O NAS

„Civitas et Lex” to międzynarodowe recenzowane czasopismo o dostępie otwartym. Powstało jako kwartalnik w 2014 r. i wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod auspicjami programu NATO DEEP i we współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym CEDICLO. W 2021 r. zostało włączone do czasopism naukowych ANVUR (Italia).

 

Czasopismo jest wydawane w wersji drukowanej (p-ISSN 2392-0300) oraz w formie elektronicznej (e-ISSN 2449-5522).  Przy czym wydanie internetowe „Civitas et Lex” ma pierwszeństwo przed papierowym.

 

Strony internetowe czasopisma: http://www.uwm.edu.pl/elk/publikacje/ oraz https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel

 

ADRES REDAKCJI

e-mail: uwmelk@uwm.edu.pl
ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk
tel. +48 87 621 60 76