GeoAzymuty 2013

GeoAzymuty2013

Już tylko kilka dni dzieli nas od ogłoszenia wyników II edycji plebiscytu GeoAzymuty 2013 organizowanego przez Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji. Gala rozdania nagród odbędzie się 22 kwietnia w Hotelu Europejskim w Krakowie i będzie zwieńczeniem pierwszego dnia obrad VIII Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów Geodezji.

Ideą GeoAzymutów jest nagradzanie osób, instytucji oraz dokonań, które zdaniem studentów czynią naszą geodezyjn0-kartograficzną rzeczywistość lepszą. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach tj. Autorytet, Mentor, Publikacja, Technologia i Wydarzenie, a ostatnio również w kategorii „Nagroda Publiczności.
W tym roku jedną z nominowanych w plebiscycie osób jest prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak, przez wiele lat związany z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wszystkie nominacje dostępne są na stronie plebiscytu – GeoAzymuty 2013