Społeczność akademicka dziękuje rektorowi prof. Ryszardowi Góreckiemu

prof. Górecki
Prof. Ryszard Górecki 31 sierpnia 2020 r. kończy swoją 5. kadencję na stanowisku rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest jednym z najdłużej urzędujących rektorów w Polsce, inicjatorem powstania UWM w Olsztynie.

Spośród 21 lat istnienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego aż 17 przypada na czas, kiedy jego rektorem był prof. Ryszard Górecki.  Prof. R. Górecki całe życie zawodowe i naukowe związał z Kortowem. Przez społeczność akademicką zostanie zapamiętany przede wszystkim jako główny inicjator utworzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzięki niemu Olsztyn dołączył do grona miast uniwersyteckich. Za jego kadencji młoda uczelnia urosła do rangi 7. uniwersytetu w Polsce (wg. tegorocznego rankingu fundacji Pespektywy). Dzisiaj społeczność akademicka dziękuje prof. Ryszardowi Góreckiemu za lata ofiarnej pracy na rzecz uczelni.

Według plebiscytów olsztyńskich gazet – „Gazety Wyborczej” i „Gazety Olszyńskiej” powstanie UWM było najważniejszym wydarzeniem ostatniego ćwierćwiecza w Olsztynie a najważniejszą jego postacią - prof. Ryszard Górecki.

Jednym z największych osiągnięć prof. Ryszarda Góreckiego było uruchomienie w 2007 r. kształcenia medycznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Wpłynęło to niezwykle istotnie na rozwój medycyny w regionie.

Obecnie kortowska medycyna to nie tylko kształcenie przyszłych lekarzy, lecz także pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Sukcesy w leczeniu chorych w śpiączce odnosi klinika Budzik przy szpitalu uniwersyteckim. O jakości kształcenia Collegium Medicum świadczy zaś m.in. to, że absolwenci medycyny co roku uzyskują świetne wyniki na Lekarskim Egzaminie Końcowym.

Obejmując stanowisko rektora jednego z najmłodszych polskich uniwersytetów, prof. Górecki za priorytety uznał umocnienie i rozwój potencjału naukowego uczelni. Zainicjował wiele programów rozwojowych pracowników, a także imprez promujących naukę, skierowanych do mieszkańców do miasta i regionu, np. „Dni Nauki i Sztuki”, które co roku przyciągają do Kortowa kilkadziesiąt tysięcy uczestników.

Jednym z celów jego polityki naukowej było także umiędzynarodowienie kształcenia. W 2006 r. UWM podpisał umowę o utworzeniu wspólnych studiów magisterskich z Uniwersytetem w Offenburgu, a 2 lata temu z Uniwersytetem Setubal w Portugalii.

Z jego inicjatywy w 2016 r. UWM jako jeden z pierwszych uniwersytetów w Polsce wprowadził do oferty dydaktycznej kształcenie dualne, jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy. Natomiast w 2017 r. rozpoczęła działalność Akademia Biznesu UWM - pierwsza w Polsce szkoła dla studentów i doktorantów ucząca przedsiębiorczości, zarządzania zespołami pracowniczymi i komercyjnego wykorzystania wiedzy.

Za jego kadencji młoda uczelnia dynamicznie rozwijała swoją naukową i dydaktyczną infrastrukturę. Oddano do użytku wiele inwestycji, w tym Regionalne Centrum Informatyczne, wybudowano Bibliotekę Uniwersytecką, która stała się najnowocześniejszą tego typu placówką w regionie. Nowe siedziby otrzymały Wydział Humanistyczny, Matematyki i Informatyki oraz Wydział Biologii i Biotechnologii. Niemal wszystkie uniwersyteckie wydziały wzbogaciły się o nowoczesne laboratoria i pracownie naukowe. W Stacji Dydaktyczno-Badawczej UWM w Bałdach otwarto najnowocześniejsze w Europie laboratorium drobiarskie. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oddano do użytku laboratoria technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, na Wydziale Nauki o Żywności Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa, umożliwiające kompleksowe kształcenie z zakresu technologii mleczarstwa oraz nowoczesne Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności - jedyne tego typu centrum badawcze w Polsce.

W 2015 r. UWM uruchomił pierwszą w Polsce stację radioastronomiczną należącą do europejskiego systemu LOFAR. Ostatnie inwestycje, których współinicjatorem jest prof. R. Górecki to Centrum Popularyzacji Nauki „Kortosfera” oraz budowa nowej siedziby wydziałów Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych..

Kadencja rektorska prof. R. Góreckiego to także modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja zabytkowej części Kortowa i jego XIX-wiecznego parku. Gruntowną modernizację przeszedł stadion lekkoatletyczny, a kortowski park, plaża i przystań z restauracją stały się ulubiony miejscem spacerów olsztyniaków. Rewitalizację przeszedł także zabytkowy budynek kortowskiej kotłowni. Obecnie Kortowo uchodzi za najpiękniejszy kampus uniwersytecki w Polsce.

Te wysiłki zostały docenione. W 2007 r. rektor prof. Ryszard Górecki został uhonorowany tytułem Człowieka Roku przez miesięcznik „Forbes”, a w 2015 r. został laureatem ogólnopolskiego konkursu Lumen odbierając nagrodę w najważniejszej kategorii: lider zarządzania uczelnią

Inne wyróżnienia, które Uniwersytet zdobył za kadencji rektorskiej prof. Ryszarda Góreckiego to II miejsce UWM w ogólnopolskim konkursie „Lodołamacze”, który ma na celu m.in. przełamywanie stereotypów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz „Uczelnia przyjazna rodzicom". Taki tytuł przyznało UWM Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU z Krakowa, organizacja pozarządowa, która wspiera ideę: równowagi w pracy i życiu. W 2012 r. miesięcznik „Forbes” opublikował prestiżową listę „Diamentów Forbesa”, czyli najszybciej rozwijających się firm. W tym gronie znalazł się także UWM.

Rektor prof. Górecki wielokrotnie był odznaczany i nagradzany. Otrzymał m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą i Srebrną Gwiazdę Order Wschodzącego Słońca – (Japonia), nagrodę I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tytuł honorowego obywatela Olsztyna oraz Braniewa.a

Jeszcze podczas urzędowania przylgnął do niego nieformalny tytuł „Wielkiego budowniczego UWM”.

Prof. Ryszard Górecki urodził się 15 lutego 1951 r. Jest absolwentem, a od 1975 r. pracownikiem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie UWM). Od 1991 r. kierował Katedrą Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin. Od 1996 do 1999 r. pełnił funkcję prorektora Akademii Rolniczo-Technicznej. Od 1999 r. do 2008 był rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W 2012 ponownie został wybrany na stanowisko rektora UWM. Reelekcję na kolejną czteroletnią kadencję uzyskał również w 2016. W latach 2008-12 pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii - 2008–2010 r., a od 2011-2012 wiceprezesa PAN. Prof. Był też jednym z inicjatorów powołania oddziału PAN z siedzibą w Olsztynie. W 2005 jako bezpartyjny kandydat z listy komitetu wyborczego PO został wybrany na senatora VI kadencji w okręgu olsztyńskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat senatorski i w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.

Prof. Ryszard Górecki stopień naukowy doktora nauk rolniczych otrzymał w 1979 r., doktora hab. – 1986 r., a tytuł profesora nauk rolniczych w 1993 r. W czasie swojej pracy odbył kilka długoterminowych staży zagranicznych w Cornell University, Ithaca NY, Tohoku University, Sendai, Japonia; Tokyo University of Agriculture and Technology; Institute of Genetic Engineering, Trieste, Włochy; Cornell University, Ithaca, USA; John Innes Centre, Norwich, Wielka Brytania.

Specjalność naukowa prof. Ryszarda Góreckiego to: fizjologia, biochemia i biotechnologia dojrzewania, kiełkowania i odporności nasion na stresy abiotyczne. Szczególnie specjalizuje się w badaniach związanych z rolą cyklitoli i α-D-galaktozydów w roślinach.

Jego najbardziej istotne osiągnięcia naukowe to: wykazanie przebiegu akumulacji i roli cukrów, RFOs i GalCs w rozwoju i dojrzewaniu nasion roślin strączkowych oraz wzrostu ekspresji genów PS PAL1i PS PAL2 pod infekcjąMycospharella pinodes i Fusarium oxysporum; sklonowanie genu GolS Vicia hirsuta(VhGolS1 i VhGolS2- GenBank); uzyskanie transgenicznej linii pomidora i rzodkiewnika zawierających gen reporterowy (fuzję gfp-gus) z kontrolą promotora genu NP24. Obecnie - prace badawcze dotyczące wykorzystania prozdrowotnych cyklitoli u ludzi.

Prof. Ryszard Górecki zasłużył się również organizowaniem ważnych konferencji. Były to m.in. zorganizowana w 2003 r. I Konferencja Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, a w 2008 r. – 9. ISSS Conference on Seed Biology, w której uczestniczyli naukowcy z 44 krajów.

Wieloletni rektor UWM jest współtwórcą patentu dotyczącego metody pozyskiwania cyklitoli z roślin. Wypromował 9 doktorów. Za znaczące osiągnięcia w pracy naukowej był wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodą MNiSW za habilitację (1987).

Prof. Ryszard Górecki cytowany był 703, a jego H-index wynosi 16 (wg bazy Web of Science Core Collection). Jest autorem 140 publikacji, w tym 73 dostępnych w bazie Web of Science Core Collection oraz współautorem 6 książek.

 

W ciągu 21 lat istnienia UWM

  • 269 naukowców otrzymało tytuły profesorskie
  • 808 osób uzyskało stopnie doktora habilitowanego
  • Obroniono 2365 doktoratów
  • Uzyskano ponad 300 patentów krajowych i zagranicznych
  • Uczelnię skończyło 140510 absolwentów
  • Wybudowano lub zmodernizowano 135 obiektów na kwotę ok. 720 mln zł

 

1999

2020

Liczba studentów

24,5 tys.

17,7 tys.

Liczba kierunków studiów

32

79

Liczba pracowników

2763, w tym 1633 nauczycieli akademickich, prof. i dr hab. 378

3098, w tym 1778 nauczycieli akademickich, prof. i do hab. 666

Liczba wydziałów

12

15, Szkoła Zdrowia Publicznego, filia w Ełku

Liczba uprawnień

doktorskich

13

20

habilitacyjnych

6

15

Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Profesor Ryszard Góreckiego stał na czele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - najważniejszej uczelni w naszym regionie przez 17 z 21 lat jej działalności. Wierzę jednak, że z Jego wiedzy i doświadczenia będziemy mogli nadal korzystać wszyscy, ponieważ na stałe zapisał się na kartach historii Warmii i Mazur. Profesor Ryszard Górecki uczestniczył przecież w procesie powołania Uniwersytetu, który miał dla regionu charakter doniosły. Uczelnia ukonstytuowała się wszak dzięki światłym ludziom i w oparciu o wszystkie działające u nas instytucje naukowe. Tym samym wykorzystaliśmy w regionie dotychczasowy dorobek i spełniliśmy nasze nadzieje na utworzenie ośrodka akademickiego, który od początku wspieramy. Uniwersytet od początku był i ciągle jest najważniejszym partnerem samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w procesie zrównoważonego rozwoju całego regionu. Jest także jednym z największych beneficjentów unijnego wsparcia. Mówię to z ogromną dumą i satysfakcją jako absolwent, jako marszałek województwa, a także jako przewodniczący Konwentu UWM, gdzie wspólnie projektujemy przyszłość. Na czym chcemy opierać dalszy rozwój regionu? Inteligentna produktywność, kreatywne aktywności, kompetencje przyszłości, a wszystko to oparte na mocnych fundamentach, czyli optymalnej infrastrukturze rozwoju, silnym kapitale społecznym i przyjaznym środowisku przyrodniczym – to propozycja nowych celów rozwoju regionu. Misję progresu przez lata wspólnie realizowaliśmy z uniwersytetem pod kierownictwem Profesora Ryszarda Góreckiego. Wierzę, że te dążenia będą kontynuowane, a Pan Profesor nadal będzie nam służył radą, doświadczeniem i troską o wspólne dobro mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn - rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2012-2020

Znam rektora Ryszarda Góreckiego ponad dwadzieścia lat. W roku 1997 przyjechał do Torunia i zaproponował mi pracę na ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej. Pracowałem w jego katedrze cztery lata, w okresie, kiedy powstawał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i uruchamiana była biotechnologia. Ryszard zawsze imponował mi energią, pomysłowością, zdolnościami menadżerskimi, a także dorobkiem naukowym. Oprócz pasji badawczej łączyło nas zamiłowanie do Japonii. Obaj dłuższy czas spędziliśmy w tym pięknym kraju na pobytach naukowych. 

Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Obecny kształt i pozycja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie to w dużej mierze zasługa jego wieloletniego Rektora Pana prof. Ryszarda Góreckiego. Osiągnięcia dydaktyczne, badawcze oraz inwestycyjne uczelni są m.in. wynikiem jego pomysłów, zdolności i wysiłków. Dziękuję za ten bezcenny wkład w rozwój naszej uczelni, a jednocześnie całego województwa, a także za owocną wielopłaszczyznową współpracę. Z okazji zakończenia kadencji, Panu Rektorowi życzę dalszej satysfakcjonującej pracy naukowej i pomyślności w życiu osobistym.

Józef Górzyński - Arcybiskup Metropolita Warmiński

Magnificencjo, proszę przyjąć słowa wdzięczności za wieloletnią współpracę dydaktyczno-naukową z Archidiecezją Warmińską. Dziękuję za życzliwość wobec Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i naszego środowiska kościelnego. Na dalsze lata życia życzę obfitości Bożych łask i wszelkiej pomyślności w pracy naukowej, w życiu osobistym i rodzinnym.

Dr Kazimierz Janiak - polityk, nauczyciel akademicki

Ryszarda Góreckiego znam od początku lat 90. Współpracował z promotorem mojej pracy doktorskiej prof. Fordońskim, przez którego go poznałem. Już wtedy sprawował ważne funkcje na ART. Dużo się wtedy mówiło o potrzebie utworzenia w Olsztynie uniwersytetu i Ryszard Górecki był wtedy w to mocno zaangażowany. Jako ówczesny przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność, potem wiceprzewodniczący Komisji Krajowej a następnie poseł bardzo ten zamysł popierałem. Kiedy powstanie uniwersytetu zostało przez ministerstwo zaakceptowane, trzeba było rozważyć kwestię, komu minister powierzy kierowanie nim. Ja wtedy uważałem, że to powinien być prof. Fordoński, ale on optował za Ryszardem Góreckim, wtedy już młodym profesorem. Minione lata pokazały, że to był właściwy człowiek. Uniwersytet był jego życiem. Powstał pierwszy w Polsce uniwersytet typu amerykańskiego, na którym są reprezentowane wszystkie dziedziny nauki oraz teologia. To, co on zrobił dla UWM, Olsztyna i regionu wpisuje się złotymi zgłoskami w ich historię. Mam dla niego wielką wdzięczność za te wszystkie lata pracy.

Piotr Grzymowicz - prezydent Olsztyna

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że profesor Ryszard Górecki zapisał się złotymi zgłoskami w historii Olsztyna i olsztyńskiej nauki. To jeden z inicjatorów powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz jego pierwszy i wieloletni rektor. Jego pionierska działalność i niezwykłe zaangażowanie w rozwój Uniwersytetu pozwoliły zbudować w Olsztynie uczelnię nowoczesną, o dużym potencjale oraz bogato wyposażoną w całkowicie nową infrastrukturę. Jego osobiste kontakty umożliwiły zaproszenie do naszego miasta wielu wybitnych naukowców podnoszących prestiż rodzimej Alma Mater.

Również relacje Pana Profesora z samorządem Olsztyna uważam za wzorowe i godne naśladowania, albowiem nacechowane były zawsze szacunkiem i zrozumieniem wspólnych potrzeb rozwojowych.

Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi za lata współpracy i zapewniam, że bardzo sobie cenię otwartość i szczerość, jaka cechowała nasze kontakty. Życzę Panu Profesorowi wszystkiego najlepszego, w przekonaniu, że jeszcze nie raz da nam dowody swojej niezwykłej aktywności zawodowej i społecznej.

Tomasz Andrukiewicz – prezydent Ełku

Bardzo się cieszę, że mogłem współpracować z profesorem Góreckim. Lata tej współpracy przyniosły wiele owoców. Przede wszystkim dzięki niej rozwija się filia UWM w Ełku. Jej pozycja z ośrodka zamiejscowego została podniesiona do rangi filii. Pojawiły się w niej nowe kierunki – administracja na 2. stopniu i pielęgniarstwo. Jako samorząd miejski przekazaliśmy Uniwersytetowi obiekty i oczekiwaliśmy, że uruchomi w nich kształcenie i to się stało. Życzę panu profesorowi dużo sił i zdrowia w dalszej działalności i tego, żeby pamiętał, iż filia UWM w Ełku jest jego wielkim wkładem w rozwój nie tylko kształcenia, ale i rozwój naszego regionu.

Prof. Jan Jankowski, prezes Olsztyńskiego Forum Naukowego, były prorektor UWM

Wielką zasługą Rektora Ryszarda Góreckiego była integracja społeczności akademickiej Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Mam tu na myśli nie tylko integrację organizacyjną, ale przede wszystkim mentalną. Mimo wielu wcześniejszych obaw procesy integracyjne zakończyły się sukcesem. Profesor Górecki przejdzie do historii nie tylko jako główny organizator UWM, ale także jako rektor podejmujący niezwykle śmiałe i trudne wyzwania, którym zawdzięczamy obecną pozycję naszego Uniwersytetu.

 

 

Biuro Mediów i Promocji UWM

 

in category