Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MODUŁ KULTUROZNAWCZO-HISTORYCZNY

W skład modułu kulturoznawczo-historycznego wchodzą następujące przedmioty:Cykl do 2019L

Cykl od 2020Z

Studia I stopnia

(studia licencjackie)


- wiedza o krajach niemieckojęzycznych

- historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii

- kultura krajów niemieckojęzycznych

- współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych


- wiedza o krajach niemieckojęzycznych

- historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii

- wybrane zagadnienia kulturoznawcze

- wiedza o społeczeństwie krajów niemieckojęzycznychStudia II stopnia

(studia magisterskie)


- elementy historii kultury krajów niemieckojęzycznych

- stosunki polsko-niemieckie

- współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych


- zajęcia specjalizacyjno-kulturoznawcze

- stosunki polsko-niemieckie

- współczesne problemy krajów niemieckojęzycznychCel zajęć:

Celem zajęć wchodzących w skład modułu kulturoznawczo-historycznego jest zapoznanie studiujących z pogłębionymi wiadomościami z zakresu podstawowej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, z historią krajów niemieckiego obszaru językowego, dostarczenie studiującym najistotniejszych wiadomości z zakresu uwarunkowań społeczno-historycznych w krajach niemieckojęzycznych wpływających na tworzenie się istotnych nurtów kulturowych oraz ich oddziaływanie na aktywność człowieka w danej epoce w tychże krajach, przybliżenie wiadomości z zakresu problematyki związanej ze społeczeństwem i z życiem społecznym krajów niemieckiego obszaru językowego, zapoznanie studiujących ze specyfiką przedmiotu kulturoznawstwo, z najnowszymi kierunkami i metodami badań oraz doskonalenie umiejętności interpretowana wybranych tekstów kultury, zapoznanie studiujących z wybranymi zagadnieniami w relacjach polsko-niemieckich w najnowszej przeszłości, zapoznanie studiujących z zagadnieniami z zakresu problematyki związanej z życiem społeczno-politycznym krajów niemieckiego obszaru językowego.


Treści merytoryczne:

Treści kształcenia obejmują:

 • zagadnienia związane z geografią, podziałem administracyjnym, symbolami narodowymi, gospodarką oraz głównymi gałęziami przemysłu, kulturą dnia codziennego i tradycjami krajów niemieckojęzycznych
 • zagadnienia dotyczące historii Niemiec oraz innych krajów niemieckojęzycznych od istnienia plemion germańskich do czasów współczesnych
 • zagadnienia związane z szeroko pojmowaną kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, tj. problematyką związaną z uwarunkowaniami kulturowymi, historią, architekturą, malarstwem, rzeźbą oraz muzyką w krajach niemieckiego obszaru językowego na przestrzeni dziejów
 • zagadnienia związane z problematyką społeczeństwa i życia społecznego krajów niemieckiego obszaru językowego
 • zagadnienia dotyczące wybranych kierunków i metod pomocnych przy interpretacji wybranych tekstów kultury
 • zagadnienia związane z relacjami polsko-niemieckimi w najnowszej przeszłości, a w szczególności w drugiej połowie wieku XX i w wieku XXI. Realizowane zagadnienia dotyczą ważnych wydarzeń we wspólnym sąsiedztwie, ważnych przedsięwzięć i inicjatyw w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym oraz wybitnych osobistości mających wpływ na kształt stosunków polsko-niemieckich
 • zagadnienia związane z problematyką życia społeczno-politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego.

Skala ocen:

93%-100% - bdb

84%-92% - db+

76%-83% - db

68%-75% - dst+

60%-67% - dst

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl