2017 / 2 (14)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 4(2017) nr 2(14)  jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 4(2017)  no. 2(14)  is primary to the paper one.


 Civitas et lex bez numeru miniatura

E – Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Justyna Mołodziejko, Komunikacyjne funkcje Twittera. Użytkownicy serwisu mikroblogowego wobec sytuacji zagrożenia na przykładzie serii zamachów terrorystycznych w Paryżu. View: Full Text

PSYCHOLOGIA / PSYCHOLOGY

  • Nikolina Kenig, Ognen Spasovski, The voices of youth on European identity, membership and values from an aspiring country. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Małgorzata Olczyk, Mateusz Król, Proces „Inki” w świetle ówczesnego prawa. View: Full Text
  • Salvatore Antonello Parente, Il reclamo e la mediazione tributaria dopo la riforma: profili ricostruttivi e risvolti applicativi – parte seconda. View: Full Text

VARIA

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Ks. Jerzy Jan Zawadzki w obiektywie bezpieki. View: Full Text
  • Ryszard Skawiński, Sieć parafialna w diecezji ełckiej. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  •  Barbara Tarasiewicz, Słownik ks. Wojciecha Guzewicza unieśmiertelnia tych duszpasterzy, którzy pozostawili na ziemi cząstkę siebie (Ks. Wojciech Guzewicz, „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą…”. Słownik biograficzny zmarłych księży diecezji ełckiej (1992-2017), Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2017, ss. 93). View: Full Text