Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

UWM w Olsztynie

Księga Gości
Wszystkich wpisów - 760

Kazimierz
2022-08-05  ~  12:25


Zaburzenia erekcji lub problemy z erekcją obejmują na ogół kilka problemów i obrazów klinicznych. Z reguły jednak termin ten utożsamiany jest z zaburzeniami erekcji, czyli ograniczoną lub nieobecną zdolnością do osiągnięcia i utrzymania erekcji. Problemy z utrzymaniem erekcją mogą prowadzić do znacznego obciążenia psychicznego dla osób dotkniętych chorobą i często mają negatywny wpływ na relacje. Oprócz negatywnego wpływu na jakość życia, zaburzenia erekcji mogą być również objawem innych chorób. Dokładna liczba mężczyzn dotkniętych chorobą w Niemczech nie jest znana. Choć istnieje kilka obszernych opracowań na ten temat, przyjmuje się, że liczba niezgłoszonych przypadków jest również wysoka. Dzieje się tak dlatego, że zwłaszcza młodsi mężczyźni dotknięci chorobą unikają leczenia, a także nie odpowiadają zgodnie z prawdą w ankietach. Szacuje się, że w Niemczech 6 - 8 milionów mężczyzn cierpi na zaburzenia erekcji. Badanie opublikowane w 2007 roku przez Carl-Thiem-Klinikum Cottbus z udziałem 10 000 mężczyzn wykazało częstość występowania 40,1% przy 3 124 wypełnionych kwestionariuszach. Rozpowszechnienie wskazuje na średnią częstość występowania choroby w populacji lub określonej grupie. Inne badania we Francji (2002) i USA (1994) wykazały częstość występowania odpowiednio 31,6 % i 52 %, ale dotyczyły mężczyzn po 40. roku życia. Inni eksperci zakładają, że problem ten dotyczy 20-30 % mężczyzn w każdym wieku. Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń erekcji znacznie wzrasta wraz z wiekiem. Jednak ze wszystkich badań jasno wynika, że problemy z erekcją dotykają w pewnym momencie życia większość wszystkich mężczyzn. Dotknięci mężczyźni nie powinni więc obawiać się zasięgnąć porady lekarskiej i pomocy we wczesnym stadium, gdy pojawią się problemy.

kazimierz.wolny@interia.pl 

Arkadiusz
2022-08-05  ~  12:21


Depresja może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem zaburzeń erekcji. Trwały smutek w wyrazie pesymizm, bezradność, poczucie winy, drażliwość, beznadziejność i lęk wskazują na możliwą obecność epizodu depresyjnego. Osoby dotknięte chorobą cierpią z powodu niskiej pewności siebie i poczucia własnej wartości, zmęczenia i znużenia, ogólnej utraty entuzjazmu i zainteresowania, utraty apetytu i zmniejszonej ochoty na seks (utrata libido). Jeśli epizod depresyjny i zaburzenia erekcji występują w tym samym czasie, zwykle najpierw leczy się epizod depresyjny - w miarę poprawy nastroju zaburzenia erekcji zwykle ustępują. Jeśli problemy z erekcją utrzymują się przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem. Wiele osób dotkniętych tym problemem niechętnie rozmawia na ten wstydliwy temat - ale zaburzenia erekcji można skutecznie leczyć i mogą one być prekursorem poważnych chorób, takich jak zawał serca. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z porady lekarskiej, lekarz najpierw postara się ustalić przyczyny Twoich zaburzeń erekcji. Aby to zrobić, pierwszym krokiem jest określenie stopnia nasilenia Twoich zaburzeń erekcji. Ważne jest, abyś odpowiedział na wszystkie pytania zgodnie z prawdą, co pozwoli na postawienie prawidłowej diagnozy. Drugim krokiem jest wykluczenie fizycznych przyczyn Twoich problemów z potencją. W tym celu zostaną zadane pytania o pewne istniejące wcześniej warunki, takie jak cukrzyca lub przyjmowane leki. Zmierzone zostanie również Twoje ciśnienie krwi. Następnie lekarz zaproponuje sposób leczenia dla Ciebie.

arek.markowski@wp.pl 

Tadzik
2022-08-05  ~  12:17


Oprócz przyczyn fizycznych, czynniki psychologiczne mogą również powodować zaburzenia erekcji. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, czy faktycznie istnieją fizyczne przyczyny zaburzeń erekcji, prosty test może być często pomocny w rozróżnieniu psychicznych i fizycznych przyczyn zaburzeń erekcji. Lekarz poprosi Cię o założenie małego pierścienia z papieru wokół penisa przed pójściem spać. Podczas snu nocnego u zdrowych mężczyzn dochodzi do erekcji penisa. Papierowy pierścień rozerwie się podczas erekcji, ponieważ średnica penisa jest znacznie większa podczas erekcji niż w stanie wiotkim. W ten sposób można sprawdzić, czy - nawet bez terapii - czysto fizyczna erekcja jest w ogóle możliwa. Kolejnym wskazaniem na psychologiczne przyczyny zaburzeń erekcji jest informacja o masturbacji osoby dotkniętej tym problemem. Jeśli twarda erekcja jest osiągana podczas masturbacji, ale nie w celu odbycia stosunku seksualnego, sugeruje to psychologiczną przyczynę. Nie należy jednak zapominać, że czynniki fizyczne i psychiczne są często ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają, dlatego terapia adekwatna do zaburzenia powinna zawsze uwzględniać to, co fizyczne i psychologiczne. Problemy psychologiczne są często przyczyną zaburzeń erekcji u młodych mężczyzn. Można ewentualnie wyróżnić następujące problemy psychologiczne: Depresja, stres, presja na wykonanie, lęk, brak pewności siebie, problemy w partnerstwie, traumatyczne przeżycia w przeszłości.

tadeusz.mikoler@wp.pl 

Aloizy
2022-08-05  ~  12:15


Nierzadko zdarza się, że impotencja jest w rzeczywistości objawem poważniejszego problemu zdrowotnego, takiego jak miażdżyca (choroba naczyń krwionośnych, np. spowodowana wysokim poziomem cholesterolu lub niezdrową dietą). Podobnie cukrzyca i wysokie ciśnienie krwi to inne przyczyny zaburzeń erekcji. Istnieje wiele różnych przyczyn fizycznych, które mogą prowadzić do impotencji. Kilka przyczyn może wystąpić razem, dlatego należy brać pod uwagę wszystkie czynniki ryzyka. Niektóre przyczyny stwarzają większe ryzyko i dlatego są bardziej prawdopodobne, że będą sprzyjać impotencji niż inne przyczyny. W naszym zestawieniu przedstawiamy przegląd poszczególnych czynników ryzyka i prawdopodobieństwa, z jakim mogą one prowadzić do zaburzeń erekcji. Choroby układu krążenia: 33%, Cukrzyca: 25%, Urazy i zaburzenia nerwowe: 11%, Operacje w obrębie miednicy: 10%, Skutki uboczne przyjmowania leków: 8%, Palenie i alkohol: 7%, Zaburzenia hormonalne: 6%. Nie można określić dokładnego ryzyka wystąpienia zaburzeń erekcji. Pewne jest to, że starsi mężczyźni częściej cierpią na zaburzenia erekcji - ze względu na ogólnie gorszy stan naczyń krwionośnych w starszym wieku i częstszą obecność wcześniejszych chorób. Jednakże, jeśli jeść zdrowo, ćwiczenia regularnie, unikać palenia i picia zbyt dużo alkoholu, i leczyć wszelkie wysokie ciśnienie krwi odpowiednio, można zminimalizować ryzyko cierpienia z zaburzeniami erekcji w przyszłości. Warto wiedzieć, że mężczyźni bez zaburzeń erekcji również mają od czasu do czasu problemy z erekcją. Powodem może być przemęczenie lub duże spożycie alkoholu. Po odpowiednim odpoczynku penis ponownie wznosi się w sposób zadowalający, tak że w opisanych przypadkach nie jest konieczna terapia problemów z erekcją.

aloizy.mordek@wp.pl 

Adik
2022-08-05  ~  12:11


Pacjenci z zaburzeniami erekcji częściej niż przeciętnie cierpią na choroby układu krążenia, takie jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca czy podwyższony poziom cholesterolu we krwi. Dlatego lekarz po zdiagnozowaniu zaburzeń erekcji będzie zadawał dalsze pytania i ewentualnie pobierał próbkę krwi. Zaburzenia erekcji mogą być również spowodowane przez leki, przebyte operacje lub problemy psychologiczne. Lekarz prowadzący zapyta o wszystkie te kwestie, aby znaleźć przyczynę zaburzeń erekcji. Zaburzenia erekcji mogą mieć przyczyny fizyczne - dotyczy to zwłaszcza zaburzeń erekcji w średnim i starszym wieku. Główną przyczyną zaburzeń erekcji jest stwardnienie tętnic (arterioskleroza). Miażdżyca tętnic jest spowodowana wysokim ciśnieniem krwi (nadciśnieniem), a jej obecność wskazuje na znacznie zwiększone ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Dlatego tak ważne jest, aby lekarz prowadzący pacjenta nie tylko leczył zaburzenia erekcji, ale także badał ogólną kondycję fizyczną danej osoby. Inne możliwe fizyczne przyczyny zaburzeń erekcji to przebyte operacje w okolicy brzucha i miednicy, jak również wrzody (guzy) w okolicy brzucha i miednicy. Młodsi chorzy częściej niż starsi zgłaszają problemy psychologiczne. Stres w pracy lub w związku może odgrywać rolę, ale wszelkie inne nierozwiązane problemy lub konflikty mogą również mieć negatywny wpływ na erekcje. Często nie można dokładnie zdiagnozować przyczyn zaburzeń erekcji. W wielu przypadkach problemy psychologiczne mogą wzmacniać czynniki fizyczne tak, że erekcja jest negatywnie zaburzona. To z kolei zmniejsza pewność siebie i zwiększa niepewność podczas stosunku seksualnego. W ten sposób wielu cierpiących wpada w negatywną pętlę natury fizycznej i psychicznej.

adik.liberow@wp.pl 

Darek
2022-08-05  ~  12:06


O zaburzeniach erekcji mówi się wtedy, gdy mężczyzna nie jest w stanie wytworzyć i utrzymać satysfakcjonującej erekcji przez dłuższy czas. Penis po krótkim czasie staje się ponownie wiotki lub nie osiąga nawet stanu dostatecznie wzniesionego do odbycia stosunku seksualnego. To sprawia, że satysfakcjonujące życie seksualne jest praktycznie niemożliwe. Zaburzenia erekcji rozpoznaje się po około sześciu miesiącach, podczas których w większości przypadków nie udało się osiągnąć erekcji wystarczającej do odbycia stosunku seksualnego. Krótkotrwałe zaburzenia erekcji, które ustępują po kilku tygodniach nie są nazywane zaburzeniami erekcji. Tymczasowe zaburzenia erekcji mogą wystąpić na przykład w przypadku problemów psychologicznych, takich jak konflikty partnerskie lub inne trudności. Diagnoza zaburzeń erekcji może być postawiona już po przeprowadzeniu przez lekarza dokładnego wywiadu. Decydujące znaczenie ma tu fakt, że przez około pół roku, w większości prób, nie udaje się osiągnąć erekcji umożliwiającej odbycie satysfakcjonującego stosunku seksualnego. Zaburzenia erekcji to dla wielu mężczyzn temat wstydliwy. Niewiele jest danych na temat częstości występowania zaburzeń erekcji u niemieckich mężczyzn. W 2000 roku opublikowano badanie z wynikami ankiety dotyczącej zaburzeń erekcji, na którą odpowiedziało 4 883 mężczyzn w wieku od 30 do 80 lat. Stało się jasne, że zaburzenia erekcji częściej dotykają starszych mężczyzn niż młodszych. W grupie wiekowej 30-39 lat tylko 2,3% stwierdziło, że cierpi na zaburzenia erekcji. W grupie wiekowej 50-59 lat było to 15,7%, a w grupie 60-69 lat - co trzecia osoba.

marek.darek@o2.pl 

Lolek
2022-08-05  ~  12:03


Co remedium na zaburzenia erekcji zależy całkowicie od przyczyny: Jeśli badanie fizyczne nie daje żadnych wskazówek co do przyczyny problemu, prawdopodobnie przyczyny problemów z erekcją są natury psychologicznej. W tym przypadku często już dobre efekty może przynieść redukcja stresu poprzez medytację lub trening mindfulness. Jeśli mamy do czynienia z traumami lub głębszymi chorobami psychicznymi, zalecana jest psychoterapia, terapia seksualna lub terapia par. Jeśli istnieje podstawowa choroba fizyczna, należy ją odpowiednio leczyć, aby problemy z erekcją uległy poprawie. Na przykład, jeśli guz zakłóca przepływ krwi do tkanki erekcyjnej, w niektórych przypadkach konieczna może być operacja. Ostre zapalenie prostaty musi być leczone antybiotykami. W przypadku chorób metabolicznych lub sercowo-naczyniowych, optymalne leki kontrolujące poziom cukru we krwi lub ciśnienie tętnicze, a także zdrowy styl życia odgrywają ważną rolę w skutecznym leczeniu zaburzeń erekcji. Preparaty zwiększające potencję, powinny być przyjmowane tylko wtedy, gdy po dokładnym badaniu lekarskim nie ma powodu, by tego nie robić. Viagra należy do grupy inhibitorów PDE-5 - substancje te mają działanie rozszerzające naczynia krwionośne i są bezpieczne do stosowania tylko wtedy, gdy masz zaburzenia erekcji w wywiadzie i regularnie przyjmujesz inne leki. Jeśli masz problemy z erekcją i nie chcesz lub nie możesz przyjmować leków, możesz skorzystać z pomocy manualnej, takiej jak pierścień na penisa czy pompka próżniowa. Takie środki wspomagające erekcję są również pomocne po operacji prostaty, aby przywrócić regularny dopływ krwi do tkanki erekcyjnej - w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że naczynia i tkanka będą stopniowo niszczeć. Oprócz tych środków, wielu pacjentów osiąga również dobre wyniki dzięki ukierunkowanym ćwiczeniom dna miednicy. Mięśnie ischiocavernosus i bulbospongiosus odgrywają ważną rolę w erekcji i można je wzmocnić za pomocą specjalnych ćwiczeń. Zaburzenia erekcji to wciąż dla wielu mężczyzn wstydliwy temat tabu - choć spora grupa styka się z nim w trakcie swojego życia. Jeśli sam jesteś dotknięty tym problemem, pomaga to uświadomić sobie, że nie jesteś odosobnionym przypadkiem. Wskazane jest również otwarte porozmawianie z lekarzem o swoich problemach z erekcją, innych objawach i możliwych przyczynach. Po znalezieniu przyczyny, odpowiednie zabiegi lub pomoce mogą pomóc znaleźć drogę powrotną do spełnionej seksualności.

