Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PRACE NOMINOWANE DO NAGRODY GEORGA I MARII DIETRICHÓW

Rok akademicki 2020/2021

Zwycięskie prace magisterskie

Autor

Temat pracy

Przemysław Mówka

Promotorka: dr hab.  Aneta Jachimowicz„Die Demontage des Mythos Napoleon in der deutschsprachigen Literatur der Zwischenkriegszeit am Beispiel von „Die Hundert Tage" von Joseph Roth und „Das Mädchen von Sankt Helena" von Arnold Höllriegel“„Demontaż mitu Napoleona w niemieckojęzycznej literaturze dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie powieści „Die Hundert Tage" Josepha Rotha i „Das Mädchen von Sankt Helena" Arnold Höllriegela”


Autor

Temat pracy

Konrad Krauze

Promotor: dr Achim Seiffarth
„Literarische Motive in den Liedtexten deutscher Metalbands“


„Motywy literackie w tekstach piosenek niemieckich zespołów metalowych”Nominowane prace licencjackie

Autorka

Temat pracy

Paulina Prusak

Promotor: dr Tomasz Żurawlew„Zum Gedicht „W Weronie” Cyprian Norwids in den deutschen Übersetzungen von Karl Dedecius, Krystyna Maria Dębicka-Leo, Peter Gehrisch und Rolf Fieguth“„O wierszu „W Weronie” Cypriana Norwida w niemieckojęzycznych przekładach autorstwa Karla Dedeciusa, Krystyny Marii Dębickiej-Leo, Petera Gehrischa oraz Rolfa Fiegutha”


Autorka

Temat pracy

Paulina Zalman

Promotor: dr Tomasz Żurawlew
„Zum Gedicht „Nic dwa razy“ Wisława Szymborskas in den deutschen Übersetzungen von Jutta Janke und Karl Dedecius“


„O wierszu „Nic dwa razy” Wisławy Szymborskiej w niemieckich tłumaczeniach Jutty Janke i Karla Dedeciusa”Nominowane prace magisterskie

Autor

Temat pracy

Kamil Dejna

Promotorka: dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM„Hassrede und  ihre Rolle im politischen Diskurs am Beispiel ausgewählter Reden polnischer und deutscher Politiker“


„Mowa nienawiści i jej rola w dyskursie politycznym na przykładzie wybranych przemówień polskich i niemieckich polityków”


Autorka

Temat pracy

Kinga Wiśniewska

Promotor: dr Radosław Supranowicz„Situation der sexuellen Minderheiten in Deutschland und Polen in Geschichte und Gegenwart“„Sytuacja mniejszości seksualnych w Niemczech i w Polsce dawniej i dziś”


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl