Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Drodzy Studenci,

w załączniku znajdziecie harmonogram egzaminów w aktualnej sesji. 

Informujemy również studentów aktualnego III roku o procedurze postępowania w przypadku niezdanego egzaminu z PNJN-u. Prosimy o zapoznanie się w tą informacją:

1. W przypadku niezdanego jedynie egzaminu ustnego student przystępuje w następnym roku jedynie do egzaminu ustnego.

2. Studenci, którzy nie zaliczyli któregoś z komponentów w części pisemnej egzaminu z PNJN, a tym samym nie zdali części pisemnej egzamin (po trzech podejściach) i muszą powtarzać ten przedmiot, aby móc kontynuować studia, w następnym roku przystępują do egzaminu obejmującego wszystkie komponenty po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń z danych komponentów.

3. Powtarzanie jednego przedmiotu, a w tym wypadku każdego komponentu PNJN, reguluje uchwała Senatu UWM nr 736 (z 22.05.2015) oraz rozporządzenia Rektora UWM, wydawane co roku dla każdego cyklu studiów. Można je odnaleźć na stronie http://bip.uwm.edu.pl/section/10

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl