UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

 

ogłasza nabór na Studia Podyplomowe:

 

INTEGROWANA PRODUKCJA I OCHRONA ROŚLIN

Program studium obejmuje 220 godzin dydaktycznych w następujących działach tematycznych:

 • Integrowana produkcja – przepisy prawne
 • Planowanie i organizacja upraw w integrowanej produkcji
 • Regulacja zachwaszczenia po wykonaniu zasiewów i sadzeniu w integrowanej produkcji
 • Nawożenie upraw integrowanych
 • Środki ochrony roślin a ochrona środowiska
 • Ochrona roślin przed patogenami w integrowanej produkcji
 • Ochrona roślin przed szkodnikami w integrowanej produkcji
 • Technika wykonywania zabiegów w integrowanej ochronie roślin
 • BHP
 • Studia podyplomowe Integrowana produkcja i ochrona roślin będą realizowane w cyklu dwusemestralnym podczas dwudniowych zjazdów w trybie niestacjonarnym. Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomami ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia. Koszt uczestnictwa w Studium wynosi 3000 zł. Limit miejsc 25 osób.

  Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego doradcy z zakresu integrowanej produkcji i ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

  Absolwenci kontynuujący podnoszenie kwalifikacji w zakresie agronomii i nauk pokrewnych nabywają uprawnienia do prowadzenia produkcji roślinnej w systemie integrowanym oraz uzyskują kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej produkcji roślinnej i integrowanej ochrony roślin. [Roz. MRiRW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. Nr 256, poz. 1721)].

   

  Zgłoszenia proszę kierować na adres sekretariatu studiów:

  Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

  Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

  Studium podyplomowe Integrowana produkcja i ochrona roślin

  ul. Prawocheńskiego 17

  10-721 Olsztyn

  tel. 89 5 23 37 81, 89 523 45 46

  bozena.kordan@uwm.edu.pl; marta.damszel@uwm.edu.pl

   

  KIEROWNIK STUDIUM

  Bożena Kordan