Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

MODUŁ KULTUROZNAWCZO-HISTORYCZNY

W skład modułu kulturoznawczo-historycznego wchodzą następujące przedmioty:

Pierwszy stopień (studia licencjackie):

wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego, historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii, kultura krajów niemieckiego obszaru językowego

Drugi stopień (studia magisterskie uzupełniające):

elementy historii kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, stosunki polsko-niemieckie, współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych

Cel zajęć:

Celem zajęć jest przybliżenie historii i realiów oraz pogłębienie wiadomości z zakresu podstawowej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.

Treści kształcenia obejmują:

  • wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego z zakresu położenia geograficznego krajów niemieckojęzycznych, systemów politycznych, przemysłu i gospodarki, zwyczajów i obyczajów, turystyki i sportu.
  • wiedzę z zakresu historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii
  • wiedzę z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru językowego: uwarunkowań społeczno-historycznych oraz najważniejszych wytworów kultury niemieckiej
  • wiedzę z zakresu stosunków polsko-niemieckich
  • wiedzę na temat współczesnych problemów krajów niemieckojęzycznych tj.: system polityczny, (aktualny) krajobraz partyjny, radykalizm prawicowy, rozrachunek z przeszłością narodowosocjalistyczną, kraje niemieckojęzyczne oraz ich relacje z sąsiadami, aktualne problemy demograficzne, problem wielokulturowości, religia, szkolnictwo, formy spędzania wolnego czasu, rynek medialny i prasowy, turystyka w Niemczech i innych krajach niemieckiego obszaru językowego.
 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl