Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konkursy i nagrody


czytaj dalej > > >


Konkursy dla uczniów 


Z okazji obchodów 20-lecia istnienia oraz z okazji tegorocznych obchodów 25-lecia podpisania Polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy KFG w Olsztynie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli języka niemieckiego, do wzięcia udziału w konkursach: 


Konkurs 1: NIEMIECKI SCENICZNIE

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie scenicznych warsztatów w trzech kategoriach: 1) wiersz, 2) piosenka, 3) skecz zaprezentowanych w języku niemieckim przez ucznia lub grupę uczniów danej klasy/szkoły. Tematyka zaprezentowanych utworów jest dowolna.

Wystawione do konkursu utwory sceniczne należy nagrać oraz przesłać do 15.03.2016 w wersji elektronicznej najlepiej w formacie AVI lub innym dogodnym dającym się odtworzyć na facebooku na adres mailowy członków jury pani Elke Sowul: elke.s@interia.pl oraz pani Małgorzaty Dereckiej: malgorzata.derecka@uwm.edu.pl

Oceniany będzie pomysł, prezentacja, jakość wykonania, choreografia, scenografia – czyli całościowa kompozycja zaprezentowanego materiału. Uczestnik lub zespół uczestników może wystąpić w jednej kategorii lub we wszystkich trzech, ale za każdym razem z osobną prezentacją artystyczną. W każdej kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca!

Materiał należy opisać w e-mailu podając: imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy, nazwę szkoły, klasę, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy do opiekuna.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom 21.04.2016 o godzinie 11.30 na Wydziale Humanistycznym UWM w Olszynie, ul. Kurta Obitza 1.


Konkurs 2: 25 LAT DOBROSĄSIEDZKIEJ WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Uczniowie przygotowują m.in. plakaty, collage, prace w formacie 3D o tematyce współpracy i przyjaźni polsko-niemieckiej w 25 rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Technika wykonania jest dobrowolna, jednakże plakaty lub collage w formacie nie większym od A3.

Prace należy zgłaszać na adres mailowy członka jury Dirka Steinhoffa: d.h.steinhoff@web.de i dostarczyć pocztą lub osobiście na adres Katedra Filologii Germańskiej w Olsztynie, ul. Obitza 1, III piętro pokój 354 lub 348 z dopiskiem "Dirk Steinhoff - Konkurs 2".

Prace zostaną wystawione w budynku Wydziału Humanistycznego w czasie oficjalnych obchodów Dni Humana w dniach 18.04.2016 – 20.04.2016 oraz ocenione przez wszystkich uczestników wystawy poprzez oddanie głosu na poszczególne prace. Oceniany będzie pomysł, prezentacja, jakość wykonania. 

Materiał należy opisać w e-mailu lub dołączonej do pracy kartki, podając: imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy, nazwę szkoły, klasę, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy do opiekuna.

WARUNKI I ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII znajdują się w załączniku.

Organizatorzy konkursów
Małgorzata Derecka: malgorzata.derecka@uwm.edu.pl
Elke Sowul: elke.s@interia.pl
Dirk Steinhoff: d.h.steinhoff@web.de


Regulamin konkursu dla uczniów 87 KB

Nagroda Dziekana Wydziału Humanistycznego za najlepszą pracę dyplomową w KFG

5 grudnia 2015 miało miejsce uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Humanistycznego. 


Podczas uroczystości wręczone zostały również nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe. Spośród prac powstałych w Katedrze Filologii Germańskiej nagrodzone i wyróżnione zostały: Praca licencjacka pani Pauliny Matejko Schuldproblematik anhand von den Hauptprotagonisten: Hanna Schmitz und Michaell Berg im Roman "Der Vorleser" von Bernhard Schlink  napisana pod kierunkiem dr Renaty Trejnowskiej-Supranowicz (nagroda za najlepszą pracę dyplomową napisaną w Katedrze Filologii Germańskiej)

Praca licencjacka pani Małgorzaty Zegler Zwischen Utopie und Wirklichkeit. Das Bild der ehemaligen Heimat Ostpreußen in ausgewählten (unveröffentlichten) Erinnerungen / Pomiędzy utopią a rzeczywistością. Obraz małej ojczyzny jako części Prus Wschodnich w wybranych (niepublikowanych) wspomnieniach napisana pod kierunkiem dr. Radosława Supranowicza (wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową napisaną w Katedrze Filologii Germańskiej). Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesówKonkurs recytatorski


W ramach IX. Dni Humana odbył się 22.04.2015 w Katedrze Filologii Germańskiej konkurs recytatorski wiersza niemieckiego. Celem konkursu, w którym brali udział studenci germanistyki, było rozbudzenie zainteresowania literaturą niemiecką i integracja studentów wszystkich roczników. Jury oceniało wystąpienia w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej recytacji wiersza. 


Laureatki I nagrody ex aequo w kategorii recytacji indywidualnej: od lewej Monika Wilengowska (II rok) i Monika Rakoczy (II MU). Na zdjęciu również członkowie jury Dirk Steinhoff i Alina Kuzborska. 
Zwycięzcy I nagrody w kategorii recytacji grupowej: I rok za recytację wiersza Johanna Wolfganga von Goethe Der Fischer.  O konkursie można przeczytać w gazecie Mitteilungsblatt, autor tekstu U. Hahnkamp. 

Konkurs recytatorski w Mitteilungsblatt 719 KB

SUPERHUMAN


alt


Wpisując się w obchody 45-lecia Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie został zorganizowany konkurs SUPERHUMAN, którego celem było wyłonienie humanistów z pasją: ludzi, którzy nie ograniczają się tylko do studiowania, ale też rozwijają swoje talenty muzyczne, literackie, aktorskie, malarskie, fotograficzne, sportowe, itp. Główną inicjatorką konkursu jest nasza koleżanka dr Magdalena Makowska.

Dnia 21.04.2015 konkurs został rozstrzygnięty. Poniżej kilka zdjęć z olsztyńskimi humanistami z pasją! A więcej informacji na:  

www.facebook.com/superhumanuwm
Gratulujemy zwyciężczyni z Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i nieustannie naszym kandydatom na Superhumana! A oto ich sylwetki w kolejności

Małgorzata Zegler (III rok)Joanna Landowska III rok, Maja Kozłowska (III rok)Damian Wierzchowski (II MU)


 


KATEDRA
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl