XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

logo XLI MSKNW dniach 15 i 16 maja 2012 roku, w Olsztynie, odbyło się XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Tegoroczne Seminarium było rekordowym pod względem zgłoszonych uczestników, bowiem za pośrednictwem strony internetowej na konferencję zarejestrowało się ponad pół tysiąca członków kół naukowych, działających na terenie całego kraju oraz z zagranicy. Wśród uczestników MSKN nie mogło zabraknąć również naszego Koła Naukowego. Członkowie naszego Koła wygłosili w sumie 5 referatów, których tematyka poruszała takie problemy jak: modelowanie powierzchni terenu Górki Kortowskiej przy użyciu różnych metod pomiarowych, wykorzystanie narzędzi GIS do oceny wpływu czynników lokalizacyjnych na wybór nieruchomości lokalowych, ocena wpływu instalacji elektrycznych na dokładność wyznaczenia pozycji, balastowe obciążenie podłoża gruntowego oraz wykorzystanie metody georadarowej do badania deformacji pasa startowego.
Jak każdego roku, Seminarium towarzyszył również konkurs na najlepszy referat i po długich obradach jury postanowiło nagrodzić nasze Koło dyplomem za III miejsce oraz nagrodą książkową.