2017 / 1 (13)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 4(2017) nr 1(13)  jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 4(2017)  no. 1(13)  is primary to the paper one.


 Civitas et lex bez numeru miniaturaE – Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Jacek Janusz Mrozek, Odpowiedzialność karna za przekroczenie granic wolność wypowiedzi. View: Full Text

ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  • Jarosław Dobkowski, Status administracyjnoprawny Kościoła Katolickiego w Polsce (przyczynek do dyskusji). View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Salvatore Antonello Parente, Reclamo e la mediazione tributaria dopo la riforma: profili ricostruttivi e risvolti applicativi – parte prima. View: Full Text

PRAWO KANONICZNE / CANON LAW

  • Piotr Wojnicz, Zaangażowania Kościoła katolickiego na rzecz migrantów – przesłanki doktrynalno-prawne. View: Full Text

VARIA

  •  Ks. Wojciech Guzewicz, Leszek Moszczyński, Historia życia i pracy Teofili Jacuńskiej (1900-1984). View: Full Text
  • Эдмунд Ярмусик, Этноконфессиональные процессы на белорусско-польском паграничье (гроденская область и подляшеское воеводство): исторический аспект. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Ks. Wojciech Guzewicz, W służbie małej i wielkiej Ojczyzny (Marcin Radziłowicz, Ełcki samorząd miejski w latach 1990-2010, Olsztyn 2012 [mps BUWM], ss. 500). View: Full Text