bolek.maly@interia.pl 

Lidia
2022-08-05  ~  11:58


Zaburzenia erekcji to często drażliwa kwestia dla mężczyzn: wielu mężczyzn wpada w panikę i zwątpienie w siebie, gdy mają problemy z uzyskaniem erekcji. Osoby dotknięte tym problemem często wycofują się ze wstydu i wzbraniają się przed mówieniem o tym - jednak wymiana zdań z powiernikami, a przede wszystkim otwarte podejście do tematu w partnerstwie może pomóc w rozładowaniu presji i frustracji. Jeśli i Ty cierpisz na uporczywe zaburzenia erekcji, zdecydowanie powinieneś się przemóc i udać się do lekarza. Może on szybko określić, czy problem jest psychologiczny czy fizyczny, poprzez zebranie wywiadu medycznego i przeprowadzenie konkretnych badań. Inne objawy fizyczne, takie jak uczucie pieczenia przy oddawaniu moczu i częste parcie na mocz mogą stanowić wstępne wskazówki: wskazują na możliwy stan zapalny prostaty jako czynnik wyzwalający problemy z potencją. Na podstawie tych ustaleń, zaburzenia erekcji mogą być dobrze zarządzane w większości przypadków. Gruczoł krokowy, który jest około wielkości kasztana, odgrywa główną rolę w zdolności mężczyzny do posiadania erekcji. Wiele ważnych szlaków nerwowych, które są częściowo odpowiedzialne za erekcje, przebiega bezpośrednio obok lub za prostatą. Powiększenie gruczołu krokowego, które występuje u wielu mężczyzn wraz z wiekiem, lub chirurgiczne usunięcie guza prostaty lub nawet całego gruczołu może uszczypnąć, podrażnić lub nawet uszkodzić te drogi nerwowe. Co więcej, problemom z prostatą może towarzyszyć także ból podczas wytrysku. Gruczoł krokowy i potencja są więc od siebie szczególnie zależne - nawet jeśli całkowite usunięcie gruczołu krokowego nie musi wpływać na zdolność do uzyskania erekcji i orgazmu. Nie dochodzi jedynie do wytrysku - mężczyzna nie jest już zdolny do prokreacji.

lidia.luwczak@wp.pl 

Paweł
2022-08-05  ~  11:55


Zaburzenia erekcji dotykają niemal każdego mężczyznę w pewnym momencie jego życia. Z definicji jest to niezdolność penisa do usztywnienia lub utrzymania erekcji - w żargonie technicznym znana również jako zaburzenia erekcji. Jeśli problemy te występują sporadycznie, zwykle nie jest to powód do niepokoju: ostry stres jest jednym z najbardziej znanych czynników wyzwalających tymczasowe zaburzenia erekcji. Jeśli jednak objawy utrzymują się, zaburzenia erekcji mogą mieć również inne przyczyny medyczne. W zasadzie przewlekłe zaburzenia erekcji mogą dotyczyć mężczyzn w każdym wieku, ponieważ czynniki wyzwalające są liczne i różnorodne. Jednak trudności z erekcją stają się bardziej prawdopodobne z wiekiem: podczas gdy tylko jeden do dwóch procent czterdziestolatków jest dotkniętych tym problemem, w wieku 65 lat aż 15 do 20 procent skarży się na problemy z uzyskaniem lub utrzymaniem erekcji. Podczas gdy młodsi mężczyźni są bardziej skłonni do psychologicznych przyczyn zaburzeń erekcji, fizyczne przyczyny dominują u starszych cierpiących. W erekcji bierze udział cały szereg procesów w organizmie: Współdziałanie mózgu, rdzenia kręgowego, dróg nerwowych, hormonów i naczyń krwionośnych powoduje rozszerzenie tętnic i pompowanie krwi do tkanki erekcyjnej. Aby krew mogła pozostać w ciałach jamistych i aby penis mógł się wznieść, odpływ krwi przez żyły jest zablokowany. Jest to złożony proces, który może prowadzić do dysfunkcji w wielu różnych punktach. Do najczęstszych fizycznych przyczyn zaburzeń erekcji należą: Powikłania po zabiegach operacyjnych w okolicy narządów płciowych, miednicy lub brzucha. Choroby okolic narządów płciowych, w tym np. zapalenia i nowotwory prostaty lub jąder, wady rozwojowe lub zwężenie napletka. Zaburzenia narządowe i metaboliczne, takie jak niedoczynność tarczycy, choroby wątroby, cukrzyca lub choroby nerek. Choroby układu krążenia, na przykład wysokie ciśnienie krwi, miażdżyca, zawał serca, choroba wieńcowa, wady rozwojowe naczyń w okolicy narządów płciowych. Choroby mózgu lub układu nerwowego, na przykład spowodowane przez wypadnięty dysk, paraplegię spowodowaną wypadkiem, udar lub chorobę autoimmunologiczną, taką jak stwardnienie rozsiane lub choroba Parkinsona. Ale problemy z erekcją mogą mieć również psychologiczne czynniki wyzwalające. Nierzadko lęk przed porażką i presja na wykonanie podczas stosunku seksualnego tworzą błędne koło, w którym masywne zaburzenia erekcji sprawiają, że normalna seksualność nie jest już możliwa. Konflikty w związku partnerskim, traumatyczne doświadczenia seksualne czy stany stresu mogą również czasowo upośledzać funkcje erekcyjne. Choroby psychiczne, takie jak zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości czy depresja, mogą również przejawiać się w objawach fizycznych - w tym w zaburzeniach erekcji.

pawelek.mlody@interia.pl 

Radek
2022-08-05  ~  11:50


Niezdolność penisa do uzyskania erekcji lub niewystarczający czas trwania erekcji nazywany jest zaburzeniami erekcji (ED). Zaburzenia erekcji, które trwają przez kilka miesięcy i uniemożliwiają odbycie stosunku z partnerem, są rozpoznaną chorobą. Może występować jako izolowana choroba (np. prącia) lub jako konsekwencja innego zaburzenia zdrowotnego, np. cukrzycy (choroby cukrowej), nadciśnienia lub jako objaw starości. Całkowita liczba dotkniętych chorobą mężczyzn w Niemczech szacowana jest na około 3 do 5 milionów. Pobudzenie seksualne może wystąpić na wiele różnych sposobów: poprzez dotyk, bodźce optyczne lub akustyczne czy fantazje. To pobudzenie jest przewodzone poprzez impulsy nerwowe z mózgu (nucleus paraventricularis) poprzez rdzeń kręgowy do prącia. Tam pewne substancje posłańcze powodują rozluźnienie komórek mięśniowych w tkance erekcyjnej i naczyniach krwionośnych penisa. Dzięki temu krew szybciej napływa do ciał jamistych. W związku ze zwiększającym się przepływem krwi wzrasta ciśnienie w ciałach jamistych i dociska osłonę ciał jamistych do otaczających je drenujących naczyń krwionośnych. Jednocześnie zmniejsza to wypływ krwi z penisa, co skutkuje erekcją. Zaburzenia erekcji mogą być spowodowane przez wiele różnych czynników. Upośledzenie psychiki, układu nerwowego lub krwionośnego albo, bardzo rzadko, zaburzenia hormonalne mogą prowadzić do zaburzonej erekcji. Często jednak przyczyną zaburzeń erekcji jest bezpośrednie uszkodzenie samej tkanki erekcyjnej. Badania nad przyczynami zaburzeń erekcji wykazały, że w wielu przypadkach w grę wchodzi kilka z tych przyczyn. Ponieważ zaburzenia potencji mogą być wynikiem wcześniej niewykrytej, poważnej choroby, przed rozpoczęciem leczenia zawsze należy przeprowadzić badanie lekarskie. Lekarz musi również rozważyć, czy pewne rodzaje leczenia są możliwe dla danej osoby dotkniętej chorobą, czy też nie powinny być stosowane ze względu na możliwe skutki uboczne. Wymaga to dokładnego wypytania i zbadania pacjenta. Istnieje wiele nowoczesnych alternatyw dostępnych dzisiaj w leczeniu zaburzeń erekcji. O tym, która z nich jest odpowiednia dla danego pacjenta, należy zdecydować indywidualnie. Podsumowując, można powiedzieć, że intensywne badania z ostatnich dwóch dekad znacznie poszerzyły spektrum możliwości leczenia zaburzeń erekcji. Dziś zaburzenia erekcji można leczyć różnie, często specyficznie, w zależności od ich przyczyny. W tym celu dostępne są różnorodne zabiegi psychologiczne, lecznicze, objawowe, a w końcu także chirurgiczne.

radek.bolek@wp.pl 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 »