2017 / 4 (16)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 4(2017) nr 4(16)  jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 4(2017)  no. 4(16)  is primary to the paper one.


 Civitas et lex bez numeru miniaturaE – Book


ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  • Karolina Muzyczka, Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na postępowania administracyjne, View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Tomasz Polanowski, Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego, View: Full Text

PRAWO KANONICZNE / CANON LAW

  • Ks. Florian Lempa, Podstawowe zasady wymierzania poprawczych kar kanonicznych, View: Full Text

VARIA

  • Piotr Bortkiewicz, Islam w doświadczeniu św. Jana Damasceńskiego, View: Full Text
  • Ryszard Skawiński, Dlaczego porozumienie rodziców z przedszkolem wydaje się konieczne? – konteksty, View: Full Text
  • Ks. Stanisław Strękowski, Prorodzinne i prospołeczne postawy i działania chrześcijan w świecie jako wkład w budowanie dobra wspólnego w I-III wieku, View: Full Text

SPRAWOZDANIA / REPORTS

  • Ks. Ryszard Sawicki, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. „Streetworking. Identity from the Street”, Giżycko, 3 października 2017 r., View: Full Text