Kierownik Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

Prof. dr hab. Bożena Kordan

 

Sekretariat

Adres pocztowy:

ul. Prawocheńskiego 17

10-720 Olsztyn

 

Telefon:

(89) 523 35 97