• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Struktura

Dyrektor Instytutu
dr hab. Andrzej Kucner

Zastępca Dyrektora Instytutu
dr Piotr Wasyluk

Sekretariat Instytutu
mgr Anna Sobota

Zakład Filozofii Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
dr hab. Lech Ostasz, prof. UWM - kierownik
dr Małgorzata Liszewska
dr Bogdan Radzicki
dr Marta Śliwa

Zakład Filozofii Współczesnej
prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski - kierownik
dr hab. Dorota Sepczyńska
dr Agnieszka Biegalska
dr Jadwiga Błahut-Prusik
dr Marek Jawor

Zakład Historii Filozofii i Etyki
dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM - kierownik
prof. dr hab. Robert Zaborowski
dr hab. Dariusz Barbaszyński
dr Tomasz Dreikopel
dr Andrzej Stoiński

Zakład Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk
dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM - kierownik
dr hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM
dr Piotr Markiewicz
dr Grzegorz Pacewicz
dr inż. Jarosław Strzelecki

Pracownia Filozofii Praktycznej i Badań Interdyscyplinarnych
dr hab. Andrzej Kucner - kierownik
dr Grzegorz Pacewicz
dr Jacek Sobota
dr Piotr Wasyluk

Profesorowie emerytowani
prof. dr hab. Elżbieta Kałuszyńska (ekaluszynska@gmail.com)
prof. dr hab. Halina Romanowska-Łakomy
prof. dr hab. Zbigniew Hull (zhull@wp.pl)

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl