2017 / 3 (15)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 4(2017) nr 3(15)  jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 4(2017)  no. 3(15)  is primary to the paper one.


 Civitas et lex bez numeru miniatura

E – Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Artem Zakharchenko, Taras Shevchenko, Evaluating the social impact of Internet media news. View: Full Text

PRAWO / LAW

PRAWO KANONICZNE / CANON LAW

  • Piotr Wojnicz, Problem uchodźców w wybranych dokumentach Stolicy Apostolskiej w kontekście standardów międzynarodowych. View: Full Text

VARIA

  • Piotr Bortkiewicz, Oczyszczenie dusz początkujących w świetle książki o. Réginalda Garrigou-Lagrange pt. Trzy okresy życia wewnętrznego – wstępem do życia w niebie. View: Full Text
  • Ks. Wojciech Guzewicz, Ryszard Skawiński, Sanktuaria w diecezji ełckiej (1992-2012). View: Full Text
  •  Krzysztof Puczyłowski, Jak korzystać z kierownictwa duchowego? (Rozważania na kanwie myśli Francisco Fernandez-Carvajala). View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  •  Ks. Wojciech Guzewicz, Recenzja pracy doktorskiej ks. Roberta Czeladki pt. Patriotyzm w Listach Pasterskich Konferencji Episkopatu Polski w latach 1945-1989, Warszawa 2014, ss. 307 (mps BUKSW). View: Full Text