VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

W weekend 27-28 listopada 2020r. odbyła się VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W tym roku miało to miejsce trochę inaczej niż zwykle. Na konferencji przedstawiono ponad 170 referatów i posterów poprzez platformę Microsoft Teams. Ze względu na szeroki zakres badań prowadzonych przez Koła Naukowe całość została podzielona na 6 bloków tematycznych, m.in. blok techniczny w którym nasze Koło miało okazję wystąpić.

Międzynarodowe Koło Naukowe GeoSiN przedstawiło jeden referat prezentowany przez Aleksandrę Gleba pt.:”Lokalizacja nieszczelności rury za pomocą pomiaru georadarowego„. Projekt realizowany był pod opieką dr inż. Dariusza Tanajewskiego.

Blok techniczny poprzez swoją rozbudowaną tematykę szczycił się największym zainteresowaniem. Tematy były bardzo zróżnicowane, związane nie tylko z geodezją, ale także mechaniką, robotyką, a nawet medycyną. Łącznie obejrzeliśmy 114 wystąpień referatowych i posterowych, a Komisja Konkursowa wyłoniła najlepsze prace i wyróżniła kilka z nich. Przy tak licznych i ciekawych wystąpieniach jest nam bardzo miło poinformować że referat dotyczący pomiarów georadarowych znalazł się wśród wyróżnionych prac.

Gratulujemy wszystkim ciekawych prezentacji i mamy nadzieję, że już niedługo zobaczymy się na kolejnych konferencjach.