VIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji

W dniach 22 i 23 kwietnia 2013 r. odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji, zorganizowana przez  Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji. W tym roku uczestnicy konferencji gościli na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołątaja w Krakowie. Do miasta królów i smoka wawelskiego pojechały dwa zespoły z naszego Koła Naukowego: Ula Suchocka i Ula Wróblewska  oraz Radosław Wajszczak i Dariusz Tanajewski.

Pierwszego dnia obrad dyskutowano przede wszystkim o pomiarach satelitarnych, niwelacji precyzyjnej i fotogrametrii. Tego też dnia swoje prace zaprezentowały obydwa nasze zespoły. Panie opowiedziały o wpływie sieci wysokiego napięcia na kodowe pomiary satelitarne, natomiast panowie o dokładności wyznaczenia prędkości obiektu z wykorzystaniem serwisu KODGIS systemu ASG-EUPOS. Zwieńczeniem pierwszego dnia była gala rozdania nagród II Edycji Studenckiego Plebiscytu GeoAzymuty 2013, która odbyła się w Hotelu Europejskim. Jedną z nagród (w kategorii GeoTechnologie) otrzymał nominowany przez nas System ASG-EUPOS.

Drugi dzień został zainaugurowany wystąpieniem dr inż. Włodzimierza Lewandowskiego (tegoroczny GeoAutorytet) na temat inżynierii satelitarnej, natomiast obrady w sesjach zdominowały tematy na temat wykorzystania skaningu laserowego we współczesnych pracach geodezyjnych. Zwieńczeniem sesji referatowych były obrady komisji naukowej, która po długich obradach zdecydowała wyróżnić referat naszej żeńskiej delegacji, spośród referatów wygłoszonych I dnia konferencji.

Konferencję zakończyły obrady Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji, gdzie jednogłośnie zdecydowano, że kolejna konferencja odbędzie się na Politechnice Warszawskiej, a Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA” obejmie prezydencje w Klubie w najbliższym roku akademickim.

Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym kolegom i koleżankom z Krakowa za życzliwe przyjęcie i poświęcony czas, a w szczególności: Magdzie, Gabrysi i Monice. 🙂 Dzięki!