Wykaz publikacji pracowników Katedry

Proszę wybrać rok, w którym wydano publikację:

 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 •  

  2003

  1. Ciepielewska D., A. Kosewska, M. Nietupski, 2003. Aphidophagous carabids (Coleoptera, Carabidae) in field groves and coppices. Aphids and other homopterous insects, 9. Polish Academy of Science, Vth Division – Agricultural and Forest Sciences. PDF
  2. Karnkowski W., D. Ciepielewska, W. Sądej. 2003. Effect of Gamma radiation on the development of the stem nematode Ditylenchus dipsaci, potato tuber nematode Ditylenchus destructor and potato cyst nematode Globodera rostochiensis. Pol. J. Natur. Sc. No 14(2): 273 - 300.
  3. Kordan B., D. Ciepielewska, M. Nietupski, 2003. Deterrent activity of plant powders on grain weevil (Sithophilus granarius L.) and red flour beetle (Tribolium castaneum Herbst.). Pol. J. Natur. Sc., No 14(2): 265–272. PDF
  4. Kosewska A., M. Nietupski, D. Ciepielewska, 2003. Species diversity of ground beetles (Carabidae) in field groves. Baltic J. Coleopterol. 3 (2): 177 – 181. PDF
  5. Nietupski M., D. Ciepielewska, B. Kordan, W. Kozirok, 2003. Czy twardość ziarniaków pszenicy nowych odmian ma związek z rozwojem Sitophilus granarius L.? Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, vol. 43 (2): 833-835. PDF
  6. Sądej W, Bieniek A, Kawecki Z. 2003. Szkodliwość kwieciaka pestkowca Furcipus rectirostris L. na czeremsze późnej Padus serotina Ehrh. Materiały. Konf. Ochr. Rośl. Sadow. Skierniewice 26-27 s.130.
  7. Sądej W., Rozmysłowicz R., Sądej W., 2003. Populacje sprężykowatych Elateridae gleby płowej ukształtowane różnymi sposobami jej użytkowania. Prog. in Pl. Prot. 43 (2): 904-906.
  8. Sądej W., Sądej W., Rozmysłowicz R., Makulec G., 2003, Populacje dżdżownic Lumbricidae gleby płowej ukształtowane różnymi sposobami jej użytkowania. Zesz. Nauk. PTIE i PTG Rzeszów 4: 35.
  9. Sądej W., Sądej W., Waleryś G., 2003. Effect of basic macroelements of horse bean on its resistance towards black bean aphid, Aphis fabae Scop. Aphids and Other Homopterous Insects. Pol. Ac. of Sc., 8.
  10. Sądej W., Sądej., Rozmysłowicz.R, Makulec G., 2003. Zespoły dżdżownic Lumbricidae ukształtowane różnymi sposobami użytkowania gleby. ZPP NR
  11. Sądej W., Sowa S., Kuberska J. 2003. Changes in the population of bees Hymenoptera Apoidea pollinating red clover Trifolium pratense L., Pol. J. of Natur. Sc., 14(2).

  Skrypt

 • Ciepielewska D., M. Nietupski, 2003. Ochrona ekosystemów przed szkodnikami. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, ss. 107.
 • 2004

  1. Ciepielewska D., Fornal Ł. 2004. Natural Resistance of Buckwheat Seeds and Products to Storage Pests. Advances in Buckwheat Research, Procedings of the 9th International Symposium on Buckwheat. Praque 2004. 639-645.
  2. Kordan B. 2004. Assessment of damage caused to lupine plants by pea aphids (Acyrthosiphon pisum Harris). Aphids and other Hemipterous Insects. Polish Aphidological Group. 10, 61-68.
  3. Kordan B., Ciepielewska D. 2004. Podatność konsumpcyjna odmian pszenicy na żerowanie rozkruszka mącznego (Acarus siro L.). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin. 44(2), 836-840.
  4. Kordan B., D. Ciepielewska. 2004. The effect of feeding behaviour of Lygus spp. on morphological and biometric changes in the forming pods of bean (Phaseolus vulgaris L.). Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 17(2), 287-292.
  5. Kordan B., T. Bieniaszewski. 2004. Some agritechnical factors affecting the occurrence of pea aphids. Monografia Aphids and other Hemipterous Insects. Polish Aphidological Group. 10, 69-74.
  6. Nietupski M., Ciepielewska D., Fornal F. 2004. Repelentny efekt frakcji grochu (Pisum sativum L.) na rozwój wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin. 44(2), 981-984. PDF
  7. Nietupski M., D. Ciepielewska, B. Kordan, Ł. Fornal. 2004. Dependence of the development grain weevil (Sitophilus granarius L.) on the addition of powdered fractions of pea seeds (Pisum sativum L.). Pesticides 3 – 4: 75 - 80. PDF
  8. Sądej W., Bieniek A., Kawecki Z. 2003. Szkodliwość kwieciaka pestkowca Furcipus rectirostris L. na czeremsze późnej Padus serotina Ehrh. Zesz. Nauk. Instytutu Sadown. i Kwiaciarstwa. 11; 65-70.
  9. Sądej W., Waleryś G., Szczukowski S., Konwerski Sz., 2004. Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) zagrażające wiklinie uprawnej w okolicach Olsztyna. Progress in Plant Protection 44 (2): 1072-1075.

  Obrona pracy doktorskiej

 • Kosewska A 2004. Zgrupowania epigeicznych biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) zadrzewień śródpolnych. - 18 listopada.
 • 2005

  1. Ciepielewska D., B. Kordan, M. Nietupski, 2005. Effect of plant extracts on some stored-product insect pests. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 18 (1): 7 – 14. PDF
  2. Kordan B., D. Ciepielewska, M. Nietupski, 2005. Wpływ odmian pszenicy na rozwój kapturnika zbożowca (Rhizopertha dominica F.). Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, vol. 45 (2), 794 – 796.
  3. Kordan B., J. Teodorczyk, M. Nietupski, D. Ciepielewska, 2005. Can sulphur compounds have an affect on the numbers of offspring beetles of Sitophilus granarius L.?. Journal of Elementology, 12: 152-154.
  4. Nietupski M., B. Szafranek, D. Ciepielewska, E. Synak, Ł. Fornal, J. Szafranek, 2005. Correlation between bean seed surface lipids and Acanthoscelides obtectus Say development. Journal of Plat Protection Research, Vol 45 (2): 125-133. PDF
  5. Nietupski M., D. Ciepielewska, 2005. Vulnerability of malting barley to the feeding by dust mite (Acarus siro L.). Monography. Advances in Polish Acarology. Wydawnictwo SGGW Warszawa, 249 – 254.
  6. Nietupski M., D. Ciepielewska, B. Kordan, 2005. Wpływ preparatu Sulsil na rozwój kapturnika zbożowca (Rhizopertha dominica F.). Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, vol. 45 (2): 946 – 949.
  7. Topa E., B. Kordan, 2005. The acarofauna setting on leaves of trees in some park sites in Olsztyn. Monography. Advances in Polish Acarology. Wydawnictwo SGGW Warszawa.
  8. Waleryś G., Sądej W., 2005. Nastrosz pólpawik (Smerinthus ocellatus L.) zagrożeniem plantacji wikliny uprawnej w okolicach Olsztyna. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 45 (2): 1176-1180.

  2006

  1. Bieniaszewski T., Orzechowski M., Ziemblicki R., Sądej W., 2006. Wpływ łubinu trwałego i sosny pospolitej na zmiany składników odżywczych gleby leśnej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., T. 40, Z. 513: 33 - 40.
  2. Dancewicz K., Kordan B., Gabryś B., 2006. Wpływ metylenolaktonów na zasiedlenie roślin przez mszycę grochowa (Acyrthosiphon pisum Harris) i mszyce brzoskwiniową ( Myzus persicae Sulz). Pol. J. Natur. Sc. No. 20 (1): 23-31.
  3. Kordan B., 2006. Porównanie łubinu żółtego (Lupinus lutes L.) i wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) jako roślin żywicielskich mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris). Monografie, praca habilitacyjna, UWM 6, arkuszy ISBN 978-83-7299-462-2, ss. 76.
  4. Kordan B.,Ciepielewska D., Fornal Ł., 2006. Wpływ dodatku okrywy nasiennej gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) na rozwój kapturnika zbożowca (Rhizoperta dominica F.). Fragmenta Agronomica 1 (89): 93-98.
  5. Kosewska A., Ciepielewska D., 2006. Aphidophgus beatles in Fidel thicket. Aphids and other Homopterous Insects, 12: 81 - 90.
  6. Kosewska A., M. Nietupski, D. Ciepielewska, 2006. The ground beetles Carabidae Col. in field thickets as an element of the natural environment resistance. Biological methds in itegrated plant protection and production Information. Bulletin EPRS - IOBC, 36: 74-77.
  7. Kosewska A., Nietupski M., Ciepielewska D., 2006. Skład i struktura zgrupowań Carabidae (Coleoptera) zasiedlających zadrzewienia śródpolne okolic Olsztyna. Wiad. entomol. (Entomological News), XXV, Supl. 1: 49 - 59. PDF
  8. Laszczak – Dawid A., Kordan B., Ciepielewska D., 2006. Rozwój Sitophilus gramarius L. i Tribolium confusum Duv. na zianie pszenicy orkisz i jego przetworach. Progress in Plant Protection /Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2): 914-919.
  9. Nietupski M., A. Kosewska, D. Ciepielewska, 2006. Porównanie zgrupowań Carabidae (Coleoptera) rezerwatu torfowiskowego „Redykajny” i zadrzewienia śródmiejskiego na obszarze Olsztyna, Wiad. Entomol. (Entomological News), XXV, Supl. 1: 61 – 70. PDF
  10. Nietupski M., D. Ciepielewska, 2006. Correlation between malting quality of barley cultivars and development of flour mite (Acarus siro L.). Pol. J. Natur. Sc. No 21 (2): 543 – 551.PDF
  11. Nietupski M., D. Ciepielewska, Ł. Fornal, 2006. Wpływ dodatku okrywy nasiennej gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) na rozwój wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.). Fragmenta Agronomica 1 (89): 130 - 137. PDF
  12. Nietupski M., D. Ciepielewska, Ł. Fornal, 2006. Wpływ zróżnicowania chemicznego białek w ziarnie wybranych odmian pszenicy na rozwój szkodników magazynowych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1): 925-929. PDF
  13. Sądej W., Waleryś G., 2006. Homopterans (Homoptera) captured on willow Salix spp.. Aphids and Other Homopterous Insects. 12: 155-159.
  14. Sądej W., Waleryś G., Szczukowski S., 2006. Stonkowate (Coleoptera, Chrysomelidae) zagrażające wierzbie krzewiastej (Salix spp.) w mikroregionie olsztyńskim. Progress in Plant Protection /Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 920-924.
  15. Żuk - Gołaszewska K., Gołaszewski J., Sądej W., Bielski S., 2006. Seed yields of diploid tetraploid varietes of red clover as dependent upon sowing rate. Pol. J. Natural. Sc. No. 21 (2): 615-628.

  Zeszyt ćwiczeń

 • Ciepielewska D., A. Kosewska, M. Nietupski, 2006. Zeszyt do ćwiczeń z zoologii. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, ss.71.
 • Rozprawa habilitacyjna

 • Kordan B., 2006. Porównanie łubinu żółtego (Lupinus lutes L.) i wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) jako roślin żywicielskich mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris). Monografie, praca habilitacyjna, UWM 6, arkuszy ISBN 978-83-7299-462-2, ss. 76.
 • Praca doktorska

 • Rozmysłowicz R., 2006. Makrofauna gleby płowej ukształtowana różnymi sposobami jej użytkowania, ss. 108.
 • 2007

  1. Boczek J., Kordan B., 2007. The utilization of insects and mites in forensic entomology. Arthropods Enviroment, pathogens and hosts, 243-248.
  2. Kordan B., Laszczak-Dawid A., Nietupski M., Żuk-Gołaszewska K., Tyburski J., 2007. Wpływ formy przechowywania pszenicy orkisz (Triticum spelta L.) na rozwój wołka zbożowego (S. granarius L.). Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 47 (1): 263-266. PDF
  3. Kosewska A., Nietupski M., Ciepielewska D., 2007. Zgrupowania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) zadrzewień śródpolnych i pól z Tomaszkowa koło Olsztyna. Wiad. Entomol. (Entomological News), 26 (3): 153-168. PDF
  4. Laszczak-Dawid A., Kordan B., Ciepielewska D., 2007. Podatność ziarna i przetworów pszenicy orkisz (Triticum spelta L.) na porażenie trojszykiem ulcem (Tribolium confusum Duv.). Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 47 (1): 280-283.
  5. Nietupski M., Ciepielewska D., Kordan B., 2007. Ziarno mieszańcowych odmian żyta jako siedlisko rozwoju rozkruszka drobnego (Tyrophagus putrescentiae Schrank). Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 47 (1): 336-349. PDF
  6. Nietupski M., Kosewska A., Ciepielewska D., 2007. Zgrupowania epigeicznych biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) dwóch śródleśnych łąk kośnych o różnym stopniu uwilgotnienia, w okolicy Olsztyna. Wiad. Entomol. (Entomological News), 26 (3): 185 - 193. PDF
  7. Sądej W., Rozmysłowicz R., Sądej W., 2007. Soil noxious macrofauna shaped by long term proper crop rotation. Pol J. Natur. Sc. No 22: 367-372.
  8. Sądej W., Waleryś G., Tworkowski J., 2007. Rośliny alternatywne czynnikiem stymulującym występowanie zoofagów. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 47 (4): 202-211.

  Praca doktorska

 • Waleryś G., 2007. Entomofauna wierzby krzewiastej Salix spp. uprawianej w makroregionie olsztyńskim, ss. 192.
 • 2008

  1. Cwalina – Ambroziak B., Czajka W., Wróbel E., Bogucka B., 2008. Porażenie przez patogeny części nadziemnej roślin oraz bulw wybranych odmian ziemniaka. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 48 (3): 1034-1038.
  2. Cwalina B. , Sienkiewicz S., 2008. Fungal colonies isolated from Phyllosphere of fodder galega. Acta Mycologica, 43 (2): 169-175.
  3. Cwalina-Ambroziak B. , Sienkiewicz S., 2008. Effects of mineral fertilization on soil fungal communities of oriental goat’s rue Galega orientalis Lam. Polish Journal of Natural Scienses, 23 (2): 269-283.
  4. Czajka W., Cwalina – Ambroziak B., Damszel M., 2008. Nawożenie mineralne a zdrowotność łodyg ziemniaka. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 48 (4): 1412-1416.
  5. Damszel M., Czajka W., Kosewska A, Nietupski M., 2008. Zdrowotność liści pszenicy w zależności od sposobu nawożenia azotem i chemicznej regulacji zachwaszczenia. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 48 (1): 339-342. PDF
  6. Kordan B., Gabryś B., Dancewicz K., Lahuta L.B., Piotrowicz-Cieślak A., Rowińska E., 2008. European yellow lupine, Lupinus luteus, and narrow-leaf lupine, Lupinus angustifolius, as hosts for the pea aphid, Acyrthosiphon pisum. Entomologia Experimentalis et Applicata. T. 128: 139-146.
  7. Kordan B., Żuk-Gołaszewska K., Załuski D., Słomka W., 2008. Ziarno i kłosy pszenicy orkisz jako siedlisko rozwoju kapturnika zbożowca (Rhizopertha dominica F.). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 48 (3): 873-876.
  8. Kosewska A., Nietupski., Laszczak-Dawid A., Ciepielewska D., 2008. Zgrupowania epigeicznych biegaczowatych (Col. Carabidae) wybranych agrocenoz. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 48 (4): 1304-1308. PDF
  9. Kurowski T., Majchrzak B., Jaźwińska E., Wysocka U., 2008. Skuteczność fungicydu zawierającego fluazynam w ochronie rzepaku ozimego przed kiłą kapusty (Plasmodiophora brassicae Woronim). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 48 (1): 212-215.
  10. Laszczak-Dawid A., Kosewska A., Nietupski M., Ciepielewska D., 2008. Rozwój spichrzela surynamskiego (Oryzaephilus surinamensis L.) na ziarnie pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 48 (3): 908-912.
  11. Majchrzak B., Dubis B., Okorski A. 2008. Malting barley seed health depending on different fungicide treatment. Acta Agrobotanica, 61 (2): 335-347.
  12. Majchrzak B., Kurowski T., Okorski A., 2008. Fungi isolated from the roots and stem bases of spring wheat grown after different cruciferous plants as forecrops. Polish Journal of Natural Scienses, 23 (2): 299-309.
  13. Majchrzak B., Okorski A., Chodorowski B., 2008. Fungi isolated from the rhizosphere of spring cruciferrous plants. Acta Mycologica, 43 (2): 177-187.
  14. Nietupski M., Ciepielewska D., Kosewska A., 2008. Assemblages of epigeic Carabidae (Col.) in a peatbog nature reserve situated in an urban area. Polish Journal of Natural Scienses, 23 (3): 611-623. PDF
  15. Nietupski M., Ciepielewska D., Laszczak-Dawid A., Kosewska A., 2008. Rozwój Sitophilus granarius L. na ziarnie pszenicy z dodatkiem frakcji nasion łubinu. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 48 (3): 933-936. PDF
  16. Nietupski M., Kosewska A., Ciepielewska D., Sądej W., 2008. Zgrupowania Carabidae leśnego rezerwatu torfowiskowego zlokalizowanego w obrębie aglomeracji miejskiej. Sylwan, 11: 26-39. PDF
  17. Okorski A., Majchrzak B., 2008. Grzyby zasiedlające nasiona grochu siewnego po zastosowaniu preparatu mikrobiologicznego EM-1. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 48 (4): 1314-1318.
  18. Sądej W., 2008. Ocena populacji sprężykowatych Elateridae na stanowisku po zlikwidowanym sadzie. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 48 (3): 952-955.
  19. Sądej W., Damszel M., 2008. Zarys historii Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Wiadomości Entomologiczne, 2: 5-11.
  20. Sądej W., Sądej W., Rozmysłowicz R., 2008. Soil concentration of C and N shaped by long-term unidirectional fertilization versus noxious soil macrofauna. Journal of Elementology 13 (3): 381-389. PDF
  21. Słomka W., Kordan B., 2008. Rozwój mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris.) na siewkach wybranych odmian grochu siewnego. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 48 (3): 970-973.
  22. Waleryś G., Sądej W., 2008. Chrząszcze (Coleoptera) zagrażające plantacjom wierzby krzewiastej w okolicach Olsztyna. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 48 (3): 993-997.
  23. Waleryś G., Sądej W., Kosewska A., 2008. Uprawa wierzby krzewiastej Salix spp. miejscem bytowania drapieżnych biegaczowatych Carabidae. Fragmenta Agronomica, 25: 158-169.PDF
  24. Wiwart M., Sądej W., 2008. The effect of leaf colour of selected Fidel bean cultivars which differ in attracting blech bean aphid (Aphis fabae Scop.). Journal of Plant Protection Research, 48 (2): 195-200.

  Rozprawa habilitacyjna

 • Wachowska U., 2008. Zmiany w zbiorowiskach drobnoustrojów zasiedlających liście pszenicy ozimej zachodzące pod wpływem fungicydów i stymulatora odporności roślin. Wyd. UWM Olsztyn (Rozprawy i Monografie - Disertations and Monographs) 135, ss. 113.
 • 2009

  1. Cwalina-Ambroziak B., Bogucka B. 2009. The effect mineral fertilization on the fungi colonizing potato tubers (Solanum tuberosum L.) after harvest and after storage. Acta Agrobot. 62 (2): 137-147.
  2. Cwalina-Ambroziak B., Bowszys T. 2009. Changes in fungal communities in organically fertilized soil. Plant, Soil, Environment 1: 25-32.
  3. Cwalina-Ambroziak B., Czajka W. 2009. Grzyby w środowisku uprawnym pomidora chronionego biologicznie. Post. Ochr. Roś/ Progr. Plant Prot. 49 (2): 614-618.
  4. Cwalina-Ambroziak B., Czajka W., Bogucka B. 2009. Severity of potato tubers diseases in treatments with foliar fertilization. Polish J. Natur. Sci. 24 ( 3): 133-145.
  5. Cwalina-Ambroziak B., Szymczyk S. 2009. Grzyby chorobotwórcze stokłosy bezostnej uprawianej w siewie czystym i z rutwicą wschodnią. Post. Ochr. Roś/Progr. Plant Prot. 49 (2): 608-613.
  6. Cwalina-Ambroziak B., Wierzbowska J. 2009. Effect of fertilization on the composition of soil fungi community. Monograph Sevages and waste materials in environment. Edited by Wiera Sądej, University of Warmia and Mazury in Olsztyn 2009. Chapter VII: 102-114 ISBN 978-83-929462-1-2.
  7. Damszel M., Wachowska U., Kowalska E. 2009. Interakcje patogen (Fusarium) - antagonista (Trichoderma) w warunkach stresu herbicydowego. Post. Ochr. Roś/Progr. Plant Prot. 49 (2): 851-855.
  8. Kordan B., Żuk-Gołaszewska K., Nietupski M., Słomka W. 2009. Żyto mieszańcowe jako siedlisko rozwoju wolka zbożowego (Sitophilus granarius L.) i kapturnika zbożowca (Rhizopertha dominica F.). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 1701- 1703. PDF
  9. Kosewska A., Nietupski., Ciepielewska D., Słomka W. 2009. Czynniki wpływające na struktury zgrupowań naziemnych biegaczowatych (Col. Carabidae) w wybranych uprawach zbóż. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49, 3: 1035-1046. PDF
  10. Kurowski T., Bruderek A. 2009. Zdrowotność pszenicy jarej w zależności od terminu siewu i odmiany. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 224-227.
  11. Laszczak-Dawid A., Ciepielewska D., Damszel M., Kosewska A. 2009. Podatność handlowych odmian pszenicy jarej na Oryzaephilus surinamensis L.. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49, 2: 547-550.
  12. Okorski A., Majchrzak B. 2009. Grzyby wyizolowane z porażonych roślin grochu po zastosowaniu preparatu biologicznego EM-1. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 242-245.
  13. Słomka W., Kordan B. 2009. Chlorek potasu (KCl) stymulatorem żerowania mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris.). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (3):1224 – 1228.
  14. Topa E., Damszel M., Oleszczuk M., Hajdamowicz I. 2009. Fauna pająków naziemnych Araneaew sadach o zróżnicowanej intensywności ochrony. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 1983 – 1986.
  15. Wachowska U. 2009. Activity of fungicides against Epiphytic yeast-like fungi of winter wheat. Polish J. Environ. Stud. 18(6): 1169-1174.
  16. Wachowska U. 2009. Epifity i endofity zasiedlające ziarno pszenicy ozimej chronionej chemicznie Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 292-295.
  17. Waleryś G., Sądej W. 2009. Kózkowate (Cerambycidae) potencjalnymi szkodnikami nasadzeń wierzby krzewiastej. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 1734 – 1737.PDF

  2010

  1. Brzozowska I., Hruszka M., Brzozowski J., Kurowski T.P., 2010. Wpływ różnych sposobów pielęgnacji i nawożenia azotem na wartość pokarmową białka ziarna pszenżyta jarego. ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH, 547: 43-55.
  2. Bubienko K., Ciepielewska D., 2010. Ladybirds /Coleoptera, Coccinellidae/ on the beaches of Gdańsk. Aphids and other hemipterous insects, vol. 16: 119-125.PDF
  3. Bubienko K., Kosewska A., Ciepielewska D., 2010. Ladybirds /Coleoptera, Coccinellidae/ of midfield thickets. Aphids and other hemipterous insects, vol. 16: 107-117.PDF
  4. Cwalina–Ambroziak B., Bogucka B., 2010. Grzyby zasiedlające bulwy ziemniaka nawożonego dolistnie mikroelementami. ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH, 557: 63-70.
  5. Cwalina–Ambroziak B., Bogucka B., 2010. Zdrowotność bulw ziemniaka nawożonego dolistnie mikroelementami. ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH, 557: 71-78.
  6. Cwalina–Ambroziak B., Bogucka B., 2010. Zdrowotność roślin ziemniaka nawożonego dolistnie mikroelementami. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 50(2): 419-423.
  7. Cwalina–Ambroziak B., Bowszys T., Wierzbowska J. 2010 Fungi colonizing organikally fertilized soil. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY 15(1): 39-51.
  8. Cwalina–Ambroziak B., Czajka W., 2010. Skuteczność biologicznych środków w ochronie papryki przed patogenami. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 50(2): 335-340.
  9. Cwalina–Ambroziak B., Sienkiewicz S., Szymczyk S., 2010. Kształtowanie się zbiorowiska grzybów w glebie odługowanej i ugorowanej. ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH, 557: 77-84.
  10. Damszel M. M., Czajka W., Kosewska A., Laszczak-Dawid A., 2010. Zdrowotność podstawy źdźbła pszenicy ozimej w zależności od sposobu nawożenia azotem i chemicznej regulacji zachwaszczenia. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 50(2):625-628.PDF
  11. Jankowski K., Majchrzak B., Kurowski T.P., 2010. Zdrowotność liści pszenicy ozimej w zależności od przedplonu i poziomu nawożenia. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 50 (2): 918-921.
  12. Kordan, B., Dancewicz, K., Borkusz, A., Matysiak, R., Gabryś, B., 2010. Feeding site-dependent probing behaviour of the pea aphid Acyrthosiphon pisum Harris on three species of lupins Lupinus L. JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH, 50:153-157.
  13. Kosewska A., Nietupski M., Laszczak-Dawid A., Ciepielewska D., 2010. Biegaczowate (Col. Carabidae) zasiedlające uprawy wierzby krzewiastej w okolicach Olsztyna. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 50(3): 1504 – 1510.PDF
  14. Kosewska A., M. Nietupski, Laszczak – Dawid A., 2010. Zgrupowania Carabidae zarośli śródpolnych rosnących w różnej odległości od ciągów komunikacyjnych. [W:] Miejskie tereny zielone – zagrożenia. Monografia Seria Wydawnicza – Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych, Wrocław, CV (I): 61 – 71.PDF
  15. Kostrzewska M.K., Wanic M., Kurowski T.P., Okorski A., Nowicki J. 2009. Zdrowotność jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym z grochem siewnym. Fragmenta Agronomica, 26 (3): 68-75.
  16. Kurowski T.P., Bieniaszewski T., Wysocka U., 2010. Grzyby zasiedlające nasiona bobiku uszkodzone przez strąkowca bobowego (Bruchus rufimanus). ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH, 550: 197-199.
  17. Kurowski T.P., Brzozowska I., Brzozowski J., Kurowska A., 2010. Zdrowotność pszenżyta ozimego w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia, nawożenia azotem i ochrony przed patogenami. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO E: AGRICULTURA Sectio E, LXV (2): 10-2.
  18. Kurowski T.P., Jaźwińska E., 2010. Wpływ inokulacji zarodnikami Colletotrichum lupini (Bondar) Nirenberg, Feiler et Hagedorn na stopień porażenia roślin w okresie wegetacji oraz na występowanie patogena na nasionach czterech gatunków łubinu. ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH, 550: 131-138.
  19. Kurowski T.P., Majchrzak B. , Jankowski K., 2010. Effect of sulfur fertilization on the sanitary state of plants of the family Brassicaceae. ACTA AGROBOTANICA, 63 (1): 171-178.
  20. Kurowski T.P., Majchrzak B., Kowalska E., 2009. The effectiveness of the biological control of clubroot (Plasmodiophora brassicae Woronin) in Brassicaceal plants. The Polish Phytopathological Society. Phytopatologia, 52 : 5-12.
  21. Kurowski T.P., Marks M., Makowski P., Jaźwińska E. 2009. Zdrowotność pszenicy ozimej w stanowiskach po różnych sposobach dwuletniego ugorowania. Fragmenta Agronomica 26 (3): 102-108.
  22. Kurowski T.P., Sargalski D., 2010. Wpływ zapraw nasiennych i terminu siewu na występowanie chorób podsuszkowych pszenicy ozimej. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 50 (2): 665-668.
  23. Kurowski T.P., Wysocka.U. 2009. Fungal communities colonizing the grain of hulled and naked oat grown under the organic farming system. The Polish Phytopathological Society. Phytopatologia, 54: 53–59.
  24. Kurowski T.P., Wysocka.U., 2009. Fungi colonizing the grain of winter spelt grown under two productions systems. The Polish Phytopathological Society. Phytopatologia, 54: 45–52.
  25. Kurowski T., 2010. Rozdział: Zdrowotność i zasiedlenie przez mikroorganizmy łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius) uprawianego w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Monografia Seria Wydawnicza CV – Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych. Miejskie tereny zielone – zagrożenia. 105 (I): 1-164.
  26. Laszczak-Dawid A., Ciepielewska D., Kosewska A 2010. Rozwój populacji Tribolium confusum (Duv.) na ziarnie wybranych odmian pszenicy o zróżnicowanej wielkości Pamiętnik Puławski, 152 : 153-161.
  27. Laszczak-Dawid A., Ciepielewska D., Kosewska A., 2010. Zdolności adaptacyjne trojszyka ulca (Tribolium confusum Duv.) zasiedlającego odmiany pszenicy o zróżnicowanej jakości technologicznej ziarna. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 50(2): 592-595.
  28. Majchrzak B., Kurowski T.P., Jankowski K., 2010. Wpływ przedplonów nawożonych siarką na zdrowotność korzeni pszenicy ozimej. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 50 (2): 927-930.
  29. Majchrzak B., Kurowski T.P., Wachowska U., Jaźwińska E., 2010. Changes in soil microbial communities as a result of growing Brassicaceae crops. ACTA AGROBOTANICA, 63(1): 161–169.
  30. Nietupski M., Sowiński P., Sądej W., Kosewska A. 2010. Content of organic C and pH of bog and post-bog soils versus the presence of ground beetles Carabidae in Stary Dwór near Olsztyn. J. Elementol., 15 (3): 581 – 591.PDF
  31. Sądej W., Nietupski M., A. Kosewska, Bieniaszewski T. 2010. Makrofauna glebowa w uprawie współrzędnej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus L.). Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 550: 219 - 228.PDF
  32. Sądej W., Markuszewski B., Nietupski M., 2010. Mszyce występujące na plantacji leszczyny w Tuszewie k. Lubawy POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 50(4): 1742-1746.PDF
  33. Słomka W., Kordan B., 2010. Bobowate (Fabacae) jako siedlisko rozwoju mszycy grochowej(Acyrthosiphon pisum Harris). POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 50(4): 1747-1751.
  34. Topa E., W. Sądej, K. Bubienko, 2010. Zadrzewienie śródpolne ostoją pająków Araneae w agrocenozie. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION 50(4): 2017-2023.PDF
  35. Wachowska U. 2010. Charakterystyka fungicydów strobilurynowych z uwzględnieniem problemu odporności fitopatogenów (artykuł przeglądowy). POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH, 3: 77–88.
  36. Wachowska U., Rychcik B., Sadowski T, Stasiulewicz-Paluch A.D., 2010. Zdrowotność żyta ozimego uprawianego w systemie konwencjonalnym i ekologicznym z wykorzystaniem biopreparatu efektywne mikroorganizmy (EM). POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 50 (2): 902-906.
  37. Waleryś G., Sądej W., Nietupski M., 2010. Drapieżne i pasożytnicze owady (Insecta) zasiedlające plantację wierzby krzewiastej (Salix spp.) w łukcie k. Olsztyna. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 50(4): 2024-2028.PDF

  2011

  1. Chałańska A., Skwiercz A., 2011. Parasitic nematodes on polish tulip plantations. Journal of Plant Protection Research, vol. 51, No. 1: 66–71.PDF
  2. Cwalina-Ambroziak B., B. Bogucka, E. Kowalska, 2011. Grzyby kolonizujące liście ziemniaka nawożonego dolistnie. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 51 (3): 1307-1313.
  3. Cwalina-Ambroziak B., Nowak M. K., 2011. Fungi colonizing the soil and roots of tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) plants treated with biological control agents. ACTA AGROBOTANICA, 65 (3): 87-92.
  4. Cwalina-Ambroziak B., Nowak M. K., 2011. The effects of biological control on fungal communities colonizing eggplant (Solanum melongena L.) organs and the substrate used for eggplant cultivation. ACTA AGROBOTANICA, 64 (3): 79-86.
  5. Cwalina-Ambroziak B., Nowak M. K., 2011. The effects of biological and chemical control on fungal communities colonizing tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) plants and soil. FOLIA HORTICULTURAE , 23 (3):111-121.
  6. Cwalina-Ambroziak B., Trojak A., 2011. Wpływ zaprawiania sadzeniaków na nasilenie ospowatości i antraknozy bulw. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 51 (2): 638-643.
  7. Cwalina-Ambroziak B., Wierzbowska J., 2011. Soil fungal communities shaped under the influence of organic fertilization. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY, 16 (3): 365-375.
  8. Dancewicz K., Ratuś B., Boratyński F., Kordan B., Gabryś B., Wawrzeńczyk Cz., 2011. Effect of oxygen incorporation into cyclohexanone ring on antifeedant activity. JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH. 51,1: 23-28.
  9. Kordan B., Dancewicz K., Wróblewska A., Gabryś B., 2011. Intraspecific variation in alkaloid profile of four lupine species with implications for the pea aphid probing behavior. PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 283: 1-7.
  10. Kordan B., Gabryś B., Maląg- Czaplicka K., Kacprzak K., 2011. Ocena podatności wybranych produktów bezglutenowych na żerowanie trojszyka ulca (Tribolium confusum). POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION. 51 (4): 1555-1558.
  11. Kordan B., Gabryś B., Załuski D., Zdunowski K., 2011. Podatność wybranych gatunków zbóż na żerowanie trojszyka ulca (Tribolium confusum). POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION. 51 (4): 1559- 1562.
  12. Kordan B., Lahuta L.B., Dancewicz K., Sądej W., Gabryś B., 2011. Effect of lupin cyclitols on pea aphid probing behaviour. Journal of Plant Protection Research, vol. 51, No. 1: 171–178.PDF
  13. Kosewska A., M. Nietupski, M. Damszel, D. Ciepielewska, 2011. Park miejski i cmentarze jako siedliska występowania naziemnych biegaczowatych (Col., Carabidae). Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., z. 562: 95–105.PDF
  14. Kosewska A., Nietupski M., Laszczak – Dawid A., Ciepielewska D. 2011. Naziemna fauna biegaczowatych (Col., Carabidae) występująca w uprawach rzepaku ozimego. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 51 (2): 763–770.PDF
  15. Kurowski T.P., B. Majchrzak, K. Jankowski, E. Jaźwińska, 2011. Wpływ roślin kapustowatych jako przedplonu na nasilenie chorób podsuszkowych pszenicy ozimej. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 51 (3): 1319-13-22.
  16. Kurowski T.P., Jaźwińska E., 2011. Zdrowotność i zasiedlenie przez mikroorganizmy łubinu żółtego (Lupinus luteus) uprawianego w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu. ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH, 562: 107-116.
  17. Laszczak-Dawid A., Ciepielewska D., Damszel M. 2011. Jakość technologiczna ziarna wybranych odmian pszenicy a rozwój Kapturnika zbożowca (Rhizopertha dica F.). POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION. 51(3) : 1125-1129.
  18. Nietupski M., D. Ciepielewska, A. Kosewska, 2011. Podatność wybranych odmian fasoli na żerowanie strąkowca fasolowego (Acanthoscelides obtectus Say). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 51 (2): 805–809.PDF
  19. Nietupski M., A. Kosewska, W. Sądej, B. Kordan, 2011. Zgrupowania naziemnych biegaczowatych (Col., Carabidae) wybranych zadrzewień śródmiejskich Olsztyna. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., z. 562: 135–146.PDF
  20. Rychcik B., U. Wachowska, 2011. The effect of effective microorganisms (EM) preparation on phytosanitary status of winter Triticale. AFPP – Fourth International Conference on non Chemical Crop Protection Methods. Lille 8,9 and 10 March 2011. #25: 1-8.
  21. Sądej W., Nietupski M., 2011. Ocena zespołu zapylaczy (Hymenoptera, Apoidea) i jego zagrożenia w uprawie rzepaku ozimego. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 51 (3): 1070–1075.PDF
  22. Topa E., Oleszczuk M., Twardowska K., 2011. Ocena zgrupowania pająków naroślinnych Araneae na pszenicy ozimej. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION. 51 (4): 1787-1791.
  23. Twardowska K., Ciepielewska D., 2011. Biedronkowate (Col., Coccinellidae) terenów zielonych Olsztyna. ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH. 562: 251–260.
  24. Wachowska U., Rychcik B., Kurek K., 2011. Ocena zdrowotności owsa oplewionego uprawianego w systemie konwencjonalnym i ekologicznym. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION, 2011 51 (2): 585- 589.
  25. Wachowska U., Rychcik B., Stasiulewicz-Paluch A.D., 2011. The Effect of effective microorganisms (em-a) agent on microorganisms communities colonizing of winter wheat rhizosphere., AFPP – Fourth International Conference on non Chemical Crop Protection Methods. Lille 8,9 and 10 March 2011. #24: 1-12.

  Praca doktorska

 • Twardowska K., 2011. Coccinellidae wybranych agrocenoz oraz ocena skuteczności Coccinella septempunctata i Harmonia axiridis jako wrogów naturalnych mszyc.
 • 2012

  1. Cwalina-Ambroziak B. 2012. The effect of foliar fertilizers on mycelial growth of select pathogenic fungi under in vitro conditions. Pol. J. Environ. Stud. 21 (3): 589-594.
  2. Cwalina-Ambroziak B. 2012. The effect of biological and chemical control on the severity of late blight and early blight. Acta fytotechnica et zootechnica, vol. 15: 9-12.
  3. Cwalina-Ambroziak B., 2012. Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp.). Polish Journal of Agronomy, 11: 3-9.
  4. Cwalina-Ambroziak B., Amarowicz R. 2012. Effects of biological and fungicidal environmental protection on chemical composition of tomato and red pepper fruits. Pol. J. Environ. Stud. 21 (4): 831-836.
  5. Cwalina-Ambroziak B., Bogucka B. 2012. Pathogens of potato tubers (Solanum tuberosum L.) occurring in treatments with foliar fertilization. Acta Agrobot. 65 (3): 75-84.
  6. Cwalina-Ambroziak B., Bogucka B. 2012. The severity of late blight (Phytophthora infestans /Mont/ de Bary) and early blight of potato (Alternaria solani Sorauer, A. alternata /Fr./ Keissler) in three potato cultivars under differentiated soil and foliar fertilization. J. Elem. 17 (3): 379-388.
  7. Cwalina-Ambroziak B., Bogucka B., 2012. Pathogens colonizing the aboveground parts of potato plants in treatments with foliar fertilization. Phytopathologia, 65: 23-31.
  8. Cwalina-Ambroziak B., Stępień A., 2012. Nasilenie chorób rzepaku ozimego w krótkotrwałej monokulturze z uwzględnieniem różnych rodzajów technologii. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 52 (3):575-580.
  9. Cwalina-Ambroziak B., Trojak A., 2012. Nasilenie rizoktoniozy i antraknozy na łodygach ziemniaka zaprawianego fungicydami i preparatem biologicznym. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 52 (3): 614-618.
  10. Cwalina-Ambroziak B., Damszel M., Wierzbowska J., Bowszys T. 2012. The effect of mineral fertilization on achenes yield and fungal communities isolated from the stems of milk thistle (Silybum marianum /L./) Gaertner. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 11 (4): 157-168.
  11. Cwalina-Ambroziak B., Nowak M. 2012. The effects of biological and chemical controls on fungal communities colonizing tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) plants and soil. Folia Hort. 24 (1): 13-20.
  12. Gabryś B., Kordan B. 2012. Insect Pests Potato. Global perspectives on biology and management. Cultural control and other non-chemical methods. Academic Press – Elsevier, Chapter 18: 517-541.
  13. Kosewska A. 2012. Wpływ zabiegów ochrony roślin na występowanie biegaczowatych (Col. Carabidae) w wybranych uprawach. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., vol. 52 (3): 529–534. PDF
  14. Kosewska A., Nietupski M., Kordan B., Mech K. 2012. Epigeic carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in strawberry plantations in northeastern Poland. Baltic J. Coleopterol., 12 (1):77 – 90. PDF
  15. Kosewska A., Nijak K., 2012. Analiza struktur zgrupowań biegaczowatych (Col., Carabidae) w integrowanej i ekologicznej uprawie ziemniaka. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, 265: 157–164. PDF
  16. Kurowski T.P., Adamiak E., Jaźwińska E., Machałek N. 2012. The sanitary state of spring barley cultivated in perennial monoculture. Acta fytotechnica et zootechnica 15: 81-83.
  17. Kurowski T.P., Adamiak E., Jaźwińska E., Machałek N. 2012. The sanitary of winter triticale cultivated in perennial monoculture. Acta fytotechnica et zootechnica 15: 84-86.
  18. Kurowski T.P., Damszel M., Wysocka U. 2012. Fungi colonizing the grain of spring wheat grown in the conventional and organic systems. Phytopathologia (63): 39-50.
  19. Kurowski T.P., Damszel M., Wysocka U., Sadowski T., Rychcik B. 2012. Sanitary state of winter rye grown in the conventional and organic systems. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 52(4): 1188-1192.
  20. Kurowski T.P., Damszel M., Wysocka U., Sadowski T., Rychcik B. 2012. Health of winter triticale under conversion from the conventional production to organic systems. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 52(4): 1184-1187.
  21. Kurowski T.P., Sienkiewicz S., Damszel M., Kacprzak K. 2012. Effect of mineral and manure with mineral fertilizers on the sanitary state of crops. Acta fytotechnica et zootechnica 15: 27-31.
  22. Nietupski M. 2012. Naziemne biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) występujące w sadach jabłoniowych objętych różnymi systemami produkcji. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 52 (2): 360–365. PDF
  23. Nietupski M., 2012. Związki chemiczne zawarte w nasionach fasoli (Phaseolus spp.) wpływające na zachowanie się i rozwój strąkowca fasolowego (Acanthoscelides obtectus Say). Rozprawy i monografie 173. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, ss. 112. (rozprawa habilitacyjna).
  24. Sądej W., Kosewska A., Sądej W., Nietupski M. 2012. Effects of fertilizer and land-use type on soil properties and ground beetle communities. Bulletin of Insectology 65 (2): 239–246. PDF
  25. Sądej W., M. Nietupski, B. Markuszewski 2012. Mszyce występujące na plantacji leszczyny w Tuszewie koło Lubawy. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 52 (4): 854–858. PDF
  26. Skwiercz A. T. 2012. Nematodes In Polish forests. I. Species inhabiting soils of nurseries. Journal of Plant Prot. Res. vol 52(1): 169-179.
  27. Wachowska U. 2012. Effectiveness of selected plant protection products in reducing diseases of leaves and ears of winter wheat Acta Fytotechnica et Zootechnica 15: 65-68.
  28. Wachowska U., Kucharska K., Stasiulewicz-Paluch A.D., Głowacka K., Mikołajczyk W. 2013. Response of Epiphytes and Endophytes Isolated from Winter Wheat Grain to Biotechnological and Fungicidal Treatments. Polish Journal of Environmental Studies 1: 261-267.
  29. Wachowska U., Mikołajczyk W., Kucharska K. 2012. Skuteczność tebukonazolu i tiofanatu metylu w ograniczaniu rozwoju patogenów rodzaju Fusarium na kłosach pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection /Postępy Ochrony Roślin 52(3): 671-675.
  30. Wachowska U., Rychcik B., Kucharska K., Mikołajczyk W. 2012. Microorganisms in grain of winter wheat (Triticum aestivum) cultivated in conventional and ecological systems. Acta Fytotechnica et Zootechnica 15: 68-72.
  31. Wachowska U., Rychcik R., Mikołajczyk W., Sadowski T. 2012. Health of spelt wheat (Triticum spelta) cultivated in ecological and conventional systems. Acta Fytotechnica et Zootechnica 15: 72-74.
  32. Wanic M., Majchrzak B., Nowicki J., Waleryś Z., Orzech K. 2012. Role of undersown catch crops and crop rotation in state of health of spring barley. Acta Sci. Pol. Agricultura, 11(1): 113-124.
  33. Winiszewska G., Dmowska E., Chałańska A., Dobosz R., Kornobis F., Iliewa-Makulec K., Skwiercz A., Wolny S., Ishaqe E. 2012. Nematodes related to plant growth inhibition in Wielkopolska. Journal of Plant Prot. Res. vol 52(4):
  34. Wróblewska A., Dancewicz K., Gabryś B., Kordan B. 2012. Rejestracja EPG zachowania mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris) podczas penetracji kłujki na wybranych odmianach łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) i wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 52 (2): 244–247.

  2013

  1. Ceryngier P., Twardowska K., 2013. Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) as a host of the parasitic fungus Hesperomyces virescens (Ascomycota: Laboulbeniales, Laboulbeniaceae): A case report and short review. Eur. J. Entomol. 110(4): 549–557. PDF
  2. Kordan B., Gabryś B. 2013. Feeding Deterrent Activity of Natural Monoterpenoids Against Larvae of the Large white Butterfly Pieris Brassicae (L.) .Pol. J. Natur. Sc., 28 (1): 63–69.PDF
  3. Kordan B., Gabryś B., 2013. Effect of barley and buckwheat grain processing on the development and feeding of the confused flour beetle. Journal of Plant Protection Research, vol. 51 (1): 96–102.
  4. Kordan B. Kosewska A., Szumny A., Wawrzeńczyk C.,Gabryś B. 2013. Effects of Aromatic Plant Extracts and Major Terpenoid Constituents on Feeding Activity of the Horse-Chestnut Leaf Miner Cameraria Ohridella Deschka & Dimić 1986. Pol. J. Natur. Sc., 28 (1): 53–62.PDF
  5. Kordan B., Słomiński P., Nietupski M., Żuk–Gołaszewska K. 2013. Ocena kozieradki pospolitej Trigonella foenum-graceum L. jako deterenta pokarmowego mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum Harris. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53 (1): 43–46.PDF
  6. Kosewska A., Nietupski M., Damszel M. 2013. Role of urban forests as a source of diversity of carabids (Coleoptera: Carabidae) in urbanised areas. Baltic J. Coleopterol. 13(1): 27–39.PDF
  7. Kurowski T.P., Damszel M., Wysocka U., Sadowski T., Rychcik B., 2013. Zdrowotność jęczmienia jarego uprawianego w systemie konwencjonalnym i ekologicznym z uwzględnieniem konwersji. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 53 (2): 207–210.
  8. Kwiatkowski J., Nietupski M., 2013. Susceptibility of various buckwheat genotypes to wheat weevil (Sitophilus granarius L.) and lesser grain borer (Rhizopertha dominica F.) infestations. The proceedings of papers. 12th International Symposium on Buckwheat, August 21-25; 186–187.
  9. Nietupski M., Bujak E., Kordan B., 2013. Rozwój kapturnika zbożowca (Rhyzopertha dominica F.) na ziarnie jęczmienia browarnego i pastewnego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53 (1): 59–63.PDF
  10. Nijak K., Kosewska A. , Kordan B. 2013. Porównanie zgrupowań biegaczowatych (Col., Carabidae) w integrowanej i ekologicznej uprawie ziemniaka. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 53 (1): 64–69.
  11. Siemianowska E., A. Kosewska, M. Aljewicz, K. A. Skibniewska, L. Polak-Juszczak, A. Jarocki, M. Jędras, 2013. Larvae of mealworm (Tenebrio molitor L.) as European novel food. Agricultural Science. Agricultural Sciences, 4(6): 287–291.
  12. Wachowska U., Kucharska K., Jędryczka M., Łobik N. 2013. Microorganisms as biological control agents against Fusarium pathogens in winter wheat. Pol. J. Environ. Stud. vol. 22 (2): 591–597.
  13. Wachowska U., Stasiulewicz-Paluch A.D., Głowacka K., Mikołajczyk W., Kucharska K. 2013. Response of epiphytes and endophytes isolated from winter wheat grain to biotechnological and fungicydal treatments. Pol. J. Environ. Stud. vol. 22 (1): 267–273.
  14. Wachowska U., Irzykowski W., Jędryczka M., Stasiulewicz-Paluch A. D., Głowacka K., 2013. Biological control of winter wheat pathogens with the use of antagonistic Sphingomonas bacteria under greenhouse conditions. Biocontrol Science and Technology, vol. 23 (10): 1110–1122.

  Rozprawa habilitacyjna

 • Nietupski M. Związki chemiczne zawarte w nasionach fasoli (Phaseolus spp.) wpływające na zachowanie się i rozwój strąkowca fasolowego (Acanthoscelides obtectus Say). Rozprawy i monografie 173. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, ss. 112.
 • 2014

  1. Nijak K., Kosewska A., Topa E. 2014. Wpływ stosowania środków ochrony roślin na zgrupowania biegaczowatych (Col., Carabidae) w uprawie ziemniaka. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1(2014): 66–74. PDF
  2. Kosewska A., Nietupski M. 2014. Changes in Carabidae assemblages of municipal parks caused by environment factors. [In:] Urban Fauna, Piotr Indykiewicz & Jorg Bohner [Eds.], 105–112. PDF
  3. Kosewska A., Skalski T., Nietupski M. 2014. Effect of conventional and non-inversion tillage systems on the abundance and some life history traits of carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) in winter triticale fields. Eur. J. Entomol. 111(5):669–676. PDF

  2015

  1. Cwalina-Ambroziak B., Damszel M., Głosek-Sobieraj M., 2015. The effect of biological and chemical control agents on the health status of the very early potato cultivar Rosara. J. Plant Prot. Res., 55(4): 389-395
  2. Cwalina-Ambroziak B., Głosek-Sobieraj M., Kowalska E. 2015. The effect of plant growth regulators on the incidence and severity of potato diseases. Pol. J. Natur. Sc., 30(1): 5-20
  3. Cwalina-Ambroziak B., Głosek-Sobieraj M., Stępień A. 2015.Stan fitosanitarny pszenicy ozimej a nawożenie mikrelementami. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 55(4): 399-404
  4. Cwalina-Ambroziak B., Sulewska K., Janiak M., Głosek M., Amarowicz R., 2015. Effect of environmental biological stress cased by fungal infections on the antioxidant capacity and phenolic profile of potatoes. Oxid. Comm., 38(4): 1604-1611.
  5. Dubis B., Bielski S., Wachowska U., Skoczyński J. 2015. The effect of Take Off seed treatment component on the healthiness and yield of spring barley. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 55(2):159-163T.P. Kurowski, Sądej W., Kacprzak-Siuda K., Kwiatkowska E., Kowalska E. 2015. Health status of cereals in dependence on the organic fertilization Zdrowotność zbóż w zależności od nawożenia organicznego. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 55 (2): 147-153
  6. Fordoński G., Pszczółkowska A, Krzebietke S., Olszewski J., Okorski A., 2015. Yield and mineral composition of leguminous and spring wheat seeds and their residual effect on yield and chemical composition of winter rape seeds. Journal of Elementology, 20(4): 827-838. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.877
  7. Jastrzębska M., Kostrzewska M., Makowski P., Treder K., Okorski A., 2015. Evaluation of functional properties of ash and bone-based phosphorus biofertilizers. Part 1. Impact on selected morphological attributes and the health of spring wheat. Przemysł Chemiczny, 10.15199/62.2015.3.33
  8. Kosewska A., Nietupski M. 2015. Field and forest water bodies as landscape elements affecting the biodiversity of carabid beetles (Col.; Carabidae). Polish Journal of Natural Sciences 30(4): 367–378
  9. Kucharska K, Wachowska U. 2015. Wpływ niewłaściwej utylizacji pozostałości środków ochrony roślin na mikroorganizmy glebowe. Inżynieria Ekologiczna 45: 93–98
  10. Nietupski M., Kosewska A., LEMKOWSKA B., 2015. Grasslands areas on carbonate gyttia soils in the Olsztyn Lake District as specific habitats for ground beetles (Col.: Carabidae). Baltic Journal of Coleopterology 15(1): 57–70
  11. Nietupski M., Kosewska A., Markuszewski B., Sądej W. 2015. Soil management system in hazelnut groves (Corylus sp.) versus the presence of ground beetles (Col., Carabidae). Journal of Plant Protection Research 55 (1): 26–34.
  12. Okorski A., Pszczółkowska A., Okorska S., Fordoński G., 2015. First Report of Fagus sylvatica Infection by Fusarium avenaceum in Forest Container Nurseries in North-eastern Poland. Plant Disease, 99 (3): 420. doi.org/10.1094/PDIS-09-14-0899-PDN
  13. Okorski A., Pszczółkowska A., Oszako T., Nowakowska J., 2015. Aktualne możliwości i perspektywy wykorzystania fungicydów w leśnictwie. Leśne Prace Badawcze/Forest Research Papers, 76(2): 191-206.
  14. Przemieniecki S.W., Kurowski T.P., Karwowska A., 2015. Plant growth promoting potential of Pseudomonas sp. Sp0113 isolated from potable water from a closed water well. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 67(2), 663-673.
  15. Reczek, Pszczółkowska, Okorski, 2015. Grzyby zasiedlające sadzonki sosny zwyczajnej (Pisum sylwestris L.) w uprawach leśnych. EPISTEME, 26/2015, t. I., s. 135-140. ISSN 1895-4421
  16. Skwiercz A.T., M.Dzięgielewska, P.Szelagowska, 2015. Nematodes in the vineyards in the Northwestern Poland. ActaSciPolHorturum Cultus, 14(3): 3-12.
  17. Stasiulewicz-Paluch A.D., Wachowska U. 2015. Ekotoksyczność i fitotoksyczność środków ochrony roślin wobec grzybów ryzosferowych i siewek pszenicy ozimej. Inżynieria Ekologiczna 45:106–113
  18. Wachowska U., Borowska J., Kwiatkowska E., Kowalska E. 2015. Biologiczne, biotechniczne i chemiczne możliwości ograniczania szarej pleśni truskawki (Botrytis cinerea). Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 55: 275-279
  19. Wachowska, U., Rychcik, B., Kucharska K. 2015.The health status of winter wheat cv. Zyta depending on the applied agrotechnology. Acta Sci. Pol. Agricultura 14(2), 49-62
  20. Wasilewska A., Konopka I., Tańska M., Wachowska U. 2015. Variability of wheat grain image and content of phenolic compounds and carotenoids under the impact of selected novel plant protection treatments American Journal of Experimental Agriculture 9(2): 1-9
  21. Wierzbowska J., Cwalina-Ambroziak B., Bowszys T., Głosek-Sobieraj M., Mackiewicz-Walec E. 2015. Content of microelements in tu bers of potato treated with biostymulators. Pol. J. Natur., Sc.30(3): 225-234
  22. Wierzbowska J., Cwalina-Ambroziak B., Głosek-Sobieraj M., Sienkiewicz S. 2015. Effect of biostymulators on yield and selected chemical properties of potato tubers. J. Elem. 20(3): 757-768.
  23. Żuk-Golaszewska K., Kurowski T., Załuski D., Sadowska M., Golaszewski J., 2015. Physio-agronomic performance of spring cultivars T. aestivum and T. spelta grown in organic farming system. International Journal of Plant Production, 9(2): 211-236.

  2016

  1. Bieńkowski T., Żuk-Gołaszewska K., Kurowski T. P., Gołaszewski J. 2016. Agrotechnical indicators for Trigonella foenum-gracum L. production in the environmental conditions of Northeastern Europe. Turkish Journal of Field Crops 2016, 21 (1): 16-28
  2. Bogucka B., B. Cwalina-Ambroziak, 2016. Effect of mineral fertilization on selected components of tubers of different potato cultivars. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 585:. 13-23
  3. Bogucka B., B. Cwalina-Ambroziak, 2016. Mineral fertilization versus the intensity of photosynthesis and transpiration of potato plants. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura: 2016, 15 (1), s. 3-16
  4. Cwalina-Ambroziak B., Stępień A., Kurowski T. P., Głosek-Sobieraj M., Wiktorski A. 2016. The health status and yield of winter rapeseed (Brassica napus L.) grown in monoculture and in crop rotation under different agricultural production systems. Archives of Agronomy and Soil Science 2016, [11 s.]
  5. Dancewicz K., Katarzyna Sznajder, Dariusz Załuski, Bozena Kordan, Beata Gabryś 2016. Behavioral sensitivity of Myzus persicae to volatile isoprenoids in plant tissues Entomologia Experimentalis et Applicata. 160/3: 1-12.
  6. Flis Ł., Winiszewska G., Kowalewska M., Skwiercz A. 2016. Morphological Characteristics of Mesocriconema involutum (Loof, 1987) (Nematoda: Tylenchida: Criconematidae) Annales Zoologici 66 (2): 165-171
  7. Fordoński G., Pszczółkowska A., Okorski A., Olszewski J., Załuski D., Gorzkowska A. 2016. The yield and chemical composition of winter oilseed rape seeds depending on different nitrogen fertilization rates and preceding crop. Journal of Elementology, 21(4): 1225 - 1234, DOI: 10.5601/jelem.2016.21.2.1122
  8. Gorzkowska A., Agnieszka Pszczółkowska, Adam Okorski, Justyna A. Nowakowska, Tomasz Oszako. . 2016. Fungi colonising oak seedlings (Quercus robur L.) in forest plantations in north-eastern Poland. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 58 (2), 79–86. DOI: 10.1515/ffp-2016-0009.
  9. Jastrzębska M., Marta K. Kostrzewska, Kinga Treder, Przemysław Makowski, Wiesław P. Jastrzębski, Adam Okorski. 2016. Właściwości użytkowe granulowanych bionawozów fosforowych z popiołu i kości w ocenie polowej. Cz. I. Wpływ na plonowanie i stan sanitarny łanu pszenicy ozimej. Przemysł Chemiczny 95 (8), s. 1580-1585 DOI: 10.15199/62.2016.8.33
  10. Kosewska A. 2016. Conventional and non-inversion tillage systems as a factor causing changes in ground beetle (Col. Carabidae) assemblages in oilseed rape (Brassica napus) fields. Periodicum Biologorum 118 (3): 231-239
  11. Kosewska A., Kordan B. 2016. Uprawa facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.) jako siedlisko występowania pożytecznych biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae). Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 30: 239-247
  12. Kosewska A., Nietupski M., Nijak K., Skalski T. 2016. Effect of plant protection on assemblages of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in pea (Pisum L.) and lupine (Lupinus L.) crops. Periodicum Biologorum 118 (3): 213-222
  13. Kubiak K., Damszel M, Sikora K., Przemieniecki S., Małecka M. Sierota Z. 2016.Colonization of Fungi and Bacteria in Stumps and Roots of Scots Pine after Thinning and Treatment with Rotstop. Journal of Phytopathology DOI: 10.1111/jph.12534 165(2)
  14. Kurowski T. P., Przemieniecki S.W., Grabowski K., Damszel M., Kwiatkowska E. 2016.Change in microbiological conditions of lawn grass root zones as a result of fertilization with sewage sludge. Polish Journal of Environmental Studies 25(5): 2015-2026
  15. Kwiatek M., Majka M., Majka J., Belter J., Suchowilska E., Wachowska U., Wiwart W., Wiśniewska H. 2016. Intraspecific polymorphisms of cytogenetic markers mapped on chromosomes of Triticum polonicum L. PLOS ONE DOI:10.1371/journal.pone.0158883
  16. Pszczółkowska A., Okorski A., Kotecki A., Gas M., Kulik T., Reczek A. 2016. Incidence of seed-borne fungi on Lupinus mutabilis depending on a plant morphotype, sowing date and plant density. Journal of Elementology J. Elem., 21(2): 501 - 512, DOI: 10.5601/jelem.2015.20.3.888
  17. Pszczółkowska A., Okorski A., Paukszto Ł., Jastrzębski J. 2016. First Report of Anthracnose Disease Caused by Colletotrichum fioriniae on Blueberry in Western Poland. Plant Disease, 100 (10):2167. http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-04-16-0425-PDN
  18. Sierota Z., Damszel M. Borys M., Nowakowska J. A. 2016. The couch grass rhizome with Heterobasidion annosum fruiting bodies in afforested post-agricultural land. Forest Pathology Vol. 46(4): 376-379
  19. Skwiercz A. T. , F.W. Kornobis, G.Winiszewska, A. Przybylska, A. Obreępalska-Steplowska, M. Gawlak , Subbotin S. A. 2016. Ditylenchus laurae sp. n. (Tylenchida: Anguinidae) from Poland –a new species of the D. dipsaci complex associated with a water plant, Potamogeton perfoliatus L. Nematology DOI 10.1163/15685411-00003040
  20. Wachowska U., Głowacka K., Mikołajczyka W., Kucharska K., 2016. Biofilm of Aureobasidium pullulans var. pullulans on Winter Wheat Kernels and its Effect on Other Microorganisms. Microbiology 85,5:523-530
  21. Wachowska U., Popielarczyk C., Duba A., Goriewa K, Kucharska K. 2016. Evaluation of usefulness of yeast and chemical fungicides to reduce development of fungi colonizing Scot pine seedlings. Sylwan 7: 556-563.
  22. Wachowska U., Stasiulewicz-Paluch A. D. 2016. Drożdże w bioindykacji zanieczyszczeń rolniczych. Postępy Mikrobiologii 55, 3: 237–246.
  23. Wachowska U., Tańska M., Konopka I. 2016. Variations in grain lipophilic phytochemicals, proteins and resistance to Fusarium spp. growth during grain storage as affected by biological plant protection with Aureobasidium pullulans (de Bary). International Journal of Food Microbiology, 227: 34-40. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2016.03.021
  24. Wierzbowska J., B. Cwalina-Ambroziak, M. Głosek-Sobieraj, S. Sienkiewicz. 2016. Content of minerals in tubers of potato plants treated with bioregulators. Romanian Agricultural Research 33, [8 s.
  25. Wiwart M., Suchowilska E, Kandler W., Sulyok M., Wachowska U., Krska R. 2016. The response of selected Triticum spp. genotypes with different ploidy levels to head blight causedby Fusarium culmorum (W.G.Smith) Sacc. Toxins, 8(4) 112; doi:10.3390/toxins8040112
  26. Wiwart M., Suchowilska E., Wachowska U., Krska R., Kandler W. 2016. The elemental composition of seedlings of selected Triticum sp. genotypes and of a commercial dietary supplement – a comparative analysis. Journal of Elementology 21(3): 937–945, DOI: 10.5601/jelem.2015.20.4.974
  27. Wojtkowiak K. M., Stępień A., Waśkiewicz A., Cwalina-Ambroziak B. 2016. Foliar application of micronutrients (Cu, Zn and Mn) and its effect on yield and selected macronutriens content in winter triticale grain. Polish Journal of Natural Sciences 2016, 31 (3), s. 331-343
  28. Wrzosek M., Ruszkiewicz-Michalska M., Sikora K., Damszel M., Sierota Z. 2016. The plasticity of fungal interactions. MYCOLOGICAL PROGRESS DOI:10.1007/s11557-016-1257-x

  2017

  1. Nietupski M., Kwiatkowski J., Kosewska A. 2017. Physicochemical properties of achenes of different buckwheat genotypes affecting the development of grain weevil (Sitophilus granarius L.) and lesser grain borer (Rhyzopertha dominica F.). Zemdirbyste-Agriculture, 104 (4): 311–320. DOI 10.13080/z-a.2017.104.040