Co to był
za tydzień!

RELACJA Z OLSZTYNA

W dniach od 12 do 18 września 2004 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stał się światowym centrum medycyny weterynaryjnej. Ponad 400 lekarzy weterynarii różnych narodowości uczestniczyło w Sympozjum Patologii, Dniu Edukacyjnym, 22. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Patologii Weterynaryjnej (ESVP) i 6. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Klinicznej Patologii Weterynaryjnej (ESVCP). Po raz pierwszy kongres z weterynaryjnej patologii morfologicznej i klinicznej odbył się na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i Naukowego pełnił Polak - prof. Józef Szarek.
Rangę tych spotkań podkreśla też fakt, że honorowy patronat nad nimi objęli prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i komisarz UE, prof. Danuta Hubner, a na czele komitetu wspierającego stanął rektor UWM prof. Ryszard Górecki.
Spektakularne otwarcie zrzeszonych imprez weterynaryjnych rozpoczęło się uroczyście 12. września na zamku olsztyńskim inauguracją Sympozjum Patologii przygotowanym przez prof. Aluna Williamsa z Royal Yeterinary College (Wielka Brytania). Kolejne dwa dni to 10 wykładów szkoleniowych prowadzonych przez światowej sławy naukowców (m.in. prof. R. Feinstein, Szwecja - choroby zwierząt laboratoryjnych; prof. H.L. Shivaprasad, USA - patologia ptaków; prof. M. Suter i dr M. Welle, Szwajcaria - dermatopatologia; prof. D.J. Taylor, Wielka Brytania - patologia układu oddechowego i pokarmowego u świń).
15 września miało miejsce uroczyste otwarcie 22. Kongresu ESVP i 6. Kongresu ESVCP poprowadzone przez prof. Józefa Szarka i lek. wet. Joannę Lipińską z Zespołu Weterynarii Sądowej i Administracji Weterynaryjnej. Zaszczycił je m.in. przedstawiciel Prezydenta RP oraz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Bartosz Winiecki.
Następne dwa dni to obrady, w których wzięło udział ponad 400 lekarzy weterynarii z 34 krajów. Ukazały one współczesny obraz szeroko pojmowanej patologii weterynaryjnej, która zajmuje nadal zaszczytne miejsce pośród nauk weterynaryjnych, ze względu na jej zadania.

Prof. dr Guy H. Palmer (USA) przedstawił wykład „State of the art" nt. wykorzystywania biologii komórek w odniesieniu do skuteczności szczepień

Największą frekwencją cieszyły się plenarne wykłady (było ich 6), a zwłaszcza pierwszy z nich typu „state of the art", dotyczący biologii komórek pobudzonych szczepieniami, wygłoszony przez prof. Guy'a H. Palmera z USA. Pośród wykładowców zaprezentowało się również dwoje polskich uczonych: prof. Elżbieta Urasińska (AM w Szczecinie) omawiająca metody analizy apoptozy za pomocą cytometrii i prof. Roman Lechowski (SGGW w Warszawie) referujący kliniczne i diagnostyczne zagadnienia chorób nerek u psów. Natomiast swoje prace naukowe przedstawiali w sesjach tematycznych: dr hab. Jarosław Całka i prof. Jerzy Kaleczyć (UWM w Olsztynie), prof. Maria Katkiewicz (SGGW w Warszawie) i prof. Ryszard Wiaderkiewicz (AM w Katowicach) oraz w warsztatach: prof. Maria Katkiewicz (SGGW w Warszawie) i dr Łukarz Zielonka (UWM w Olsztynie). Przewodniczeniem sesji zostali wyróżnieni prof. Krzysztof A. Siwicki (UWM w Olsztynie) i dr Małgorzata Sobczak-Filipiak (SGGW w Warszawie).
Zachęcając do uczestnictwa w kongresach organizatorzy stworzyli nową formę możliwości udziału w nich. W środowisku lekarzy weterynarii, zarówno naukowców, praktyków i inspekcji weterynaryjnej rozprowadzono 70 identyfikatorów z napisem „GUEST" upoważniających do bezpłatnego udziału w obradach - i to był trafiony pomysł. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że najliczniejszą grupą uczestników byli polscy lekarze weterynarii, ponad 50 osób (brawo!).
W trakcie tego tygodnia nadarzyła się niejedna okazja do dyskusji naukowych, nawiązywania współpracy oraz rozmów towarzyskich. W ten sposób pogłębiały się stare znajomości i nawiązywały nowe.
 

Na kongresach nie zabrakło również uczestników z Japonii

Podsumowując olsztyńskie spotkania z patologią weterynaryjną, należy stwierdzić, że pozwoliły one około 950 autorom na przedstawienie swoich prac naukowych w postaci: 26 wykładów, 51 prezentacji ustnych, 183 plakatów, 41 recenzowanych artykułów oryginalnych, 2 warsztatów omawiających kilkadziesiąt przypadków.
Kolejne kongresy ESVP będą miały miejsce w Neapolu (7-10 września 2005 r.), w Monachium (2006 r.), w Edynburgu (2007 r.) i w Dubrowniku (2008 r.). Jako miejsce kongresu zgłoszono również Warszawę. Termin zjazdu w Warszawie będzie dyskutowany na kongresie w następnym roku.
 

Kuluarowa rozmowa o przyszłych kongresach - od lewej prof. dr Manfred Reinacher (przewodniczący ESVP), prof. dr hab. Józef Szarek (członek zarządu ESVP) i dr Małgorzata Sobczak-Filipiak (członek ESVP)

Szanowni Państwo znajdziecie obszerną relację wraz ze zdjęciami na stronie www.uwm.edu.pl/esvp lub na naszej stronie internetowej.
Redakcja „Weterynarii w praktyce" dziękuje organizatorom, a szczególnie wspaniałemu naukowcowi - prof. Józefowi Szarkowi za możliwość uczestniczenia w tym spektakularnym przedsięwzięciu i poszerzanie naszych horyzontów.