Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PRACE NOMINOWANE DO NAGRODY GEORGA I MARII DIETRICHÓW
Rok akademicki 2017/2018

Nominowane prace dyplomowe

Autor

Temat pracy (po polsku i niemiecku)

Promotor

Recenzent

Klaudia Łada

Richard Wagner und sein Phänomen aus heutiger Perspektive

(Richard Wagner oraz jego fenomen z dzisiejszej perspektywy)

dr Radosław Supranowicz

dr Marzena Guz

Zuzanna Witkowska

Deutsche „Polen-Hilfe” in den 1980er Jahren als vergessener Erinnerungsort

(Niemiecka pomoc dla Polski w latach 80tych XX w. jako zapomniane miejsce pamięci)

dr Radosław Supranowicz

dr Marzena Guz

Katarzyna Sierak

Anglizismen im Marketingbereich. Linguistische Analyse von deutschen Konzernwebsites.

Anglicyzmy w marketingu. Analiza lingwistyczna stron internetowych niemieckich koncernów.

dr Magdalena Makowska


dr Marzena Guz


Nominowane prace magisterskie

Autor

Temat pracy (po polsku i niemiecku)

Promotor

Recenzent

Angelika Łazicka

Persuasive Kommunikation.

Medienlinguistische Analyse der deutschen Werbung.

Komunikacja perswazyjna.

Analiza mediolingwistyczna niemieckiej reklamy.

dr Magdalena Makowska


dr Marzena

Guz

Posiedzenie jury odbędzie się w poniedziałek 3 lipca o godz. 10:00 w sali 269.

W skład jury wchodzą:

  1. przewodnicząca (bierze udział w głosowaniu)

dr Alina Dorota Jarząbek

  1. recenzent: dr Marzena Guz
  2. eksperci: dr hab. Magdalena Thien, dr Tomasz Żurawlew


POSTANOWIENIE JURY 2018

3.07.2018 jury rozstrzygnęło konkurs na najlepszą pracę dyplomową w KFG. Nagroda Georga i Marii Dietrichów trafia w 2018 roku do Angeliki Łazickiej za najlepszą pracę magisterską oraz do Zuzanny Witkowskiej za najlepszą pracę licencjacką.

Gratulujemy zwyciężczyniom i zapraszamy po odbiór nagród na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018-2019 na Wydziale Humanistycznym. FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl