Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

LAUREACI NAGRODY GEORGA I MARII DIETRICHÓW 2022

Zwycięska praca magisterska

Autorka

Temat pracy

Claudia Wemhoff

Promotorka: dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM

„Avantgardistische Prosa von Frauen in Österreich nach 1918“ [Awangardowa proza kobiet w Austrii po 1918 roku]Zwycięska praca licencjacka

Autor

Temat pracy

Dominik Rudziński


Promotorka: dr hab. Joanna Targońska

„Phraseme mythologischen Ursprungs im heutigen Sprachgebrauch“ [Frazeologizmy pochodzenia mitologicznego (mitologizmy) w użyciu codziennym]


Nominowana praca magisterska

Autor

Temat pracy

Michał Augustynowicz


Promotorka: dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM

„Gegen den schleichenden Nationalsozialismus. Die Widerstandsliteratur am Beispiel von Thomas Mann, Ferdinand Bruckner und Hermynia Zur Mühlen“

[Opór wobec postępującej ideologii narodowego socjalizmu na przykładzie utworów Thomasa Manna, Ferdinanda Brucknera i Hermynii Zur Mühlen]Nominowana praca licencjacka

Autor

Temat pracy

Mateusz Duchliński
Promotorka: dr hab. Joanna Targońska

„Widerspiegelung der Wendezeit im deutschen Wortschatz“ [Odzwierciedlenie czasu przewrotu (Wende) w słownictwie niemieckim] FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl