Zaproszenie

 

W dniach 23 -26 maja 2018 roku serdecznie zapraszamy do Olsztyna na

XXXIII Konferencję Embriologiczną

Rośliny • Zwierzęta • Człowiek

Konferencja Embriologiczna Rośliny Zwierzęta Człowiek ma wieloletnią tradycję, jest wydarzeniem cyklicznym i odbywa się co dwa lata. Tematyka najbliższej, jak i poprzednich konferencji, obejmuje szeroko rozumianą biologię rozwoju, czyli całokształt zmian morfologicznych i fizjologicznych organizmów żywych w trakcie ich rozwoju osobniczego poznawanych metodami doświadczalnymi, genetycznymi oraz metodami z zakresu biologii molekularnej. Biologia rozwoju obejmuje także analizę funkcji genów oraz zachowania komórek składające się na przebieg rozwoju na poziomie molekularnym.

Na konferencjach prezentowane są najnowsze doniesienia naukowe dotyczące różnych aspektów biologii rozwoju roślin, zwierząt i człowieka, w tym m.in. w zakresie embriologii roślin, gametogenezy oraz anatomii rozwojowej zwierząt i człowieka. Konferencja jest skierowana do pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych powyższą tematyką.

Udział w XXXIII Konferencji Embriologicznej będzie wspaniałą okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań naukowych, wymiany doświadczeń oraz poznania nowych metod i technik badawczych w zakresie tradycyjnej, eksperymentalnej i molekularnej embriologii i biologii rozwoju roślin, zwierząt i człowieka. Obecność na Konferencji sprzyjać będzie także ożywieniu dotychczasowych i nawiązaniu nowych znajomości między naukowcami, doktorantami i studentami z różnych ośrodków badawczych.

XXXIII Konferencja Embriologiczna odbędzie się w malowniczej scenerii Kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Organizatorzy

 

Katedra Zoologii,

Wydział Biologii i Biotechnologii,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

   

Komisja Biologii Rozwoju,

Polska Akademia Umiejętności,

Kraków