Praktyki z HERE

Jeden z członków naszego koła – Maciej Płonowski, zakwalifikował się na praktyki studenckie, które były zorganizowane przez firmę HERE. Oto wrażenia z odbytych praktyk:
W dniach 04.04.2016 – 15.04.2016 odbyłem praktyki w warszawskim biurze HERE na stanowisku technik danych geograficznych. Praktyki były skierowane dla studentów zrzeszonych w ramach projektu HERE Community Poland. Zakres obowiązków obejmował: – analizę edycji użytkowników aplikacji Map Creator, – obróbkę danych geograficznych, – analizę spójności atrybutów bazy danych, – kwerendowanie materiałów kartograficznych.

CIMG7000