Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

UWM w Olsztynie

PrezydiumPRZEWODNICZĄCY


Marcin Budźko

kierunek: MSU GG
rok: I

tel. 606-829-320

e-mail: marcin.budzko@gmail.comW-ce przewodniczący


Delegat do RUSS

Mateusz Minota

kierunek: GiSN
rok: III

e-mail: mateusz.minota@gmail.com Aneta
Wądołowska

kierunek: MSU GiNS
rok: I  

e-mail: wadolowska.aneta@gmail.com


Katarzyna
Szczepankowska

kierunek: MSU GiSN
rok: I 

e-mail: k.szczepankowska88@gmail.com

 

 
Pozostali członkowie PrezydiumTomasz
Lempkowski

kierunek: MSU ZN
rok: IV 

e-mail: tlempek@tlen.pl

 

Artur Przekop       


kierunek: GiSN
rok: IV

e-mail: artur.przekop@wp.pl

 Patrycja Iłeczko

kierunek: GP DnRN
rok: II

e-mail: patrycjaileczko@wp.pl


Członkowie RWSSGeodezja i Kartografia: Geodezja i Geoinformatyka
I rok

  starosta

Agata Chmielewska                     
    w-ce starosta
Robert Bannach        
II rok   starosta
Natalia Kopczyńska     
    w-ce starosta
Ewa Jaroszewicz    
III rok   starosta Patrycja Stasiak
    w-ce starosta Marek Szczepkowski
IV rok
  starosta
Olimpia Hryckowian
    w-ce starosta Jakub Augustyniak
     
     
Geodezja i Kartografia: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości
I rok   starosta Aleksander Jurczyk
    w-ce starosta Monika Gzella
II rok   starosta Adam Kwiatkowski   
    w-ce starosta Adam Cybulski
III rok   starosta Małgorzata Sułkowska
    w-ce starosta Paulina Mikluszka
 IV rok
  starosta
Artur Przekop
    w-ce starosta Karolina Szutkowska
     
     
Gospodarka Przestrzenna: Gospodarka Przestrzenna
 III rok   starosta Jakub Wyrwas 
    w-ce starosta Marta Murawska
IV rok
  starosta Ewelina Balcer
    w-ce starosta Anna Jaworska
     
     
Gospodarka Przestrzenna: Doradztwo na Rynku Nieruchomości
I rok   starosta Agata Kogut
    w-ce starosta Monika Jarus                    
II rok
  starosta Patrycja Iłeczko
    w-ce starosta Mateusz Ciski
     
     
Gospodarka Przestrzenna: Planowanie i Inżynieria Przestrzenna
I rok   starosta Karolina Karpińska
    w-ce starosta Monika Wywrocka              
II rok
  starosta
 
    w-ce starosta  
     
     
MSU Gospodarka Przestrzenna: Zarządzanie Nieruchomościami
I rok   starosta Dominika Marcinkowska
    w-ce starosta Tomasz Lempkowski
     
     
MSU Gospodarka Przestrzenna: Gospodarowanie Przestrzenią
                                                    i Nieruchomościami
I rok   starosta Agnieszka Grabowska
    w-ce starosta Mariusz Krawczyk
     
     
MSU Gospodarka Przestrzenna: Gospodarowanie Przestrzenią
                                                    i Nieruchomościami (4sem.)
I rok   starosta Jarosław Świdyński
    w-ce starosta Anna Załęska
II rok   starosta Marta Bojarska
    w-ce starosta Katarzyna Dębska                                        
     
     
MSU Geodezja i Kartografia: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości
I rok   starosta Jakub Dzikuć
    w-ce starosta Renata Sobota                             
     
     
MSU Geodezja i Kartografia: Geodezja Satelitarna i Nawigacja
I rok   starosta Łukasz Wądołowski
    w-ce starosta Aneta Wądołowska                                   
     
     
MSU Geodezja i Kartografia: Geodezja Gospodarcza
I rok   starosta Krzysztof Bromberek
    w-ce starosta Marcin Budźko                                
     

   
MSU Geodezja i Kartografia: Kataster Nieruchomości
I rok   starosta Paweł Łata
    w-ce starosta Tomasz Pietranis
     


Ostatnia Aktualizacja Tuesday, 01 November 2011 - 00:01; 19613 Odsłon Wersja do Wydruku