Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pisanie ze stylistyką

treści programowe – studia stacjonarne I°

I rok
sem. 1 (30h)
poziom A2+/B1

Rodzaje tekstów

Prowadzenie korespondencji 

Persönlicher Brief mit Elementen eines Berichts (Ereignisse) und/oder einer Schilderung (Erfahrungen, Gefühle).

Pisanie twórcze
Kurzgeschichten/Kurzerzählung (z. B. Bildergeschichten, Lügengeschichten, Kriminalgeschichten, Fantasiegeschichten, Märchen etc.)

Zaliczenie / egzamin

Zaliczenie na podstawie 3 poprawnie napisanych prac na zajęciach jako kolokwia (np. ein Brief, zwei Kurzgeschichten). Dopuszcza się korzystanie ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego.

O kolejności realizacji poszczególnych treści programowych decydują wspólnie prowadzący przedmiot w danym semestrze.

W grupach o niższym poziomie iż B1 wykładowca może podjąć decyzję o modyfikacji treści programowych, aby były adekwatne do aktualnego poziomu umiejętności językowych studentów.
I rok
sem. 2 (30h)
poziom B1

Rodzaje tekstów

Prowadzenie korespondencji
Erlebnisbericht (z. B. Reisebericht) als Teil eines persönlichen Briefs

Pisanie twórcze
Beschreibung (eines Bildes, eines Vorgangs)

Przetwarzanie tekstu
persönlichen Brief als Paralleltext (anhang z. B. eines Dialogs, einer Notiz, Pressemeldung oder als Antwort auf einen Text etc.) schreiben

Zaliczenie / egzamin

Zaliczenie na podstawie 3 poprawnie napisanych prac na zajęciach jako kolokwia. Dopuszcza się korzystanie ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego.

O kolejności realizacji poszczególnych treści programowych decydują wspólnie prowadzący przedmiot w danym semestrze.

Egzamin: student wybiera jeden z 2 rodzajów tekstu wprowadzonych w obu semestrach. Dopuszcza się możliwość skorzystania przez studenta z dostępnego dla ogółu zdających słownika dwujęzycznego lub jednojęzycznego .

II rok
sem. 3 (30h)
poziom B1+

Rodzaje tekstów

Prowadzenie korespondencji

Bewerbungsschreiben / Motivationsbrief und CV (Europass), Antrag (z. B. um ein Stipendium, Praktikum etc.)

Pisanie sprawozdań, rozprawek i opracowań

Problemerörterung anhand Vorgaben (z. B. Statistik, Zeitungsartikel etc.)

Zaliczenie / egzamin

Zaliczenie na podstawie 3 poprawnie napisanych prac na zajęciach jako kolokwia.
Dopuszcza się możliwość korzystania ze słonika dwujęzycznego i jednojęzycznego.

O kolejności realizacji poszczególnych treści programowych decydują wspólnie prowadzący przedmiot w danym semestrze.II rok
sem. 4 (30h)
poziom B2

Rodzaje tekstów

Pisanie twórcze (kreatywne)

Inhaltsangabe

Film- oder Theaterstückrezension als Teil eines persönlichen Briefes

Pisanie sprawozdań, rozprawek i opracowań
ein kurzes Referat (Text)

Przetwarzanie tekstu
Zusammenfassung eines kurzen populärwissenschaftlichen Textes

Zaliczenie / egzamin

Zaliczenie na podstawie 3 poprawnie napisanych prac na zajęciach jako kolokwia lub/i w domu.
Dopuszcza się korzystanie ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego.

O kolejności realizacji poszczególnych treści programowych decydują wspólnie prowadzący przedmiot w danym semestrze.

Egzamin: student wybiera jeden z 2 rodzajów tekstu wprowadzonych w obu semestrach.
Dopuszcza się możliwość skorzystania przez studenta z dostępnego dla ogółu zdających słownika dwujęzycznego lub jednojęzycznego .III rok
sem. 5 (30h)
poziom B2+/C1

Rodzaje tekstów

Pisanie sprawozdań, rozprawek i opracowań
Erörterung / Argumentieren
Textinterpretation (schriftliche Textanalyse)

Przetwarzanie tekstu
Zusammenfassung von einer Debatte (z. B. einer Fernsehdiskussion) oder eines Pressetextes (z. B. einer Diskussion oder eines Interviews)

Zaliczenie / egzamin

Zaliczenie na podstawie 3 poprawnie napisanych prac na zajęciach jako kolokwia.
Dopuszcza się korzystania ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego.

O kolejności realizacji poszczególnych treści programowych decydują wspólnie prowadzący przedmiot w danym semestrze.

Egzamin po zakończeniu semestru V: student wybiera jeden z 2 rodzajów tekstu wprowadzonych w semestrze zimowym.

Dopuszcza się możliwość skorzystania przez studenta z dostępnego dla ogółu zdających słownika dwujęzycznego lub jednojęzycznego .
 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl