Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Znamy autorów najlepszych prac dyplomowych 2019!

Przemysław Mówka — autor najlepszej pracy licencjackiej

mgr Maria Grabowska — autorka najlepszej pracy magisterskiej (poniżej wywiad z laureatką)

Wywiad z mgr Marią Grabowską nagroda M.i G. Dietrichów za najlepszą pracę mgr 2018-29PRACE NOMINOWANE DO NAGRODY GEORGA I MARII DIETRICHÓW

Rok akademicki 2018/2019

Nominowane prace dyplomowe

Autor

Temat pracy (po polsku i niemiecku)

Promotor

Recenzent

Kamil Dejna

Entlehnungen im Gegenwartsdeutschen am Beispiel der ausgewählten Artikel aus dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“

Zapożyczenia we współczesnym języku niemieckim na przykładzie wybranych artykułów z tygodnika „Der Spiegel“

dr hab.  Anna Dargiewicz, prof. UWM

dr Tomasz Żurawlew

Przemysław Mówka

Katholizismus und Nationalismus im historischen Dr ama von Joseph von  Eichendorff /

Katolicyzm i nacjonalizm w dr amacie historycznym Josepha von Eichendorffa

dr Alina Kuzborska

dr Aneta Jachimowicz

Justyna Laskowska

Die Hitler-Figur im Roman „Er ist wieder da“ von  Timur Vermes /

Postać Hitlera w powieści „On wrócił“ Timura Vermesa

dr Alina Kuzborska

dr Aneta Jachimowicz


Nominowane prace magisterskie

Autor

Temat pracy (po polsku i niemiecku)

Promotor

Recenzent

Maria Grabowska

Das werden-Passiv in der Fach- und Wissenschaftssprache

Strona bierna z ‚werden‘ w języku fachowym i naukowym

dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM

dr Tomasz Żurawlew

Małgorzata Rawska

Vor dem Vergessen bewahren. Die faktische Literatur der ausgewählten Autoren der Gegenwart in Österreich

Uchronić przed zapomnieniem. Literatura faktu wybranych współczesnych pisarzy austriackich


dr Aneta Jachimowicz

dr Alina Kuzborska

Posiedzenie jury odbędzie się w poniedziałek 27 czerwca o godz. 12:30 (lub wcześniej, gdy się zakończą egzaminy) w sali 349.

W skład jury wchodzą:

  1. przewodnicząca (bierze udział w głosowaniu)

dr  Alina Dorota Jarząbek

  1. recenzentka: dr Alina Kuzborska
  2. recenzentka: dr Aneta Jachimowicz
  3. recenzent: dr Tomasz Żurawlew
  4. ekspertki: dr hab. Magdalena Thien, dr  Renata Supranowicz
 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl