Strona główna

"Forum Teologiczne" jest rocznikiem naukowym Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który został powołany w roku 2000.

W każdym numerze znajdują się trzy bloki:

ROZPRAWY I ARTYKUŁY (opracowania monograficzne z zakresu teologii lub innych nauk na wybrany temat),

TEKSTY (jest to zazwyczaj jeszcze niepublikowane tłumaczenie obcojęzycznego, np. historycznego tekstu wraz z krótkim objaśnieniem) oraz

RECENZJE I OMÓWIENIA (analiza i ocena nowych wydawnictw; sprawozdania z kongresów i sympozjów).

Od numeru 5 (2004) każde wydanie tytułu ma temat wiodący, któremu jest poświęconych kilka artykułów oraz omówień. Pozostały materiał stanowią nadesłane teksty z różnych dziedzin teologicznych i pokrewnych.

Profil pisma obejmuje wybrane problemy teologiczne, tematy interdyscyplinarne, zagadnienia obecne na styku teologii i innych dyscyplin naukowych.