Koszulka Wydziałowa

Kortowiada 2011

Kortowiada 2010

Kortowiada 2009

  Kortowiada 2008

  Kortowiada 2007

  Kortowiada 2006

  Kortowiada 2005

Jeśli posiadasz projekty z lat wcześniejszych wyślij je nam! Nawet jeśli nie są to grafiki komputerowe, wystarczy zwykłe zdjęcie. E-mail: marcin.budzko@gmail.com. Czekamy!


Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
http://www.uwm.edu.pl/geo/staticpages/index.php?page=20100322223917124