Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zarządzenie Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia
epidemicznego lub epidemii.


Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora UWM znajdującym się w załączniku, jak również z załącznikami do zarządzenia dotyczącymi:

Załącznik 1: Procedur ograniczenia ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 podczas zajęć dydaktycznych przeprowadzanych ze studentami kierunków niemiedycznych

Załącznik 3: Wytycznych dotycznących funkcjonowania biblioteki UWM w okresie zagrożenia epidemiologicznego FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl