Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nagroda Georga i Marii Dietrichów

Dnia 5.07.2016 jury rozstrzygnęło konkurs na najlepszą pracę dyplomową w KFG. Nagroda Georga i Marii Dietrichów trafia w 2016 roku do Angeliki Łazickiej za pracę licencjacką pt. Zum Problem der Sprachökonomie. Ellipsen in der deutschen Werbung i mgr Anny Grabowskiej za pracę magisterską pt. Das Bürgertum und die Familie im Roman “Buddenbrooks” von Thomas Mann.

Serdeczne gratulacje!lek

źródło: Wiadomości Uniwersyteckie UWM, nr 08-09 2016
PRACE NOMINOWANE DO NAGRODY GEORGA I MARII DIETRICHÓW

w roku akademickim 2015/2016


Nominowane prace licencjackie


Autor


Temat pracy


Promotor


Recenzent


Klaudia Kaszubowska

Klaudia Kaszubowska
Medienlinguistische Analyse der deutschen Tourismuswerbung
Dr Magdalena Makowska
Dr Marzena Guz


Angelika Łazicka

Angelika Łazicka
Zum Problem der  Sprachökonomie. Ellipsen in der deutschen Werbung
Dr Magdalena Makowska
Dr Marzena Guz


Monika Wilengowska

Monika Wilengowska
Hänsel und Gretel der Gebrüder Grimm in der modernen Kultur: im Film und in der Literaturwissenschaft

Dr Alina Kuzborska
Dr Aneta Jachimowicz


Alicja Sdun
Alicja Sdun
Autobiographische Motive in den ausgewählten Gedichten von Mascha Kaléko
Dr Alina Kuzborska
Dr Aneta Jachimowicz


Nominowane prace magisterskie


Autor


Temat pracy


Promotor


Recenzent


Joanna Chmielewska

Joanna Chmielewska

Kulinarische Entlehnungen im Deutschen
Dr Marzena Guz
Prof. Anna Dargiewicz


Adrian Czerwonka

Adrian Czerwonka

Der Informationstransfer in den Nachrichtenportalen www.tvn24.pl und  www.dw.de
Dr Marzena Guz
Prof. Anna Dargiewicz


Anna Grabowska

Anna Grabowska
Das Bürgertum und die Familie im Roman “Buddenbrooks” von Thomas Mann
Dr Alina Kuzborska
Dr Aneta Jachimowicz


Posiedzenie jury odbędzie się w poniedziałek 5 lipca o godz. 9:00.

W skład jury wchodzą:

  1. kierownik lub zastępca kierownika KFG:

dr Alina Jarząbek – przewodnicząca

  1. recenzenci prac przedstawionych do nagrody:

dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM

dr Marzena Guz,

dr Aneta Jachimowicz,

  1. po jednym specjaliście z danej dziedziny

dr Renata Trejnowska-Supranowicz

dr Joanna Targońska

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl