Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

MODUŁ KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO

Dotyczy specjalności nauczycielskiej (obecnie nie znajduje się w naszej ofercie).

W skład modułu kształcenia nauczycielskiego, realizowane go do 2020L roku,  wchodziły następujące przedmioty:

Studia pierwszego stopnia (studia licencjackie):

psychologia ogólna, psychologia edukacyjna, BPH w instytucjach edukacyjnych, pedagogika, podstawy dydaktyki, dydaktyka języka obcego, emisja głosu, etyka zawodu nauczyciela, elementy prawa oświatowego, praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie):

psychologia społeczna, pedagogika (konwersatorium), dydaktyka języka obcego, emisja głosu, nowe technologie w edukacji, praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Cel kształcenia:

Celem było przygotowanie studentów do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela języka niemieckiego.

Treści kształcenia obejmowały:

  • wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, współczesne teorie uczenia się i nauczania z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań tych procesów, strukturę i funkcje systemu edukacji – cele, podstawy prawne i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych.
  • wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i metodyki nauczania języka niemieckiego na danym etapie edukacyjnym: wiedzę na temat struktury lekcji, jej faz, organizowania działań dydaktycznych oraz motywowania uczniów, wiedzę dotyczącą postępowania w przypadku problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  • wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych, a także informacje z zakresu etyki zawodu nauczyciela.

Kształcenie nauczycielskie obejmowało ponadto odbycie obowiązkowej praktyki zawodowej. W trakcie praktyki następowało kształtowanie kompetencji przez zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka się odbywała, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji. Ważną częścią praktyk było również obserwowanie i współdziałanie z opiekunem praktyk oraz próby pełnienia roli nauczyciela.


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl