Zmiany…

Wejście w życie ustawy „Konstytucja dla Nauki” pociągnęło za sobą wiele zmian w życiu społeczności akademickiej. Dotknęły one również struktury organizacyjne naszego wydziału i pociągnęły za sobą zmiany w Kole Naukowym. Od 1 stycznia 2020 Koło Naukowe GeoSiN  stało się częścią Wydziału Geoinżynierii (nowa nazwa dotychczasowego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa) i obecnie działa przy Zespole Geomatyki i Nawigacji Satelitarnej z Katedry Geodezji. W związku z tym, zmianie uległa nazwa koła na Międzynarodowe Koło Naukowe Geomatyki i Nawigacji Satelitarnej GeoSiN.

W Kole Naukowym doszło również do zmian osobowych. Nowym opiekunem GeoSiN został dr inż. Grzegorz Grunwald, który pełnił już tę funkcję do września 2015 r. Zmienił się także skład zarządu Koła: na mocy wyborów z 9 marca 2020 r. funkcje przewodniczącej zarządu i delegata Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji pełniła będzie p. Aleksandra Gleba. Członkami zarządu będą również p. Patrycja Borsuk (wiceprzewodnicząca ds. PR) oraz p. Dominika Paula Brodzik (wiceprzewodnicząca ds. finansów).

Z tego miejsca składamy gorące podziękowania dotychczasowemu opiekunowi – dr. hab. inż. Dariuszowi Popielarczykowi, prof. UWM za zaangażowanie w życie Koła, wysiłek włożony w jego działalność i rozwój oraz poświęcony czas. Ogromne podziękowania należą się również p. inż. Damianowi Przestrzelskiemu za dotychczasową pracę w zarządzie Koła.

 

Zarząd GeoSiN
Członkowie nowo wybranego zarządu GeoSiN na rok akademicki 2019/2020 (od lewej: Patrycja Borsuk, Aleksandra Gleba, Dominika Paula Brodzik)