 21-26.
Szymkiewicz-Dąbrowska D., Łachacz A., Huszcza-Ciołkowska G. 2002. Udział CO2 (HCO3-) roztworu
glebowego we włączaniu trudno rozpuszczalnych fosforanów w fosforany dostępne dla roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484: 701-709.
Zawślak  K., Pawluczuk J. 2002. Specjalizacja w uprawie buraka cukrowego w północno-wschodniej Polsce. Fragmenta Agronomica, 2(74): 262-270.

   
                         
    2001    
                         
   

Bieniek A., Łachacz A. 2001. Some properties of roadside soils in the environs of Olsztyn, NE Poland. Soil Anthropization, Sobocká J. (Ed). Bratislava, 6: 80–86.

Bieniek B. 2001. Właściwości sorpcyjne erodowanych gleb gliniastych w krajobrazie moreny pagórkowatej. Folia Universitatis Agricultura Stetinensis, 217, Agricultura, 87: 9-14.

Bieniek B., Grabowski K., Różańska E.  2001. Potas w glebach mineralno-organicznych nawadnianych ściekami przemysłu rolno-spożywczego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 480: 177-185.

Bieniek B., Karwowska J., Helińska A. 2001. Właściwości sorpcyjne zdegradowanych gleb murszowych obiektu Siódmak. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 477: 195-201.

Bieniek B., Orzechowski M., Bieniek A.  2001. Właściwości powietrzno-wodne i redukcyjne gleb terenów urzeźbionych Pojezierza Mazurskiego. Folia Universitatis Agricultura Stetinensis, 217, Agricultura, 87: 15-19.

Gotkiewicz J., Piaścik H., Smołucha J. 2001. Role of soil in the functioning of the Mazurian Lake District  ecosystem. Acta Agrophysica, 50: 129-137.

Gotkiewicz J., Smołucha J. 2001. Wpływ zróżnicowania warunków siedliskowych Pojezierza Mazurskiego na rodzaj i miejsce występowania mokradeł. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 1(3): 37-52.

Grabowski K., Bieniek B., Grzegorczyk S., Bagiński K. 2001. Wartość siana z łąki nawadnianej ściekami na glebie torfowo-murszowej na obiekcie Mątwica-Kupiski. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 479: 73-80.

Grabowski K., Bieniek B., Grzegorczyk S., Różańska E. 2001. Zawartość fosforu w glebie i runi łąkowej nawadnianej ściekami. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 888: 124-132.

Łachacz A. 2001. Geneza i właściwości płytkich gleb organogenicznych na sandrze mazursko-kurpiowskim. Rozprawy i Monografie UWM w Olsztynie, 49: 1-119. (Praca habilitacyjna).

Łachacz A. 2001. Mineralization of nitrogen organic compounds in meadow post-boggy soils. Acta Agrophysica, 52: 167-177.

Łachacz A. 2001. Występowanie torfowisk źródliskowych na tle typów krajobrazu Pojezierza Mazurskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 476: 453–460.

Łachacz A., Grabowski S. 2001. Soil water retention curves of some soils of the Experimental Station in Tomaszkowo, near Olsztyn. Natural Sciences, 9: 297–306.

Łachacz A., Grabowski S. 2001. Wpływ materii organicznej na właściwości retencyjne piaszczystych gleb pobagiennych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 477:  81–86.

Orzechowski M., Smólczyński S., Sowiński P. 2001. Właściwości gleb obniżeń śródmorenowych Pojezierza Mazurskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 476: 229-235.

Pawluczuk J. 2001. Mineralizacja związków azotu w glebach torfowych na tle zróżnicowanych warunków siedliskowych obszarów młodoglacjalnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 476: 243-250.

Piaścik H., Bieniek B. 2001. Zmiany w zawartości form żelaza powodowane procesem murszenia w warunkach zróżnicowanego odwodnienia. Rocz. Glebozn., 52, Supplement: 119-125.

Piaścik H., Gotkiewicz J. 2001. Rola pokrywy glebowej w kształtowaniu środowiska obszarów młodoglacjalnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 478: 511-518.

Piaścik H., Koc J., Gotkiewicz J. 2001. Dorobek merytoryczny konferencji naukowej „Kształtowanie środowiska – uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne”. Inżynieria Ekologiczna, 5: 8-13.

Piaścik H., Lemkowska B. 2001. Prawidłowości w rozwoju i rozmieszczeniu mokradeł w dolinie Łyny na Pojezierzu Mazurskim. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 1(3): 83-101.

Piaścik H., Lemkowska B. 2001. Rozwój mokradeł reofilnych Pojezierza Mazurskiego na tle warunków morfogenetycznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 477: 129-134.

Piaścik H., Łachacz A. 2001. The effects of the muck-forming process on the sorptive

properties of peat soils. Polish J. Soil Sci., 34(2): 69-76.

Piaścik H., Smólczyński S., Orzechowski M. 2001. Chemical composition of hydrogenic soils in the landscape of the Vistula delta.  Polish J. Soil Sci., 34(1): 51-56.

Piaścik H., Sowiński P., Orzechowski M., Smólczyński S. 2001. Sekwencja gleb obniżeń śródmorenowych w krajobrazie młodoglacjalnym Pojezierza Mazurskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 476: 491-496.

Smołucha J. 2001. Rozmieszczenie i stratygrafia zalesionych torfowisk Pojezierza Mazurskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 478: 529-540.

Smołucha J. 2001. Zróżnicowanie torfowisk leśnych w krajobrazie młodoglacjalnym Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 1(3): 53-68.