Strona główna Pracownicy Dydaktyka Badania Publikacje Historia
                     
      Koło Naukowe Gleboznawczo-Geologiczne    
                         
Krym 2008

Kronika 2004

Kronika 2006

Kronika 2008

Publikacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło Naukowe Gleboznawczo-Geologiczne działające przy Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) powstało 7 czerwca 2004 roku. Należą do niego studenci kierunków architektura krajobrazu, ochrona środowiska, rolnictwo oraz geodezja i kartografia. Od początku działalności opiekunem naukowym jest dr inż. Arkadiusz Bieniek.
        Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się jednodniowe wyjazdy naukowe mające na celu zapoznanie się z nie przekształconymi terenami np. Białowieskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu ,,Serafin”. Działalność Koła pozwala na poszerzanie wiedzy szczególnie z zakresu gleboznawstwa, geologii i geomorfologii. Szczególny nacisk położony jest na rolę w krajobrazie rolniczym geomorfologicznych form terenu (krajobrazy morenowe, sandrowe, kemowe, dolin rzecznych). Prace koła obejmują także problematykę architektonicznego zagospodarowania terenów zdegradowanych działalnością górniczą (kopalnie kruszyw mineralnych Żabi Róg i Łajsy, torfu Budwity, Rucianka, oraz kredy jeziornej Łęguty, Mielno, Zezuj).
          W latach 2004, 2006, 2008 i 2009 we współpracy z Instytutem Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego grupy członków Koła (8-13 osobowe) odbyły obozy naukowe na terenie Ukrainy (Półwysep Krymski). Opiekę nad grupami studentów sprawowali prof. dr hab. Bolesław Bieniek (2004, 2009), dr inż. Arkadiusz Bieniek (2006 rok) i prof. dr hab. Andrzej Łachacz (2008 rok). Celem geologiczno-gleboznawczych badań było zapoznanie się z glebami Półwyspu Krymskiego (w tym z glebami inicjalnymi terenów objętych wulkanizmem błotnym na Półwyspie Kerczeńskim oraz charakterystyka i opis kompleksów ukraińskich czarnoziemów). Wykonano obszerną dokumentację materiałową – pobranie próbek do badań laboratoryjnych, wykonanie zdjęć, szczegółowa lokalizacja miejsc badań (podanie współrzędnych z GPS). W trakcie obozów zapoznano się także z trójdziałową budową geologiczną Półwyspu Krymskiego. Przerywnikiem w trakcie badań było zwiedzanie wielu atrakcji turystycznych w tym m.in. pałacu chanów w Bakczysaraju, genueńskiej twierdzy w miejscowości Sudak, dawnych twierdz polskich Chocim i Kamieniec Podolski.

W ramach prowadzonej działalności naukowej członkowie Koła w latach 2005, 2006 i 2007 czynnie uczestniczyli w organizacji XXXIV, XXXV i XXXVI Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych odbywającego się w Olsztynie. W sesjach referatowych zaprezentowano 4 referaty, a badania opublikowano w materiałach konferencyjnych:

Kontakt:
dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn
tel. 89-523-48-28, kom. 605-141-392
e-mail: arek.bieniek@uwm.edu.pl